คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ข้าราชการ ประชาชน ทำบุญ ตักบาตร วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ที่เชียงแสน

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ข้าราชการ ประชาชน ทำบุญ ตักบาตร วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ที่เชียงแสน
เชียงราย-พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน  เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 62 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรพระสงฆ์ ที่บริเวณถนนริมโขง หน้าศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอ และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โดยมี พ.ต.อ.เอกณสันต์ ศรีสองเมือง ผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ ชมรม องค์กรต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างพร้อมเพียงกันโดยได้จัดสถานที่บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลที่หอประชุมอำเภอเชียงแสน โดยคณะสงฆ์ให้ศีลและสวดพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร ก่อนที่พระสงฆ์สดับปกรณ์ (ภูษาโยง) พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานในพิธีกรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัยจากนั้น นายอำเภอเชียงแสน ประธานในพิธี วางพวงมาลาและถวายบังคม โดยวางพวงมาลาเป็นลำดับแรก และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน จะประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตามลำดับจนครบถ้วนหลังจากนั้นนายประสงค์ หล้าอ่อน ได้ไปเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ ที่บริเวณสระน้ำ และระบบประปา บ้านป่าคา ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สวยงาม

Advertisement

Advertisement

นายอำเภอเชียงแสน กล่าวตอนท้ายว่า วันนี้จิตอาสาพระราชทาน 904 เกิดความรัก สามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ สามารถถือเป็นต้นแบบของการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก.

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด