ความรู้

การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการออกแบบนกเพนกวิน

113
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการออกแบบนกเพนกวิน

นกเพนกวินขั้วโลก

ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา พบว่า ครูส่วนใหญ่ ยังคงยึดติดกับการจัดการเรียนรู้แบบเดิม ๆ นั่นคือ จัดการเรียนรู้โดยเน้นการท่องจำ ทำข้อสอบ  ทำให้นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และขาดการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็น ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดการเรียนการสอนจึงควรเน้นให้นักเรียนนำความรู้ไปบูรณาการ ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน

น้ำแข็งขั้วโลกหลอมเหลว

การจัดการเรียนรู้เรื่อง ภาวะโลกร้อน ได้ออกแบบให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการบูรณาการทักษะความรู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการออกแบบวิวัฒนาการของนกเพนกวิน  โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของนกเพนกวิน แล้วให้นักเรียนจินตนาการว่าถ้านกเพนกวินต้องอพยพไปอาศัยในทะเลทราย นกเพนกวินจะต้องวิวัฒนาการตัวเองไปอย่างไรบ้างเพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

Advertisement

Advertisement

นกเพนกวินบนก้อนน้ำแข็ง

จากสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้ พบว่านักเรียนจะต้องมีการนำความรู้ในหลากหลายสาระมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เช่น ระบบร่างกาย ระบบหมุนเวียนเลือด  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  พฤติกรรม  การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ภูมิประเทศ ภูมิอากาศบริเวณทะเลทราย ระบบนิเวศทะเลทราย  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ศิลปะ กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น

เพนกวิน

นี่เป็นแค่ตัวอย่าง การพัฒนาสมรรรถนะและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยการนำเอาปัญหาในชีวิตประจำวันมาออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทดแทนการเรียนการสอนที่ประเมินเพียงแค่การทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว

ภาพปกถ่ายโดย Photo by Derek Oyen on Unsplash

ภาพที่ 1 ถ่ายโดย Michal MrozekMichal Mrozek on Unsplash "> on Unsplash

Advertisement

Advertisement

ภาพที่ 2 ถ่ายโดย Anders Jildén on Unsplash

ภาพที่ 3 ถ่ายโดย Danielle Barnes onUnsplash

ภาพที่ 4 โดย pitcha

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Pitcha
Pitcha
อ่านบทความอื่นจาก Pitcha

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์