ความรู้

การทำหมันยุงด้วยรังสี

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การทำหมันยุงด้วยรังสี

นับเป็นเวลาหลายร้อยปีที่มนุษย์เรานั้น ต้องเชิญหน้ากับยุงและโรคติดต่อที่ยุงนำพามาด้วย และด้วยปัจจัยภายนอกหลายๆ อย่าง เช่น สภาพอากาศที่แปรเปลี่ยน ทำให้ยุงและโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก แพร่ระบาดมากขึ้น นอกจากนี้ยุงเริ่มมีการวิวัฒนาการตัวเองให้ทนทานต่อสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงที่ใช้การกำจัดมัน ดังนั้น การทำหมันยุงด้วยรังสี จึงเป็นทางเลือกที่บางประเทศ เช่น สิงคโปร์ ได้มีการริเริ่มในการนำมาใช้เพื่อกำขัดยุงที่อันตรายเหล่านี้

โรคระบาดที่มาจากยุงโดยใน การทำหมันยุงด้วยรังสี มีขั้นตอนเริ่มจากเพาะพันธุ์ยุงจำนวนหลายล้านตัว และนำดักแด้ (ตัวโม่ง) ของเฉพาะยุงตัวผู้ไปผ่านการฉายรังสีเพื่อที่จะทำให้ยุงตัวผู้เป็นหมันหลังจากออกมาเป็นตัวแล้ว หลังจากนั้นปล่อยยุงที่ทำหมันในบริเวณเมืองหรือชุมชน เพื่อให้ยุงเหล่านี้ไปจับคู่และผสมพันธ์ุกับยุงตัวเมียตามธรรมชาติ และเมื่อผสมพันธุ์แล้ว ยุงตัวเมียจะไม่สามารถวางไข่ได้เนื่องจากยุงตัวผู้ที่มาจับคู่ด้วยนั้นเป็นหมัน เมื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำๆ หรือเพิ่มจำนวนของยุงตัวผู้ที่ปล่อย จะทำได้ให้ยุงตามธรรมชาติที่เป็นภาหะนำโรคลดน้อยลง โดยยุงตัวผู้ที่เพาะพันธุ์มานั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เนื่องจากปกตินั้นยุงตัวผู้ดำรงชีวิตโดยการกินน้ำหวานจากดอกไม้ ซึ่งต่างจากยุงตัวเมียที่ดำรงชีวิตโดยการดูดเลือดจากมนุษย์หรือสัตว์

Advertisement

Advertisement

ขั้นตอน การทำหมันยุงด้วยรังสี

ข้อดีของการลดจำนวนยุงด้วยวิธี การทำหมันยุงด้วยรังสี คือ การทำให้ปริมาณการใช้สารเคมีที่มาจากยาฆ่าแมลงลดลง เนื่องจากการใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณมากนั้นส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ โดยผลกระทบของร่างกายนั้นมีได้ตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนจนไปถึงท้องร่วงเป็นต้น และในกรณีที่มีการสะสมมากอาจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้ยาฆ่าแมลงยังก่อให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำและพื้นดินซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศอีกด้วย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่างกาย

การใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณมากนั้นยังส่งผลทำให้ยุงทนทานต่อสารเคมี และทำให้ยุงเกิดอาการดื้อยา นั้นก็คือยุงจะไม่เป็นอะไรเมื่อได้รับสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง และเมื่อยุงเหล่านี้ไปผสมพันธุ์ต่อก็จะทำให้รุ่นลุกของมันนั้นดื้อยาตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้การลดปริมาณยุงที่เป็นภาหะนำโรคนั้นทำได้ยากขึ้นไปอีก

อาการดื้อยาของยุงในความคิดของผู้เขียนคิดว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในการจะใช้วิธีการทำหมันยุงด้วยรังสีแล้ว เนื่องประเทศไทยมีทั้งห้องปฏิบัติการฉายรังสีขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรองจาก IAEA และโรงเพาะพันธุ์แมลงขนาดใหญ่ในการเพาะพันธุ์ยุง และผู้เขียนคิดว่าการลดการลดจำนวนยุงด้วยวิธีการปกติ เช่น การกำจัดแหล่งน้ำที่เพาะพันธุ์ยุง นั้นยังไม่เพียงพอ เนื่องจากสถิติของผู้ที่เป็นไข้เลือดออกในปี 2563 มีจำนวนสูงถึง 10,938 ราย อ้างอิงจากกกรมควบคุมโรค ซึ่งผู้เขียนคิดว่าการนำวิธีการทำหมันยุงด้วยรังสีมาประยุกต์ใช้ควบคู่กันการการลดการลดจำนวนยุงด้วยวิธีการปกตินั้น จะช่วยให้ลดอัตราการเกิดโรคระบาดจากยุงในประเทศได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์