เสริมดวง

คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย หลวงปู่ทวด มีคลิป

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย หลวงปู่ทวด มีคลิป

เป็นคาถาป้องกันสิ่งไม่ดีแคล้วคลาดปลอดภัย จากปู่ทวด เชื่อกันว่าจะเกิดประโยชน์ต่างๆแก่ผู้สวดและอ่านด้วยความศรัทธา จริงใจด้วยคาถาบทนี้

บทสวด

ตั้งนะโม3จบ

นะโมนะโม โพธิสัตโต

อาคันติมายะ อิติภะคะวา 3จบ

รูปสองเประมัง ธัมมัง สังฆัง

ปุระมัง ธัมมัง สังฆัง

ปรมัง ธัมมัง สังฆัง

เสสัง ธัมมัง สังฆัง

กริยานัง อัตโน โหตุ

รูปที่สามบทสวดแผ่เมตตา

สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงไปสู่ภพภูมิที่ดี่ที่ชอบเถิด

รูปที่สี่ เพื่อป้งกันอันตรายใดๆกับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายซึ่งหลวงปู่ทวดเป็นที่เคารพนับถือในเรื่องการปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายและพลังด้านลบการสวดคาถาบทนี้ จะแคล้วคลาดปลอดภัย แต่ประโยชน์ของการสวดมนต์อาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความศรัทธา ความเชื่อของส่วนบุคคล

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านนะคะ

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์