คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

คลิปสะพานพังชาวบ้านอ้างวัชพืชแออัด หน่วยงานอ้างสะพานเก่าแก่

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
คลิปสะพานพังชาวบ้านอ้างวัชพืชแออัด หน่วยงานอ้างสะพานเก่าแก่
คลิปภาพชาวบ้านถ่ายสะพานเก่าแก่กว่า 60 ปี พังครืนตกลงไปในแม่น้ำบางขาม โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ชาวบ้านอ้างอาจเป็นเพราะต้านแรงดันวัชพืชที่สะสมดันสะพานไม่ไหว ด้านกรมชลอ้างสะพานชำรุดเสียหายจากการทรุดตัวของตอม่อสะพาน นายนิพนธ์ มีขันหมาก กำนัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง ลพบุรี ได้รายงานให้ทางอำเภอเมืองทราบว่า สะพานข้ามคลองระบายน้ำใหญ่ ชัยนาท - ป่าสัก บริเวณ หมู่ที่ 9 ต.บางขันหมาก อ.เมือง ลพบุรี ได้เกิดพังครืนตกลงไปในแม่น้ำ โชคดีที่ไม่มีประชาชนสัญจรเส้นทางในช่วงเกิดเหตุ ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดังกล่าวด้วย อีกทั้งวอนหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม เนื่องจากมีชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน เพราะต้องใช้สะพานดังกล่าวสัญจรไปมา และใช้ในการลำเลียงส่งผลผลิตทางการเกษตร

Advertisement

Advertisement

หลังจากได้รับแจ้งนายสุภเวช ยวนแหล ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม อ.เมือง ลพบุรี ได้มอบหมายให้นายกิตตินันท์ รัตนพัสสิริ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดเสียหายทันที ซึ่งผลจากการตรวจสอบระบุว่าเกิดจากการทรุดตัวของตอม่อสะพาน เนื่องจากสะพานดังกล่าวก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว เบื้องต้นได้จัดทำป้ายเตือนสะพานชำรุด ห้ามผ่าน ติดตั้งไว้บริเวณเหนือและท้ายสะพาน และได้แจ้งผู้นำท้องถิ่นให้ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง โดยมีเส้นทางเลี่ยงห่างจากจุดดังกล่าวไปทางด้านเหนือประมาณ 5.5 กิโลเมตร และด้านท้ายประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยสะพานข้ามคลองระบายน้ำใหญ่ชัยนาท-ป่าสักที่ชำรุดเสียหาย แห่งนี้มีประชาชน หมู่ที่ 9 และ 10 ประมาณกว่า 20 หลังคาเรือน ใช้เส้นทางนี้สำหรับสัญจร และลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

Advertisement

Advertisement

ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ใช้สะพานดังกล่าวในการสัญจร และใช้การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรมานานหลายสิบปี ได้กล่าวว่า สะพานแห่งนี้ สร้างมานานประมาณ 60 ปีแล้ว และได้เกิดชำรุด ตอม่อร้าว พื้นถนนบนสะพานมีหลุมบ่อ ก็ได้มีหน่วยงานเข้ามาทำการซ่อมแซมไป เมื่อประมาณ 2 ปี ที่ผ่านมา ระยะหลังวัชพืชที่ขึ้นตามแม่น้ำได้แผ่ขยายเป็นวงกว้าง แม้ว่าชาวบ้านจิตอาสาจะช่วยกันระดมสรรพกำลังเก็บ แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย อีกทั้งน้ำในแม่น้ำขณะนี้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นและมีการไหลหลาก ทำให้วัชพืชต่างๆ ไหลมารวมกันอัดแน่นที่ตอม่อสะพาน ประกอบกับต่อม่อที่ไม่มีความแข็งต้านทานวัชพืชจำนวนมหาศาลไม่ไหวจึงน่าจะเป็นสาเหตุทำให้สะพานดังกล่าวพังครืนลงมา [video width="960" height="540" mp4="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ศูนย์ข่าวภาคกลาง-จังหวัดลพบุรี-160962-คลิปสะพ.mp4"][/video]

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด