ความรู้

กิริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ สิ่งที่จำเป็นต้องทำ หลีกเลี่ยงไม่ได้ !

231
Sorakhom17
Sorakhom17
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Sorakhom17
กิริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ สิ่งที่จำเป็นต้องทำ หลีกเลี่ยงไม่ได้ !

ครับผม วันนี้ผมจะมาบอกเพื่อน ๆ ถึงสิ่งที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเรียนภาษาอังกฤษครับ นั่นก็คือ “การจำ” “กริยา 3 ช่อง” นั่นเอง

ภาพ memory https://pixabay.com/illustrations/memory-consideration-consider-1010902/ เพื่อน ๆ เชื่อหรือไม่ ว่ามีสิ่งที่จำเป็นต้องจำในภาษาอังกฤษ และไม่มีหลักการอื่นใด นอกจากการจำเท่านั้น เอ! จริงหรอ ? จริงครับเพื่อนๆ อย่าว่าแต่ภาษาอังกฤษเลยครับ จริง ๆ ภาษาไทยเองก็เช่นกัน ตัวอย่างของภาษาไทย เช่นการผันวรรณยุกต์ โดยเฉพาะอักษรกลาง ก,  จ, ด, ต, ฏ, ฏ, บ, ป, อ, เพื่อน ๆ ท่องจำอักษรกลางกันใช่ไหมครับ เพื่อน ๆ ท่องว่าอย่างไร ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง ใช่ไหมครับ หรือ อาจจะเป็นแบบอื่นที่ต่างไป แต่ก็ต้องจำ เพื่อที่จะนำไปผันวรรณยุกต์ในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

รูปภาพ one way https://pixabay.com/photos/one-way-traffic-sign-direction-road-438122/ อย่างไรก็ตาม เพื่อน ๆ เห็นไหมว่าแม้แต่ภาษาไทยของเราเอง ก็ยังจำเป็นต้องท่องจำ ไม่มีหลักการใด ๆ ทั้งสิ้น วันนี้ผมจึงมาพูดถึงเรื่อง กริยา 3 ช่อง ในภาษาอังกฤษ ซึ่งก็เช่นเดียวกัน อย่างที่ผมได้เกริ่นไปข้างต้นครับว่า ไม่มีหลักการใดนอกจากการจำ และการใช้เป็นประจำนั่นเอง กริยา 3 ช่อง แบ่งเป็น Irregular verb และ regular verb ครับ ซึ่งสิ่งที่เพื่อน ๆ จะต้องจำก็นั่นก็คือ irregular verb ครับ (irregular แปลว่า ไม่ปกติ) เพราะมันไม่มีหลักการตายตัว สิ่งที่ทำได้คือเพื่อน ๆ ต้อง ท่อง นั่นเอง

Advertisement

Advertisement

รูปภาพ กริยา 3 ช่องคืออะไร https://www.canva.com/design/DAEP-l9v56g/5oIjMOsYkMJlISAWYUCpuw/view?utm_content=DAEP-l9v56g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

กริยา 3 ช่อง คืออะไร ?

กิริยา 3 ช่อง คือ กริยาที่ผันแปรตามโครงสร้างของประโยค ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หรือ 3 ช่อง พูดง่าย ๆ ก็คือ กิริยาที่ถูกแปรผันตามเวลา เช่น อดีต ปัจจุบัน สิ่งที่เกิดมาแล้ว ได้ทำไปแล้ว หรือ สิ่งที่กำลังจะทำ

กริยาช่อง 1 (base) เป็นรากศัพท์ของคำ ใช้ในหลายโครงสร้างของประโยค แต่จะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างเล็กน้อย เช่นการเติม s หรือ es ใน Present Simple, การเติม ing ใน Present Continuous เป็นต้น

กริยาช่อง 2 (Past) ใช้ใน “อดีต” โครงสร้าง Past Simple

กริยาช่อง 3 (Past participle) ใช้ในโครงสร้าง Perfect Tenses และ Passive voice


ตัวอย่าง ของ Irregular verb เช่น (ดูรูปภาพนะครับ)

รูปภาพ คำศัพท์กริยา 3 ช่อง https://www.canva.com/design/DAEP-l9v56g/5oIjMOsYkMJlISAWYUCpuw/view?utm_content=DAEP-l9v56g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelinkซึ่งจะต่างจาก Regular verb เช่น (ในรูปภาพนะครับ)

ภาพกริยา 3 ช่อง แบบ regular verb https://www.canva.com/design/DAEP-l9v56g/5oIjMOsYkMJlISAWYUCpuw/view?utm_content=DAEP-l9v56g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink สิ่งที่ต่างกัน คือ regular verb แค่เติม ed หรือ d เท่านั้นครับ ซึ่งจะต่างจาก irregular verb ที่เพื่อน ๆ ต้องจำเท่านั้น ไม่มีหลักการอื่นครับ ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถค้นหากริยา 3 ช่องได้จากหนังสือกริยา 3 ช่อง จาก dictionary บางเล่ม ทีมี่กริยา 3 ช่อง หรือจากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษได้เลยครับ

Advertisement

Advertisement