ความรู้

ความสำคัญของระบบดับเพลิง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ความสำคัญของระบบดับเพลิง

ความสำคัญของระบบดับเพลิง

ไฟไหม้ ภาพ  ระบบดับเพลิง

เมื่อเกิดไฟลุกไหม้ในอาคารที่เรากำลังอาศัยหรือทำงานอยู่ แล้วที่อาคารนั้นไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงเลย จนกว่าที่คุณจะรู้ตัวว่าเกิดไฟไหม้ก็อาจจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือแม้กระทังมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปมากแล้วก็ได้ เพราะไฟสามารถลุกลามและยังทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ ก็อาจจะทำให้คุณหมดสติก่อนที่จะหนีออกจากอาคารได้

เพลิงไหม้ในอาคารเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจะเราจะรับมือ หรือปฏิบัติอย่างไงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และไม่เกิดการสูญเสียมากที่สุด ดังนั้นระบบดับเพลิงในอาคารจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยลดการเกิดความเสียหายได้

เพลิงไหม้ส่วนใหญ่เกิดจากประกายไฟที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เกิดจากความประมาทจากการใช้งาน รวมถึงการขาดการบำรุงรักษาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

Advertisement

Advertisement

ใช้ไฟเกิน ภาพ  การใช้ไฟเกินขนาดของสายไฟ

1. ไฟฟ้าลัดวงจร

เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุต หรือขาดการดูแลรักษา เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่การใช้ชีวิตประจำวันของเราอยู่แทบตลอดเวลา เมื่อไม่มีการบำรุงรักษาก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้บริเวณโดยรอบ รวมถึงการระเบิดของบัลลาสต์ ซึ่งไฟอาจจะกระเด็นไปติดกับ เชื้อเพลิงบริเวณใกล้เคียง เช่น ไม้ พลาสติก หรือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี

อุปกรณ์ชำรุด ภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด

2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด

ถึงแม้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ภาพในโรงงานนั้นได้รับมาตรฐาน แต่การใช้งานด้วยความประมาท เช่น การเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เป็นเวลานาน จะส่งผลให้อุปกรณ์เหล่านี้เกิดความร้อนที่ ส่งผลให้เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดได้

ตู้ดับเพลิง ภาพ ตู้ดับเพลิง

Advertisement

Advertisement

วัสดุ ส่วนประกอบ และสิ่งของภายในอาคารและแม้กระทั้งเครื่องจักร หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นวัตถุที่ติดไฟได้ มีมูลค่าสูง ซึ่งเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ในอาคารเหล่านี้ ไฟจะสามารถลุกลามไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่มีระบบดับเพลิง จะส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในอาคารไม่สามารถรับรู้ถึงเหตุอันตรายนี้ได้ ทำให้เกิดความสูญเสียได้ทั้งทรัพย์สินและเกิดอันตรายถึงชีวิตของบุคคลที่อยู่ในอาคารได้ ระบบดับเพลิงในอาคารจึงเป็นสิ่งสำคัญ


ภาพโดย Weerapart N.

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์