คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ข้าวพอเพียง ที่ระลึกแห่งความทรงจำ

sakooclub
sakooclub
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก sakooclub
แจ้งตรวจสอบ
ข้าวพอเพียง ที่ระลึกแห่งความทรงจำ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 18.45 น. สำนักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร สวรรคต

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์เรื่องการเสด็จสวรรคต และขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยการรักษาแผ่นดินของพ่อ ด้วยความรัก และความสามัคคีตลอดไป โดยการจะแสดงความจงรักภักดี และความอาลัยที่ดีที่สุด คือ เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานที่จะรักษาเอกราช อธิปไตย ความสมบูรณ์พูนสุข และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสที่เคยพระราชทานไว้

ในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของเรา ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ จำนวน 4 เรื่อง คือ แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย การใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย การจัดโต๊ะหมู่บูชา การประดับธง และตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์

Advertisement

Advertisement

สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาทภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 15 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้น ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำของที่ระลึกมอบให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ

สำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ดำเนินการ “โครงการจิตอาสา สปน. ตามรอยพ่อทำดีถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดทำข้าวเปลือกบรรจุถุง “ข้าวพอเพียง” และได้เชิญชวนราชการ และประชาชนจากทุกภาคส่วนมาเป็นจิตอาสา “ข้าวพอเพียง” ซึ่งได้จัดทำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 - 19 มกราคม 2560

Advertisement

Advertisement

https://onscene-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/files/styles/body_image_480w/public/inline-images/15025541_202682860140161_8089821838837274817_o.jpg?itok=PpuUShcY https://onscene-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/files/styles/body_image_480w/public/inline-images/15493682_212928772448903_4058545895239858361_o.jpg?itok=jYBpeok9 ข้าวเปลือกบรรจุถุง “พอเพียง” มากจากหลักคิดที่ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกข้าว เพราะข้าวคือชีวิตของชาวไทย พระองค์ทรงทำให้เห็น ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว และการปลูกข้าว เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และความมั่งคงในอาชีพของเกษตร ส่วนคำว่า “พอเพียง” คือ หลักปรัชญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชน ซึ่งยึดหลักความพอดี พอมี พอใช้ ตามฐานะและความสามารถของแต่ละบุคคล ที่เรียกว่า “พอเพียง” โดยใช้ตัวอักษรที่ออกแบบขึ้นเป็นการเฉพาะ “ข้าวพอเพียง” จึงเป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ และให้ยึดมั่นในความพอเพียงตามคำสอนของพระองค์ท่าน

Advertisement

Advertisement

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้การสนับสนุนและเป็นจิตอาสาร่วมบรรจุถุง “ข้าวพอเพียง” ด้วยความเต็มใจ และตั้งใจกระทำความดีเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ และน้อมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เช่น

 • บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด (โรงสีข้าวตามแนวพระราชดำริ)
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • กลุ่มธุรกิจข้าว เครือทีซี
 • กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดชลบุรี
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานนทบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่ดำธรรมเกษตร จังหวัดนนทบุรี
 • กลุ่มเกษตรกรตำบลโคกสะอาด จังหวัดสุรินทร์
 • กลุ่มเกษตรกรอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • บริษัท บัญชากิจ จำกัด เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาคประชาชนที่จัดรถยนต์มาสนับสนุนการลำเลียง“ข้าวพอเพียง” จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปส่งเพื่อมอบให้ประชาชน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ทั้งนี้ จิตอาสาที่ลงทะเบียนบรรจุถุง “ข้าวพอเพียง” มีจำนวนมากถึง 45,073 คน ซึ่งสามารถบรรจุข้าวเปลือกพอเพียงได้ จำนวน 3,330,850 ถุง ซึ่งได้นำไปมอบให้ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ เฉลี่ยวันละ 47,000 ถุง

หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ร่วมสนับสนุนข้าวเปลือก ประชาชนที่มาร่วมเป็นจิตอาสาบรรจุถุงข้าวเปลือก ผู้สนับสนุนอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่มบริการจิตอาสา รถบรรทุกขนส่งข้าวพอเพียง รวมทั้งหน่วยแพทย์ที่มาดูแลจิตอาสา ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีกัน และตั้งใจทำความดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบไป

บันทึกไว้เมื่อวันที่ 27/6/2560
โดย sakooclub

https://onscene-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/files/styles/body_image_480w/public/inline-images/15123475_203303033411477_31888077002012672_o.jpg?itok=U4bpNtj2

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด