ความรู้

ข้อดีของอาชีพรับราชการ

5.5k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ข้อดีของอาชีพรับราชการ

เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากมีอาชีพที่มั่นคง หนึ่งในอาชีพที่ทำแล้วมีความมั่นคงก็คือ “รับราชการ” ซึ่งอาชีพรับราชการก็เป็นอาชีพที่ใครหลาย ๆ คนใฝ่ฝัน และเฝ้ารอคอยการเปิดรับสมัคร เพื่อจะลงสนามชิงตำแหน่งในหน่วยงานราชการ บางคนต้องอ่านหนังติวกันข้ามปีเลยทีเดียว  เพราะอะไร ? ทำไมอาชีพรับราชการถึงเป็นอาชีพที่ผู้คนอยากทำมากถึงเพียงนี้ วันนี้เรามีข้อดีของการทำอาชีพรับราชการมาบอกกัน ไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง

1ขอบคุณภาพโดย sasint จาก Pixabay

1. เงินเดือน

นอกจากเงินเดือนที่รับแน่นอนอยู่ทุกเดือนแล้ว ก็ยังมีการปรับเงินเดือนขึ้นให้ข้าราชการทุกปี และหากมีตำแหน่งเป็นผู้บริหาระดับสูงก็จะมีเงินประจำตำแหน่งให้อีกด้วย เวลาเงินเดือนออกก็ตรงเป๊ะ ไม่มีล่าช้า

2. เงินบำเหน็จบำนาญ

เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการยังมีเงินเอาไว้เลี้ยงตัวเองเมื่อยามอายุมากขึ้น ทางหน่วยงานจะมีเงินบำเหน็จหรือบำนาญให้ด้วย โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญ

Advertisement

Advertisement

เงินบำเหน็จ คือ เงินที่ได้รับเป็นก้อนตอนที่เกษียณราชการ สามารถนำเงินส่วนนี้ไปต่อยอดเพื่อนำไปใช้จ่ายหลังเกษียณ

เงินบำนาญ คือ เงินที่ได้รับเป็นรายเดือนแม้จะไม่ได้ทำงานแล้วหรือเกษียณแล้วนั่นเอง

2ขอบคุณภาพโดย Luizmedeirosph จาก Pexels

3. สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมา ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลได้ โดยสวัสดิการข้อนี้ยังครอบคลุมไปถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น คู่สมรส บุตร และบิดามารดาอีกด้วย

2ขอบคุณภาพโดย gerldoswald62 จาก Pixabay

4. มีความมั่นคง

อาชีพรับราชการสามารถทำไปได้เรื่อย ๆ หากไม่มีการทำผิดร้ายแรงถึงขั้นต้องโทษไล่ออก อาชีพรับราชการไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ ไม่มีการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ไม่ต้องทำยอด ไม่ได้มีการลดเงินเดือน ไม่มีการจ้างให้ออกจากงาน ไม่มีการบังคับให้หยุดให้ลา มีแต่จะเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้น เมื่ออายุงานเพิ่มขึ้น

Advertisement

Advertisement

5. สวัสดิการด้านการศึกษาของบุตร

ข้าราชการจะได้รับสวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี กล่าวคือ ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ – 25 ปี โดยบุตรที่จะได้รับสวัสดิการดังกล่าวต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ไม่รวมบุตรบุญธรรม และเป็นบุตรคนที่หนึ่งถึงสาม โดยนับเรียงลำดับการเกิด

3ขอบคุณภาพโดย greymatters จาก Pixabay

6. สร้างความภาคภูมิใจ

การทำงานรับราชการ หรือ ข้าราชการ ได้ทำงานช่วยเหลือประชาชน บางคนได้ทำงานที่อยู่ใกล้บ้าน ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองและช่วยพัฒนาประเทศชาติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและรวมถึงครอบครัวอีกด้วย

เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นหากสนใจจะทำอาชีพนี้ก็ต้องเตรียมตัวด้วยการการอ่านหนังสือ และหาความรู้อยู่เสมอ เมื่อมีการเปิดรับสมัครสอบก็จะได้มีความพร้อมในการสอบ เพื่อความมั่นคงทั้งต่อตัวเองและครอบครัว

Advertisement

Advertisement

ขอบคุณภาพหน้าปกโดย Burst จาก Pexels

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์