อื่นๆ

ความสุขที่เลือกได้

141
SainSakulya
SainSakulya
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก SainSakulya
ความสุขที่เลือกได้

ภาพความสุขเล็กๆ เมื่อพูดถึงเรื่องความสุข  เมื่อก่อนผู้เขียนคิดว่าความสุขคือ การมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตคือความสุข ผู้เขียนจึงวิ่งหาความสุขโดยการต้องวัตถุนิยม   วิ่งตามแฟชั่น  วิ่งตามสังคมเมือง วิ่งตามภาษีสังคม ให้ตัวเองดูดี อยากมีตัวตนในสังคม อยากให้สังคมยอมรับ อยากมีอยากได้ พยายามวิ่งหา ดิ้นรนหา  ไขว่คว้าวัตถุที่จะเข้ามาเติมเต็มความสุข แต่ยิ่งหา ยิ่งไม่มีความสุข  ซึ่งหลายๆคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันเป็น เหมือนที่ผู้เขียนเคยเป็นมาก่อน

จนวันหนึ่งได้ไปฝึกการรู้สึกตัว การรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง โดยการปิดวาจา โดยไม่ติดต่อกับใครเลยแม้กระทั่งครอบครัวเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ จนได้รู้ว่าสิ่งที่เราวิ่งตามหามันคือเปลือก ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจเรา ซึ่งหลายๆคนจะบอกว่าสุขอยู่ที่ใจ ถ้าใจเราเต็มแล้วเราจะมีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่เรียกร้อง แม้กระทั่ง การทำสวนเล็กหลังบ้านได้เห็นผลผลิตเล็กๆน้อยๆก็สุขใจ ได้มีการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไข สิ่งที่ผู้เขียนทำตอนนี้คือ ใช้พื้นที่เล็กๆปลูกกล้วย  มะม่วง ขนุน  มะนาว นอกจากนี้สิ่งที่ทำคือไปนา เพาะเห็ด เลี้ยงจิ้งหรีด เท่านี้ก็ทำให้มีความสุข ทุกวันนี้เราทำอะไร เราจะนึกถึงคนรอบข้าง มีการแบ่งปัน อะไรที่แบ่งปันได้ เราแบ่งปัน อะไรที่ขายได้เราขาย ทำอะไรโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น อยู่ในหลักการมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เท่านี้ก็ทำให้ใจเราสุข

Advertisement

Advertisement

ความสุขที่แท้จริง คือความสุขใจ ที่เราพอใจในสิ่งที่เรามี และทำให้มันดี พัฒนาสิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น มีการแบ่งปัน คือแก่นแท้ของความสุข เป็นความสุขที่ไม่มีเงื่อนไข ทำให้เราอยู่ไหนก็สุขได้  ไม่เลือกว่าสถานที่ใด เราสามารถสร้างสุขให้เกิดขึ้นด้วยใจของเราเอง เลี้ยงจิ้งหรีด

กล้วยหลังบ้าน

การปลูกเห็ด

อยู่ใกล้คนที่เรารัก

Advertisement

Advertisement