ความรู้

การสวมผ้าคลุมสำหรับสตรีคาทอลิก

1.4k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การสวมผ้าคลุมสำหรับสตรีคาทอลิก

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตามธรรมเนียมเดิมของชาวคาทอลิก ศาสนาคริสต์นั้น การคลุมศีรษะถือปฏิบัติในสตรีชาวคริสต์อยู่แล้ว ปัจจุบันเองก็เห็นกันบ่อยในจารีตตะวันออก ฝั่งคาทอลิกเองจะพบได้มากที่เกาหลี  แต่ฝั่งไทยเราไม่ค่อยเห็นนัก จะเห็นแต่ในคริสตชนออร์ธอดอกซ์ การคลุมศีรษะของสตรีชาวคริสต์จะไม่เหมือนการคลุมฮิญาบของสตรีมุสลิมนะคะ สตรีชาวคริสต์จะคลุมศีรษะเฉพาะตอนไปโบสถ์ สวดภาวนา และประกาศพระวาจา แค่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น ไม่ได้สวมทั่วไปเหมือนมุสลิม

https://www.pexels.com/th-th/photo/157757/

ที่มา pexels.com


ในอดีตสตรีชาวฟิลิปปินส์ในช่วงอยู่ใต้อาณานิคมของสเปน เคยสวมผ้าคลุมศีรษะทุกครั้งที่ไปร่วมพิธีรำลึกถึงพระเยซูที่โบสถ์ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวคาทอลิก มีบทกล่าวซึ่งกล่าวไว้ว่า

"...แต่หญิงที่อธิษฐานภาวนา หรือประกาศพระวาจาโดยไม่คลุมศีรษะก็ลบหลู่ศักดิ์ศรีศีรษะของตน เปรียบเทียบกับการโกนผมนั่นเอง ดังนั้น ถ้าหญิงใดไม่ยอมใช้ผ้าคลุมศีรษะ ก็ให้นางตัดผมเสียด้วย แต่ถ้านางรู้สึกอับอายที่จะตัดหรือโกนผม ก็ให้นางใช้ผ้าคลุมศีรษะเถิด..." (โครินธ์ฉบับที่หนึ่ง ๑๑ : ๕-๖)

Advertisement

Advertisement

การสวมผ้าคลุมหน้าในโบสถ์ สตรีผู้สวมผ้าคลุมไม่ได้ต้องการทำให้ตัวเองโดดเด่นจากผู้อื่น พวกเขาจะอ้างถึงความตั้งใจทั้งหมดที่มีต่อพระเจ้า การสวมผ้าคลุมนั้นนับเป็นการกระทำที่นอบน้อมสำหรับสตรีที่จะแสดงความเคารพนับถือพระเจ้าและเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเยซู เตือนใจสตรีคริสตชนให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่เพียง แต่ในโบสถ์เท่านั้น แต่ในทุกโอกาส

https://www.pexels.com/th-th/photo/157757/ที่มา pixabay.com


ปัจจุบันในหลายๆ ประเทศ เริ่มมีการรณรงค์ให้สตรีคาทอลิกกลับมาใช้ผ้าคลุมศีรษะ (veil) ขณะที่มาโบสถ์ เหมือนก่อนจะมีการทำสังคายนาครั้งที่ 2 แต่ทว่าหลังสังคายนาวาติกันที่ 2 ก็ไม่มีออกกฏให้เลิกใช้นะคะ เกาหลี ฟิลิปปินยังใช้กันอยู่ แต่ไทยเราหายไปเอง ผ้าคลุมศีรษะเป็นอีกสิ่งที่คริสตังสตรีให้ความสนใจพอสมควรเลยนะคะสำหรับการตอบรับของสตรีชาวคาทอลิกก็ต้องติดตามดูผลกันต่อไปค่ะ

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/images/id-4477441/ที่มา pixabay.com

https://pixabay.com/images/id-628565/

ที่มา pixabay.com


ที่มาภาพปก pixabay.com

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แฟนแจน
แฟนแจน
อ่านบทความอื่นจาก แฟนแจน

เราใหม่มากกับวงการเขียนบทความ จะพยายามฝึกต่อไปเรื่อยๆ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์