ความรู้

การใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอน การเลี้ยงปลาในนาข้าว 2

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอน การเลี้ยงปลาในนาข้าว 2

ประโยชน์จากการเลี้ยงปลาในนา

ตามปกติในผืนนาจะมีอาหารธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ พืชและสัตว์เล็ก ๆ ที่สามารถมองเห็นอยู่ได้ทั่วไปและทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาหารธรรมชาติเหล่านี้ตามปกติแล้วไม่ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์  ยิ่งถ้าหากชาวนาทำนาตามแบบ  การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน คือ  มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงนาด้วยแล้วอาหารธรรมชาติจะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้น แต่อาหารธรรมชาติอันมีคุณค่าเหล่านี้ถูกทอดทิ้งโดยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่อย่างใด หากชาวนาสนใจหันมาเลี้ยงปลาในนาข้าว ปลาที่เลี้ยงก็จะสามารถใช้อาหารธรรมชาติอันเป็นอาหารของปลาโดยเฉพาะให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า  โดยเปลี่ยนเป็นอาหารจำพวกโปรตีนในรูปของเนื้อปลาให้แก่เจ้าของนา และ ผู้เลี้ยง ตลอดจนอาจเพิ่มรายได้ให้อีกทางหนึ่งด้วย

ปลาช่วยกำจัดวัชพืช

Advertisement

Advertisement

เกษตรกรย่อมตระหนักถึงความยุ่งยากในการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรกในแปลงนาในระหว่างทำนา วัชพืชถือได้ว่าเป็นศัตรูพืชที่จะค่อยแย่งสารอาหารต่างๆที่จำเป็นในการเจริญเติบโตจากต้นข้าว   ทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ข้าวในนาจะให้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ ชาวนาจะต้องเสียทั้งแรงและเวลาในการกำจัดวัชพืช  ดั้งนั้นหากมีการเลี้ยงปลาในนาข้าวแล้ว ปลาจะช่วยกำจัดกำจัดวัชพืชโดยการกินวัชพืชนานาชนิดในแปลงนา  โดยที่ชาวนาไม่ต้องมาค่อยเหน็ดเหนื่อยกับการจัดการวัชพืชในแปลงนาเอง ซึ่งเป็นการประหยัดแรงและเวลาของชาวนาที่ต้องใช้กับการกำจัดวัชพืช  แถมยังเป็นการประหยัดค่าอาหารของปลาอีกด้วย

ปลาตะเพียนที่มาของภาพ : จัดทำโดยผู้เขียน

ปลาช่วยพรวนดินในนา

จากการที่ปลาว่ายวนเวียนไปมาในผืนนา ทำให้น้ำรอบ ๆ กอข้าวบนผืนนามีการไหลเวียนเนื่องจากการเคลื่อนไหวของครีบและหางปลาจะช่วยพัดโบกมวลดินในผืนนาไม่ให้ทับอัดกันแน่นอันเป็นเสมือนการพรวนดินให้แก่ต้นข้าว  ซึ่งจะช่วยทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามขึ้นกว่าปกติ เพราะดินมีความร่วนซุย ซึ่งเป็นดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช รากของต้นข้าวสามารถชอนไชลงไปในดินได้ดี ซึ่งจะช่วยให้ต้นข้าวมีความแข็งแรงในการยึดเกาะหน้าดิน ไม่ล้มง่ายเวลาเจอลมเจอฝน

Advertisement

Advertisement

ปลายี่สก

ที่มาของภาพ : จัดทำโดยผู้เขียน

ปลาช่วยเพิ่มปุ๋ย

มูลและสิ่งขับถ่ายจากปลาซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลักของพืชและอื่น ๆ จะเป็นปุ๋ยโดยตรงสำหรับต้นข้าว

ปลานิลที่มาของภาพ : จัดทำโดยผู้เขียน

ปลาช่วยกำจัดแมลง

แมลงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของนาข้าวที่ชาวนาหลายคนรู้จักกัน เพราะจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญของการทำนา เนื่องจากการทำลายและการรบกวนของแมลงต่อนาข้าว  ทำให้ข้าวที่ปลูกไว้ในนาเสียหาย มีชาวนาจำนวนมากที่หาหนทางและวิธีการต่างๆ นำมาใช้เพื่อการควบคุมจำนวนแมลง พบว่าในแต่ละปีชาวนาได้ใช้จ่ายทั้งเงิน เวลา และความรู้ต่างๆ รวมกันเป็นมูลค่าถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าผลผลิตที่ผลิตได้ ชาวนาส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง ทำให้เกิดสารตกค้างอยู่ในนาข้าว อาจทำให้ชาวนาที่ต้องคลุกคลี่อยู่กับนา ได้รับสารเคมีนั้นเข้าสู่ร่างกายแล้วเกิดอาการเจ็บป่วย อีกทั้งถ้าแมลงที่รอดจากสารเคมีมาได้อาจเกิดการกลายพันธุ์ จนสารเคมีที่ใช้ไม่ได้ผล จนกลายเป็นว่าต้องใช้สารเคมีที่แรงกว่าเดิมในการกำจัดแมลง จนกลายเป็นวงจรอุบาท การใช้สารเคมีอาจมีผลดีในระยะสั้น แต่จะส่งผลเสียในระยะยาวต่อผืนนาและชาวนา ซึ่งการเลี้ยงปลาที่ช่วยกำจัดแมลง จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แม้จะไม่ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ไม่ส่งผลเสียในระยะยาว แถมยังเป็นการเพิ่มรายได้ โดยการลดต้นทุนในด้านอาหารในการเลี้ยงปลา แล้วยังเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Advertisement

Advertisement

ปลาเสือพ่นน้ำที่มาของภาพ : จัดทำโดยผู้เขียน

สรุปแล้วการเลี้ยงปลาในนาข้าวช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้นกว่าการปลูกข้าวแต่เพียงอย่างเดียว แถมยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและรักษาธรรมชาติ ถึงแม้จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตข้าว แต่ก็ปลอดภัยและยั่งยืนกว่า

ที่มาของภาพ : จัดทำโดยผู้เขียน

ที่มาของภาพปก : ภาพถ่ายและตกแต่งโดยผู้เขียน Godtar

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์