คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

กราบพระ ชมความงามศิลปะพม่า ที่วัดไชยมงคล (วัดจองคา) จังหวัดลำปาง

Nakrit
Nakrit
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Nakrit
แจ้งตรวจสอบ
กราบพระ ชมความงามศิลปะพม่า ที่วัดไชยมงคล (วัดจองคา) จังหวัดลำปาง

ภายในตัวเมืองของจังหวัดลำปาง มีวัดวาอารามมากมาย แต่ละที่ ก็มีความงดงามที่แตกต่างกันไป มีทั้งวัดที่มีความงดงามด้วยศิลปะแบบไทย และ  แบบพม่า ซึ่งในจังหวัดลำปางนี้ มีวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างศิลปะแบบพม่าอยู่หลายแห่ง ด้วยกัน  เช่น วัดศาสนโชติการาม (วัดจองคา)  วัดไชยมงคล (วัดจองคา)  วัดท่ามะโอ เป็นต้น โดยในครั้งนี้ จะขอนำท่านไปกราบพระและชมความงามของศิลปะพม่าที่ "วัดไชยมงคล หรือ วัดจองคา"

ป้ายวัดภาพถ่ายโดยนักเขียน

วัดไชยมงคล หรือวัดจองคา ตั้งอยู่ที่ ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ตั้งอยู่ใกล้กับแยกสนามบิน  เมื่อเดินทางผ่านถนนพหลโยธินสาย สายตาก - ลำปาง  ขาขึ้น  แล้วขับรถเข้าตัวเมืองลำปาง เมื่อเจอแยกสนามบินให้เลี้ยวซ้ายเข้ามา ประมาณ 300 เมตร  วัดจะตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน

ประวัติวัดภาพถ่ายโดยนักเขียน

ก่อนที่จะมาชมวัดแห่งนี้ ก่อนอื่นเรามาทราบประวัติของวัดไชยมงคล หรือ วัดจองคา แห่งนี้กันก่อนนะครับ ตามที่ได้ไปศึกษาประวัติของวัดที่ป้ายหน้าวัด ทำให้ทราบว่า เดิมพื้นที่บริเวณวัดแห่งนี้เป็นที่รกร้าง เมื่อสามร้อยปีก่อน เป็นลานประหารชีวิต และเป็นที่รวมพลของนักรบ  หม่องป๊อกถวายที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อสร้างวัด และมีการซื้ออิฐเพื่อเตรียมการสร้างวัด แต่ไม่สำเร็จ ต่อมามีอูโง่ยซิ่น สุวรรณอัตถ์ ได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้ เพื่อสร้างสำนักสงฆ์  ส่วนที่มาของชื่อวัด ในสมัยก่อนกุฏิสงฆ์ภายในวัด มุงด้วยหญ้าคาจำนวนมาก  จึงเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ว่า "จองคา"

Advertisement

Advertisement

พระวิหารภาพถ่ายโดยนักเขียน

พระวิหารภาพถ่ายโดยนักเขียน

ภายในวัดแห่งนี้มีสถานที่โดดเด่น คือ พระวิหารหรือจอง ซึ่งซึ่งเป็นโบราณสถาน  และ เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ประเภทอาคารศาสนสถาน   พระวิหารหรือจอง หลังนี้ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน ยุโรป  กับ พม่า เป็นอาคารสองชั้นก่ออิฐถือปูน  มีหลังคาที่ซ้อนกันหลายชั้นแบบศิลปะพม่า  ภายนอกพระวิหารมีการประดับตกแต่งที่งดงาม เช่น หน้าบันพระวิหารมีการประดับตกแต่งเป็นลวดลายต่าง ๆ ที่วิจิตรงดงาม  รวมไปถึงด้านหน้าทางขึ้นพระวิหาร มีการประดับตกแต่งเสาของมุกบันได ด้วยกระจกและปูนปั้นเป็นลวดลายที่ความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก  

Advertisement

Advertisement

พระประธานภาพถ่ายโดยนักเขียน

เพดานภาพถ่ายโดยนักเขียน

ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไชยมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริด ทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ศิลปะพม่า ซึ่งนำมากจากเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า นอกจากนี้ภายในพระวิหารหรือจอง ยังมีการประดับตกแต่งส่วนต่าง ๆ ที่มีความงดงาม อย่างเช่น เพดานของพระวิหารที่มีการประดับด้วยกระจก ซึ่งมีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่ง   นอกจากพระวิหาร หรือ จอง แล้ว  ภายในวัดยังมีจุดต่าง ๆ ให้เราไปไปกราบนมัสการและชมความงามกัน ดังนี้ 1. พระบรมธาตุเกศาไชยมงคลเป็นพระเจดีย์สีขาวศิลปะพม่า ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ  2. อุโบสถเขมินโทไชยมงคล  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร  3. ซุ้มประประตู  เป็นซุ้มประตูทางเข้าวัด  สร้างด้วยศิลปะพม่า

Advertisement

Advertisement

พระธาตุภาพถ่ายโดยนักเขียน

พระอุโบสถภาพถ่ายโดยนักเขียน

จะเห็นได้ว่า วัดไชยมงคล หรือ วัดจองคา แห่งนี้ เป็นวัดที่มีความงดงาม ด้วยศิลปะแบบพม่า หากท่านใดมีความสนใจในศิลปะแบบพม่า หรือ ได้เดินมาท่องเที่ยวที่จังหวัดลำปาง จะต้องมาเยือนสถานที่แห่งนี่สักครั้งครับ

 ซุ้มประตูภาพถ่ายโดยนักเขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด