อื่นๆ

ความยุติธรรม ที่อยากจำขึ้นใจ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ความยุติธรรม ที่อยากจำขึ้นใจ

เมื่อความยุติธรรม คือ เครื่องหมายที่มีความต้องการในจิตใจของผู้คน บ่อยครั้งที่คนเรานั้นได้รับสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจ จนทำให้ใจสั่นหวิว กึ่งๆการโมโหโกรธา การไม่พอใจ ความคับข้องใจ ความ ไม่ได้ดังหวัง รวมๆผสมผสานกันในความรู้สึกของเราจนส่งผลให้ใบหน้าแดงกร่ำ แววตาถมึงทึง พาลไปถึงความเศร้า จนกลั้นน้ำตาออกมาไม่ได้ จากความ        “อยุติธรรม”ไม่พอใจ

ความยุติธรรม ในความหมายของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวไว้ว่า ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล เช่น ศาลย่อมทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม “ยุติธรรม” อาจจะมีความหมายถึงชื่อกระทรวงที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศาลยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี. “เที่ยงธรรม” หมายถึง ไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง ชอบด้วยเหตุผล เช่น ราคายุติธรรม กรรมการตัดสินอย่างยุติธรรม

Advertisement

Advertisement

ขอความช่วยเหลือ เพราะความยุติธรรม ในอีกแง่มุมของความหมายนั้น หมายถึง การยุติปัญหา ยุติความขัดแย้ง มิใช่เพียงเป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็น การปกครอง สิทธิและหน้าที่ของประชาชนที่มีส่วนร่วม เพื่อหาข้อยุติในประเด็นของความขัดแย้งต่างๆ ให้เกิดความพึงพอใจ หรือถือประโยชน์ร่วมกัน ก็เป็นสิ่งที่จะมาช่วยกำหนดความยุติธรรมทั้งสิ้นเลดี้ จัสทิส

และความยุติธรรม ก็อาจจะทำให้เข้าใจถึง การประกาศ การตัดสิน การเจรจา ที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ในสถานการณ์ที่จะเป็นไปในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ความยุติธรรม ก็อาจไม่ใช่จุดกึ่งกลางเสมอไป เนื่องด้วยบางเหตุการณ์ กฎหมายก็ไม่สามารถนำมากำหนดความยุติธรรมได้ เช่น การจัดสรรปันส่วน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน ที่ท้ายแล้วก็อยู่ที่หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาจะเห็นควรมอบหมายให้กับผู้ใด ซึ่งแน่นอนว่าในมุมของส่วนหนึ่งจะเห็นว่าลงตัวดีแล้ว  แต่อีกส่วนหนึ่งกลับมองว่าไม่เท่าเทียมลงตัว

Advertisement

Advertisement

ดังนั้น ความยุติธรรมอาจจะต้องขยับจากจุดกึ่งกลาง ขยับไปซ้ายบ้าง หรือขยับไปขวาบ้างแต่ทุกฝ่ายต้องพึงพอใจ หรือได้ถือประโยชน์ร่วมกัน

ต้นซาง

17 มกราคม 2566


ขอบคุณภาพปก โดย succo จาก pixabay.

ขอบคุณภาพที่ 1 โดย Desertrose7 จาก pixabay.

ขอบคุณภาพที่ 2 โดย rebcenter-moscow จาก pixabay.

ขอบคุณภาพที่ 3 โดย GDj จาก pixabay.

ขอบคุณภาพที่ 4 โดย SCY จาก pixabay.

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์