คัดลอกลิงค์

กีฬา

ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอล

1.0k
Nuchchy
Nuchchy
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Nuchchy
แจ้งตรวจสอบ
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอล

ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอล

ควาเร็ว

            Agility คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียทิศทางของการควบคุมความเร็ว,การทรงตัวหรือร่างกาย เช่นเดียวกับองค์ประกอบของการออกกำลังกายอื่น ๆ ความคล่องตัวจะระบุเฉพาะเจาะจงรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจง หนึ่งปัญหากับการฝึกอบรมความคล่องตัวเป็นที่นักกีฬาสามารถเรียนรู้ที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปดังนั้นนักกีฬาควรจะต้องตอบสนองต่อคำสั่งเปลี่ยนแปลงทิศทาง

การพัฒนาความสามารถของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ด้านความคล่องแคล่วว่องไวนั้นจะเป็นผลให้นักกีฬามีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว และรักษาสมดุลของร่างกายได้เป็นอย่างดี และจะสามารถประสบผลสำเร็จในการแข่งขันได้

นักฟุตบอลหรือนักกีฬาประเภทใดก็ตามแม้จะมีทักษะความเร็วและความความคล่องแคล่วว่องไวมากเพียงใดแต่ถ้าขาดการฝึกฝนอยู่บ่อยๆความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวนั้นก็แทบจะเปล่าประโยชน์

Advertisement

Advertisement

ฟุตบอล          •สาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากความเมื่อยล้า เนื่องจากความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวต้องอาศัยการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อ ดังนั้นหากกลุ่มกล้ามเนื้อดังกล่าวเกิดการเมื่อล้าจากการทำงานหนักก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบการสั่งงานให้กล้ามเนื้อทำงานคือระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อ ซึ่งจะส่งผลไปถึงความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมทำให้ส่วนของร่างกายที่จะต้องฝึกปฎิบัติกิจกรรมนั้นๆ ได้มีโอกาสทำงานมากกว่าปกติมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทำงานซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมนี้จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับผู้ฝึกซ้อมเพราะจะต้องระวังมิให้การฝึกซ้อมยาวนานหรือหนักหน่วงเกินไปจนอยู่ในภาวะซ้อมเกิน มีผลทำให้สมรรถภาพทางกายเสื่อมลง

Advertisement

Advertisement

         แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว

โปรแกรมวิ่ง•เก็บข้อมูลนักกีฬาจากการTest วิ่ง 50 เมตร ระยะเวลาไม่เกิน 6 วินาที และวิ่ง 100 เมตรไปกลับนับเป็น 1 รอบ 4 รอบ นับเป็น 1 เซต พัก 20 วินาที 10 เซต แยกประตู 6 เซต

         จากผลสรุปพบว่า

นักกีฬาส่วนใหญ่วิ่งได้ครบจำนวนของโปรแกรมฝึก

         การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกีฬา

โปรแกรม           สามารถเพิ่มโปรแกรมฟิตเนสให้กับนักกีฬาเพื่อรีนไขมันออกทำให้นักกีฬาฝึกซ้อมสามรถพัฒนาตัวเองให้ทำความเร็วในการวิ่งได้เร็วมากขึ้น รวมถึงควบคุมอาหารการกินของตัวนักกีฬาเอง และยังสามารถทำให้นักกีฬามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม และมีการซ้อมในรูปแบบที่นักกีฬาสามารถผ่อนคลายได้

 


ภาพปกโดย  pixabay.com / ภาพที่ 1 / ภาพที่ 2 / ภาพที่ 3 - 4 โดยเจ้าของบทความ

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด