ความรู้

ความเชื่อของมนุษย์ แม่มด ปีศาจ เทพ วูดู ฮูดู

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ความเชื่อของมนุษย์  แม่มด ปีศาจ เทพ  วูดู ฮูดู

     ความเชื่อมีมาตั้งแต่เนิ่นนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และอยู่กับคนเราจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นคนไทยบางคนที่เชื่อเรื่องเทวดานางฟ้าเพราะได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดูและอิสลาม ส่วนพระพุทธศาสนานั่นไม่ได้มีการสอนให้มนุษย์เชื่อในพระเจ้าเพราะเขาเชื่อในศักยภาพของมนุษย์มากกว่าที่เราจะไปพึ่งพาอ้อนวอน พระพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม จุดสูงสุดที่พระพุทธศาสนาต้องการคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หรือที่เรารู้จักในนิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามของพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราทั่วไป ไม่ใช่เทพเจ้าหรือทูตสวรรค์ของพระเจ้าองค์ใด ที่มีพลังอำนาจสามารถเสกสรรสิ่งอัศจรรย์มากมายได้

Advertisement

Advertisement

ส่วนเรื่องของปีศาจและเทพนั้นได้มีการใช้คำนี้มานานจนถึงปัจจุบันก็ยังนิยมใช้ คนมักเรียกปีศาจแทนสิ่งชั่วร้ายและเรียกเทพแทนสิ่งที่ดี ความจริงคำว่าปีศาจในสมัยก่อนไม่ได้แทนสิ่งชั่วร้ายแต่ใช้เรียกแทน เอนทิตี้หรือสปิริตที่มีพลังอำนาจในการทำสิ่งใดๆ ก็ตามทั้งดีและไม่ดี แต่เมื่อช่วงเวลาได้ล่วงเลยเข้ามาสู่ยุคที่ศาสนากุมบทบาทใหญ่ๆ ในหลายประเทศคำว่าปีศาจนั้นจึงถูกนำมาใช้อธิบายสิ่งชั่วร้าย เช่น การกระทำอันแสนชั่วร้าย หรือบางครั้งก็ใช้ในการแทนมนุษย์กลุ่มหนึ่งกระทำการอันแสนชั่วร้ายสามานย์กับมนุษย์ด้วยกันเอง

 

หนังสือDEMONOLOGY ปีศาจวิทยา ที่เรานําเนื้อหามาบางส่วนหนังสือDEMONOLOGY ปีศาจวิทยา ที่เรานําเนื้อหามาบางส่วน จากหนังสือที่สั่งผ่าน Shopee ร้าน magicbookscandle

 

มนุษย์เรานั้นอยู่คู่มากับเรื่องราวแห่งโลกอันลึกลับที่ซ่อนอยู่ในโลกของเรามาช้านานแล้ว มนุษย์ต้องการที่จะเข้าใจในมิติโลกของเทพ เทพี เอนทิตี้ วิญญาณ จึงได้ทำการศึกษามาโดยตลอดเราสามารถพบเห็นเรื่องราวของโลกลึกลับเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เสมอส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะแบ่งแยกสิ่งต่างๆ ให้ง่ายต่อการเข้าใจเช่นความดีหรือความชั่วพลังเทพหรือพลังอสูร ทูตสวรรค์หรือปีศาจ

Advertisement

Advertisement

อย่างไรก็ตาม โลกใบนี้ต้องการความชั่วร้ายเพราะถ้าหากไม่มีความชั่วไม่มีตัวแทนของความชั่วร้ายเราจะไม่มีวันเข้าใจความดีหรือความมีเมตตาเลย มนุษย์เราอาจไม่เติบโตหรือพัฒนามาได้จนถึงวันนี้หากไม่มีเรื่องเล่าที่มีตัวร้ายที่คอยถูกยกมาตักเตือนเราเวลาทำสิ่งที่ไม่ดีเสมอ เรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจนั้นมีมาในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โบราณ จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันของเราก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพและปีศาจเพียงแต่ว่าความเชื่อที่เราได้รับในยุคนี้เป็นความเชื่อได้ถูกพัฒนาหรือบิดเบือนไปมากแล้วจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือจากการเล่าขานตามสถานที่เพราะมนุษย์บนโลกไม่ได้สื่อสารภาษาเดียวกันดังนั้นปีศาจตนหนึ่งจึงสามารถมีเรื่องเล่าได้หลายเวอร์ชันนั่นเอง เราไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องเล่าที่ถูกต้องที่สุดของปีศาจตนดังกล่าว หากต้องการที่จะฟังพวกเขาอย่างสนุกสนาน แต่ในการที่เราจะศึกษาอย่างจริงจังเพื่อนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในการกระทำสิ่งต่างๆ

Advertisement

Advertisement

ไม่ว่าจะการเขียนนิยายสร้างตัวละครสร้างหรือเรื่องอื่นๆ เราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์อีกทั้งเวทมนตร์และคาถามากมายนอกเหนือจากการที่เราจะได้ทราบถึงเรื่องที่จริงของปีศาจแล้วเรายังได้อะไรอีกมากมายตามเส้นทางที่ผจญภัยมาเราหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังตรงนี้ จะทราบก่อนว่าปีศาจที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันนี้นั้นมีเรื่องเล่าที่เกิดจากการผสมกันระหว่างสองคัมภีร์อย่าง The testament of Solomon และเรื่องเล่าของเหล่าปีศาจในพระคัมภีร์ไบเบิล น้อยครั้งเราจะพบเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจจากตำนานพื้นบ้านหรืออ้างอิงจากเล่มอื่นๆ ยกเว้นว่าตำนานเหล่านั้นจะดังจริงๆ

โดยกลุ่มคนฝั่งเอเชียให้การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่แตกต่างจากเหล่าผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ด้วยความที่ เทพเป็นเรื่องใกล้ตัวบ่อยครั้งที่ความเชื่อนี้กลายเป็นดาบสองคมกลายเป็นเครื่องมือทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง ไม่ว่าคนที่ฟังเรื่องนี้จะนับถือศาสนาใดก็ตาม เรื่องนี้ต้องการนำเสนอทุกแง่มุมที่สามารถจะหาได้จากความเชื่อและไม่มีเจตนาลบหลู่ความเชื่อและแนวคิดใด ในส่วนที่เหลือผู้นำเสนอผลงานขอวอนให้คนฟังโปรดมีวิจารณญาณในการรับฟัง

หนังสือANGELOGY หนังสือที่เราเอาเนื้อหามาบ่างส่วนหนังสือANGELOGY หนังสือที่เราเอาเนื้อหามาบางส่วน จากหนังสือที่สั่งผ่าน Shopee ร้าน magicbookscandle

 

นอกจากเรื่องเทพและปีศาจแล้วยังมีความเชื่อเกี่ยวกับแม่มดและวูดูอีกที่ต้องการนำเสนอมุมมอง ความจริงแล้วแม่มดไม่ได้ชั่วร้ายหมดทุกคนเหมือนที่คนเราคิด แม่มดก็เหมือนมนุษย์มีทั้งดีและไม่ดี แต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากคริสต์ที่พึ่งเข้ามาใหม่ในสมัยก่อน หรือที่คนบางคนรู้จักเป็นประวัติศาสตร์โลกเรื่องการล่าแม่มดแต่ขอไม่พูดเนื้อหาตรงนี้เพราะมีความรุนแรงมากเกินหากใครสงสัยให้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลย นอกจากนี้เรื่องศาสตร์แม่มดก็ยังมี ที่นิยมปัจจุบันก็คือ วิคคากับวูดู ซึ่งมีความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์นี้หรือศาสนานี้ส่วนใหญ่มักรู้จักและมีคนที่นับถืออยู่ที่ตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ คนไทยไม่ค่อยมีแต่ก็มีอยู่บ้างแต่น้อยเพาะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ แต่เราก็สามารถนับถือศาสนาพุทธและควบคู่ไปกับศาสตร์นี้ก็ได้

หนังสือวิคคา คู่มือสําหรับแม่มดยุคใหม่ ที่นําเนื้อหามาบางส่วน

หนังสือวิคคา คู่มือสําหรับแม่มดยุคใหม่ ที่นําเนื้อหามาบางส่วน จากหนังสือที่สั่งผ่าน Shopee ร้าน magicbookscandle

หนังสือDEMONOLATRY  ที่เรานําเนื้อหามาบางส่วนหนังสือDEMONOLATRY  ที่เรานําเนื้อหามาบางส่วน จากหนังสือที่สั่งผ่าน Shopee ร้าน magicbookscandle

 

วูดู อยู่ในแอฟริกาตะวันตก เป็นความเชื่อหนึ่งของที่นั่นที่มีมานาน วูดู ไม่เปิดรับสอนคนนอก ไม่มีหนังสือสอนวูดู ถ้าเจอหนังสือที่มีความรู้ของวูดูแต่เขียนเรื่องเกี่ยวกับถุงโมโจหรือการใช้ทำเครื่องรางรวมอยู่ด้วย อันนั้นเป็นศาสตร์ฮูดู

วูดูมีสถานะตำแหน่งในกลุ่มหากคนภายนอกไม่ได้รับการเชิญจากOungan หรือ Manbo ไม่สามารถฝึกวูดูได้

ถ้าหากฝึกเองก็จะไม่มีการรับรองความปลอดภัยและไม่ได้รับการต้อนรับจากกลุ่มผู้ศึกษา วูดู

ฮูดู

มีต้นกำเนิดมาจากวูดู ทำงานร่วมกับเหล่าโอริซาห์ และ โลวาห์ ชื่อเรียกสปิริตในความเชื่อวูดู) เพื่อสร้างเวทมนตร์และคาถา มีเนื้อหามากมายให้เรียนรู้และศึกษาทั้งด้านที่ดีเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเวทมนตร์และด้านที่ไม่ดีเกี่ยวกับเวทมนตร์การทำร้ายผู้อื่น

เพราะงั้นแยกให้ออกนะอันไหนวูดูอันไหนฮูดูไม่ใช่อันเดียวกันนะอย่าเข้าใจผิด

หนังสือ DARK MAGK 101 ที่เรานําเนื้อหาบางส่วนมาหนังสือ DARK MAGK 101 ที่เรานําเนื้อหาบางส่วน จากหนังสือที่สั่งผ่าน Shopee ร้าน magicbookscandle

 

ขอขอบคุณภาพปกรูปแม่มดจาก Myriams-Fotos โดย pixabay

ขอขอบคุณภาพปกรูปปีศาจจาก saarvendra โดย pixabay

 

จบแล้ว ขอบคุณที่อ่านนะ อันนี้เป็นสรุปสั้นๆที่เราได้ศึกษามา

ร่วมเสพบทความ หนัง เพลง และซีรีส์ใหม่ ๆ สุดปัง โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ริซึ
ริซึ
อ่านบทความอื่นจาก ริซึ

ชื่อฟิล์ม อายุ14ปี ชอบหางานทําและชอบศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ การเงิน ความเชื่อและอื่นๆอีกมากมาย

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์