ความรู้

การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ DLTV

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ DLTV

ในสถานการณ์ปัจจุบันโรคระบาดยังคงไม่หายขาด ทำให้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนต้องเลื่อนโรงเรียนเลื่อนการเปิดเทอมจากเดิมจะเปิดในช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยโรคระบาดจึงเลื่อนมาในเดือนกรกฎาคม ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการให้นักเรียนได้เรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้โดยในระยะแรกจะเป็นการทดลองในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และทางโรงเรียนจะมีการออกสำรวจว่านักเรียนแต่ละคนพร้อมที่จะเรียนออนไลน์ได้หรือไม่ เพราะบางครอบครัวตามชนบทฐานะอาจไม่ดี ไม่พร้อม ทางโรงเรียนก็ต้องเตรียมรับมือแก้สถานการณ์ โดยสามารถเลือกเรียนได้ 3 ช่องทางได้แก่ (๑) โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง ๑๘๖ – ๒๐๐ มี ๑๕ ช่องสัญญาณ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (๒) เว็บไซต์ www.dltv.ac.th (๓) บนโทรศัพท์มือถือ ในแอปพลิเคชั่น  DLTV และจะกล่าวถึงในส่วนของเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามศึกษารายละเอียดกันเลย

Advertisement

Advertisement

เว็บไซต์ DLTV เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษาที่รวบรวมความรู้ในวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถค้นหาได้โดยพิมพ์คำว่า DLTV หรือ www.dltv.ac.th ซึ่งเป็นถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอน โดยระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 และเริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เป็นปฐมฤกษ์ครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนครูในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในการสอนจะใช้โรงเรียนวังไกลกังวล เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ โดยในเว็บไซต์จะมีรายการต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานดังนี้

ตารางออกอากาศ คือ ตารางในการสอนแบบถ่ายทอดสดซึ่งจะมีหลายวิชาและระดับชั้นให้เลือกเรียนตามที่นักเรียนต้องการ ซึ่งทำให้นักเรียนรู้วัน เวลา ในการเข้าเรียน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกมาเก็บไว้ โดยจะคล้ายกับตารางทุกอย่าง มีพักรับประทานอาหารกลางวันเหมือนกับเรียนในห้องเรียนปกติ

Advertisement

Advertisement

ตารางการออกอากาศชมสด คือ การรับชมการสอนแบบถ่ายทอดสด โดยสามารถเลือกระดับในการรับชมได้ตั้งอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการเรียนจะจัดตามตารางเรียนที่บอกรายละเอียดไว้

การรับชมผ่านออนไลน์ชมล่วงหน้า/ชมย้อนหลัง คือ การรับชมการสอนตามระดับและวิชาที่ตัวเองเลือกได้เลย ไม่ต้องรอการถ่ายทอดสด ซึ่งจะเอกสารต่าง ๆ ใบงาน ใบความรู้ที่สามารบันทึกเก็บไว้ได้

รับชมล่วงหน้าหรือย้อนหลังเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนรายละเอียดในการสอนและวิดีโอในการสอนข่าวสารและกิจกรรม จะเป็นการรวมร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์หรือประกาศต่าง ๆ ที่สามารถเลือกศึกษาได้ ทั้งคู่มือครู เอกสารประกอบการสอน ซึ่งเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับครูหรือบุคคลทางการศึกษาที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เว็บบอร์ด คือ การแลกเปลี่ยนบทสนทนา การพูดคุย การอภิปราย ของผู้ใช้งานต่าง ๆ เพื่อทำให้ทางเว็บไซต์แก้ไขปัญหา ซึ่งจะสามารถเลือกรายวิชาได้ว่าจะเสนอความคิดเห็นในรายวิชาไหนได้บ้าง

Advertisement

Advertisement

เกี่ยวกับองค์กร จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม และช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารหรือการเรียนในช่องทางต่าง ๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับปประวัติความเป็นมา สำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) มีการใช้งานมานานและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นการลดการขาดแคลนของครูทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึง  และด้วยปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคจึงทำให้มีเลื่อนการเปิดเรียนและมีมาตรการการเรียนออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้นเว็บไซต์ DLTV หรือ www.dltv.ac.th เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนด้วย ถึงอย่างไรนั้นการเรียนรู้ในห้องมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ การเรียนออนไลน์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทีช่วยลดปัญหาการติดเชื้อได้กันไว้ดีกว่าแก้


ภาพได้มาจากการบันทึกหน้าจอภายในเว็บ www.dltv.ac.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.dltv.ac.th

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์