ความรู้

ความใส่ใจจากครอบครัว คือรั้วการศึกษาที่ดีที่สุด

เสมอ
เสมอ
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก เสมอ
ความใส่ใจจากครอบครัว คือรั้วการศึกษาที่ดีที่สุด

การศึกษา คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เยาวชนทุกคนควรจะได้รับ และพ่อแม่ทุกคนก็มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ให้ลูก ๆ ได้รับการศึกษาสูงสุด และได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุด และผู้ที่จะให้ความรู้ได้ดีที่สุด ไม่ใช่แค่คุณครูในโรงเรียน แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากคุณครูที่อยู่ที่บ้านด้วย นั่นคือพ่อแม่และผู้ปกครองทุกคน ที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ให้ได้รับความรู้ได้มากที่สุด และดีที่สุด

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-parrent-1822528/ภาพฟรีจาก pixabay

ถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคน ก็อยากให้บุตรหลาน ได้เรียนโรงเรียนที่ดีที่สุด และเรียนกับคุณครูที่เก่งที่สุด ซึ่งความจริงแล้วทั้งสองอย่างนี้ ไม่ต้องมองหาที่ไหนเลย เพราะโรงเรียนที่ดีที่สุดก็คือบ้าน และครูที่เก่งที่สุดก็คือพ่อแม่ และผู้ปกครองนั่นเอง เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ จึงไม่ได้จบลงที่ห้องเรียนเพียงเท่านั้น แต่ต้องกลับมาต่อยอดโดยครูที่บ้าน ที่มีหน้าที่ทบทวนให้พวกเขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

ในฐานะครูคนหนึ่ง ที่พบเจอนักเรียนมากมาย ที่มาจากต่างครอบครัว จึงมองเห็นได้ชัดถึงข้อแตกต่างว่า ครอบครัวที่สมบูรณ์ อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา และพ่อแม่ให้ความสำคัญ ให้ความสนใจในการเรียน จะทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดี เรียนรู้ได้เร็ว แต่นักเรียนที่ครอบครัวไม่ให้ความสนใจในด้านการเรียน ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาให้ จะทำให้ผลการเรียนนั้นไม่ดีเท่าที่ควร และเรียนรู้ได้ช้ากว่าปกติ

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-1641215/ภาพฟรีจาก pixabay

ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ครูทุกคนต่างสอนกันอย่างเต็มที่ ให้ความรู้ในเนื้อหาวิชาอย่างทั่วถึงกับนักเรียนทุกคน แต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นต่างกัน เพราะที่สุดท้ายที่นักเรียนกลับไปก็คือที่บ้าน ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ความสำคัญ ไม่สนใจ ไม่เคยถามไถ่ ว่าการเรียนของลูกเป็นยังไงบ้าง ไม่เคยสอนการบ้าน ไม่เคยสอนความรู้เพิ่มเติมให้ จึงทำให้ทุกอย่างจบลงแค่ที่โรงรียน นักเรียนบางคนก็ไม่ได้ทำการบ้าน บางคนไม่ได้ทบทวนความรู้ เพราะพ่อแม่ และผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญ

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B-%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-1822560/ภาพฟรีจาก pixabay

ซึ่งผู้เขียนก็พอจะเข้าใจเหตุผลนั้นดีว่า บางคนก็ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว กลับบ้านไปจึงอยากพักผ่อน ไม่มีเวลาถามไถ่เรื่องการเรียนของลูก แต่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน จงอย่าลืมว่า ไม่มีใครสอนลูกได้ดีเท่ากับที่พ่อแม่สอน ครูมีหน้าที่ให้ความรู้ก็จริง แต่ครูไม่สามารถจะให้ความรัก ความอบอุ่น อย่างที่เด็กต้องการจากครอบครัวได้ และครูก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา เมื่อเขาต้องการความอบอุ่น ต้องการคนที่ให้คำปรึกษาในเรื่องเรียน เรื่องการบ้าน หรือเรื่องต่าง ๆ จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องรับฟัง และส่งเสริมลูกให้ดีที่สุด

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-1073638/ภาพฟรีจาก pixabay

อย่ามองว่าการเรียนของลูกจบแค่ที่โรงเรียน อย่าคิดว่าให้ครูสอนคนเดียวก็พอ เพราะนั่นจะเป็นการทำร้ายเด็ก ๆ โดยไม่รู้ตัว เพราะการได้รับความอบอุ่น ได้รับความเอาใจใส่ ได้รับกำลังใจจากครอบครัว จะทำให้เด็ก ๆ มีความสุขและสนุกกับการเรียนมากที่สุด ทำให้เขาเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ผู้เขียนขอให้ทุกครอบครัวให้ความสำคัญกับการศึกษา และให้ความเอาใจใส่ในการเรียนของพวกเขา เพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพมากที่สุด

Advertisement

Advertisement


ภาพหน้าปกฟรีจาก pixabay