คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ขนส่งจังหวัดระนอง เปิดบริการDrive Thru for Tax ชำระภาษีแบบไม่ต้องลงจากรถ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ขนส่งจังหวัดระนอง เปิดบริการDrive Thru for Tax ชำระภาษีแบบไม่ต้องลงจากรถ
ขนส่งจังหวัดระนอง เปิดบริการDrive Thru for Tax) ชำระภาษีแบบไม่ต้องลงจากรถ ระนอง- นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการให้บริการ ช่องทางการชำระภาษีรถประจำปีรถรูปแบบใหม่ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) โดยมีนางสาวดารณี สายสุวรรณ ขนส่งจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ประชาชน เข้าร่วม ทั้งนี้หลังจากที่ทางกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีรถรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) เป็นบริการทางเลือกใหม่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) เสมือน Drive Thru ในร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่งบริการ Drive Thru for Tax เป็นบริการชำระภาษีรถประจำปีที่ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไปยังช่องทางชำระภาษีผ่านช่องทางเคาร์เตอร์พิเศษ (ที่มีรูปแบบเหมือนกับตู้ชำระเงินบนทางด่วน) ซึ่งผู้ใช้รถจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับชำระภาษีให้ครบถ้วน ดังนี้

Advertisement

Advertisement

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) 2.หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ 3.ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) แล้วส่งเอกสารไปยังช่องทางเคาร์เตอร์พิเศษและชำระภาษี ซึ่งหลังจากชำระภาษีเสร็จเรียบร้อยก็สามารถขับรถออกไปได้ทันทีบริการเลื่อนล้อต่อภาษี จะรองรับบริการรับชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้แก่ 1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) 2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) 3.รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) 4ร1รถจักรยานยนต์ 5.รถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง

Advertisement

Advertisement

โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน และไม่จำกัดพื้นที่ไม่ว่ารถนั้นจะจดทะเบียนที่จังหวัดใดก็ตาม ซึ่งบริการ Drive Thru for Tax มีข้อดี คือ ผู้ใช้รถที่มายื่นชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องขับรถวนหาสถานที่จอดรถ และรอคิวที่เคาน์เตอร์ในสำนักงาน ประกอบกับใช้ระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่รับคำขอจนชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 2 นาที/คัน และหลังจากชำระภาษีก็สามารถขับรถไปทำธุระอื่นต่อได้ทันที ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการให้บริการต่อภาษีรถยนต์ที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริการเลื่อนล้อต่อภาษี จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.30 น.

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด