คัดลอกลิงค์

ความรู้

การเย็บตะเข็บพื้นฐาน เพื่อสร้างรายได้

1.1k
สองสามเก้า
สองสามเก้า
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก สองสามเก้า
แจ้งตรวจสอบ
การเย็บตะเข็บพื้นฐาน เพื่อสร้างรายได้

        ปัจจุบันประเทศของเราประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ ข้าวของมีราคาแพง ค่าครองชีพก็สูงขึ้น การว่างงานตกงานก็มีมากขึ้น รายได้ลดลง สถานประกอบการบางแห่งต้องปิดตัวลง วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือต้องลดรายจ่ายไม่เลือกงาน หางานพิเศษทำ ซึ่งแน่นอนการหารายได้พิเศษให้กับตัวเรา เบื้องต้นก็ต้องสำรวจตัวเองก่อน เมื่อเรามีความถนัดหรือความสามารถพิเศษในเรื่องใด แล้วศึกษาหาแนวทางซึ่งจะนำมาสู่การหารายได้พิเศษ เพื่อนำมาจุนเจือในครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

      ในที่นี้จะกล่าวถึงการเย็บตะเข็บพื้นฐานด้วยมือ เพื่อนำไปสู่การประดิษฐ์ชิ้นงานที่ทำจากผ้าแต่ในบทความนี้จะใช้แบบจำลองเป็นกระดาษแทนผ้า ซึ่ง ตะเข็บพื้นฐานนี้ จะเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ชิ้นงานต่าง ๆ ได้ และสิ่งที่ควรรู้ก่อนการประดิษฐ์ชิ้นงานคือ 

  1. การเนา  หมายถึง การทำให้ผ้าสองชิ้นติดกันอย่างชั่วคราว วิธีทำคือวางผ้าที่จะเย็บซ้อนกันแล้วนำเข็มหมุดปักไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ผ้าดิ้นหลุดออกจากกัน จากนั้นร้อยด้ายและเริ่มเนาผ้าให้ติดกัน วิธีคือแทงเข็มขึ้นลง ขึ้นลงเป็นแนวเส้นตรง เมื่อเนาผ้าติดกันแล้วก็เริ่มเย็บผ้าด้วยตะเข็บชนิดต่อไปแล้วดึงด้ายเนาออกทิ้งได้เลย ดังภาพ

Advertisement

Advertisement

การเนาภาพโดยนักเขียน

       2. การด้นธรรมดา
       เป็นการเย็บให้ผ้าสองชิ้นให้ติดกันอย่างอย่างถาวร ตะเข็บชนิดนี้มีวิธีทำเหมือนกับการเนาทุกประการต่างกันเพียงฝีเข็มจะสั้นและติดกัน ดังภาพ
การด้นธรรมดาภาพโดยนักเขียน

   3. การด้นถอยหลัง  

     เป็นการเย็บผ้าให้ติดกันอย่างถาวรเช่นเดียวกัน ซึ่งฝีเข็มนี้ใช้แทนการเย็บผ้าในกรณีไม่มีจักร  นิยมใช้เย็บเสื้อ กระโปรง ชายเสื้อ ชายกระโปรงหรือชิ้นงานอื่น ๆ ได้ ฝีเข็มจะทำให้ตะเข็บแน่นไม่หลุดง่าย วิธีทำคือร้อยด้ายขมวดปมแล้วแทงเข็มขึ้นและแทงเข็มลงด้านหลังแล้วแทงเข็มย้อนมาด้านหน้าตะเข็บให้ห่างจากฝีเข็มแรกพอประมาณสั้น ๆ แล้วแทงย้อนมาด้านหลังให้ฝีเข็มติดกันกับฝีเข็มแรก ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ตามแบบที่เราจะเย็บ ดังภาพ

Advertisement

Advertisement

การด้นถอยหลังภาพโดยนักเขียน

  4. การสอยซ่อนด้าย

     เป็นการเย็บผ้าให้ติดกันอย่างถาวรเช่นการเย็บชายเสื้อ ชายกระโปรง แขนเสื้อ คอเสื้อหรือชิ้นงานจากผ้าได้ทุกประเภท วิธีคือ พับผ้าเข้าด้านในแล้วรีดหรือกรีดผ้าให้เรียบ แล้วเนาผ้าให้ติดกันก่อนจะสอย ร้อยด้ายมัดปมแทงเข็มขึ้นให้ปมด้ายอยู่ในสันทบผ้าแล้วสะกิดผ้าชิ้นล่างนิดหน่อยแทงเข็มเข้ามาในสันทบผ้าประมาณ 1 ซม. แทงเข็มออกจากสันทบผ้าแล้วสะกิดผ้าชิ้นล่างขึ้นมานิดหน่อยแทงขึ้นไปบนสันทบผ้า ทำเช่นนี้จนหมดแบบที่เราจะเย็บ ก็จะได้ตะเข็บสอยซ่อนด้ายที่เรียบร้อยมองไม่เห็นเส้นด้ายตะเข็บจะเรียบเนียน

Advertisement

Advertisement

การสอยซ่อนด้ายภาพโดยนักเขียน
       
       ที่กล่าวมาเป็นตะเข็บพื้นฐานที่ทำด้วยมือแบบง่ายๆซึ่งสามารถใช้ในกรณีที่เราไม่มีจักรเย็บผ้า สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดหลุดลุ่ยเล็ก ๆ น้อย ๆ และเมื่อเราทราบวิธีการเย็บตะเข็บพื้นฐานแล้วเราก็จะสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานที่ทำจากผ้าได้โดยใช้วิธีการเย็บตะเข็บแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน สามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในยามเศรษฐกิจไม่ดีและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อมาจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วย
 


ภาพปกโดย Pixabay

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด