คัดลอกลิงค์

โควิด-19

คาถา 5 ส. สู้ Covid-19

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
คาถา 5 ส. สู้ Covid-19

ผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้การดำเนินชีวิตของทุกคน ทุกวงการ ทุกอาชีพ ได้รับความเดือดร้อน นอกจากผลกระทบทางด้านร้างกายของผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 และครอบครัวของเขา ก็ยังส่งผลกระทบทางจิตใจ ที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงของผู้คน ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหน หรือทำกิจกรรมใดในชีวิตประจำวัน ก็เกิดความวิตกกังวล โดยส่วนหนึ่ง เป็นเพราะวิธีคิดในการป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างการรับรู้เพิ่มขึ้น และการมีวิธีคิด เพื่อเป็นข้อความสั้น มีความหมาย ปฏิบัติตามได้ง่าย เป็นเคล็ดลับที่ดีอย่างหนึ่ง 

https://pixabay.com/th/illustrations/corona-coronavirus-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-4910057/เครดิตภาพจาก pixabay


ผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์ Covid-19 ในประเทศของเราและทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอ แต่พบว่า แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตัวจากไวรัส Covid-19 มีข้อความที่หลากหลาย แต่ด้วยนิสัยของคนไทย ก็จะพยายามใช้คำศัพท์ที่จำง่าย ใช้คำคล้องจอง ทำให้ท่องได้คล่องปาก เช่น กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ เป็นต้น จึงได้ประยุกต์วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19 ตามรูปแบบของคำศัพท์ และใช้คำย่อทางภาษาไทย คล้ายกับคาถา ที่สามารถทำให้ท่องจำง่าย และสร้างความรู้สึกอบอุ่นทางใจได้ โดยอาศัยหลัก 5 ส เป็นแนวทาง 

Advertisement

Advertisement

คาถา 5 ส. สู้ Covid-19 (สะ-สัง-สำ-สติ-สิงสถิตย์)

ส ที่ 1 สะอาด หรือ C = Clean 

ความสะอาด ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทางการแพทย์ ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติ โดยการป้องกันไวรัส Covid-19 นั้น ควรรักษาความปลอดภัยให้ตนเอง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยครั้ง การใช้เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ หรือ การรับประทานอาหารที่สะอาด และดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะพื้นฐาน 

ส ที่ 2 สังเกต หรือ O = Observe 

Advertisement

Advertisement

การรู้จักสังเกตอาการทั้งในตนเอง และบุคคลรอบข้าง ตามหลักการแพทย์ ที่ให้สังเกตอาการอันมีลักษณะของการติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งหลักการสังเกตอาการนี้ มีมาตรฐานการเฝ้าระวังในกรณีต้องสงสัยตามข้อกำหนด หรือ ความรับผิดชอบตนเองในการกักตัว เพื่อสังเกตอาการเมื่อคิดว่า ตนอาจได้รับเชื้อ Covid-19 

ส ที่ 3 สำรวจ หรือ V = View

การสำรวจ หรือการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 เป็นการเฝ้าระวังตนเองและครอบครัว จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก ในพื้นที่ ที่ตนได้อาศัยอยู่ เพื่อให้สามารถระมัดระวัง ไม่เกิดความตื่นตัว จากข่าวสารที่ได้รับ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัส Covid-19 รวมทั้งสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ ที่ไม่เสี่ยงภัยโรคระบาด  

https://pixabay.com/th/illustrations/coronavirus-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-microbe-4930321/ภาพจับมือ Covid จาก pixabay 

Advertisement

Advertisement

ส ที่ 4 สติ หรือ I = Impassive 

การมีสติ ในการเผชิญกับช่วงเวลาที่มีข้อมูลข่าวสารที่อาจสร้างความสับสน ทั้งข่าวจริงและข่าวเท็จ ทุกคนจะต้องมีสติรับมือกับข่าวสารเหล่านั้น อยู่ในภาวะที่สงบ ไม่แตกตื่น ตื่นตูม เพราะการมีสติ จะช่วยให้สามารถลำดับความสำคัญ แยกแยกข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบคั้นความรู้สึกได้ดีกว่า การไม่สามารถควบคุมสติได้ โดยเฉพาะยิ่งผลกระทบจาก Covid-19 ที่สร้างความเครียด วิตกกังวลในชีวิตและอาชีพ 

ส ที่ 5 สิงสถิตย์อยู่กับบ้าน หรือ D = Dwell  

การสิงสถิตย์อยู่กับบ้าน เป็นวิธีการลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ Covid-19 เพราะการระบาดดังกล่าว เป็นการเดินทางของคนสู่คน จากโรคระบาด ซึ่งข้อร้องขอจากภาครัฐตามประกาศในสถานการณ์วิกฤตินี้ คือ ร้องขอให้ประชาชน ได้หยุดการเดินทาง พักอยู่กับบ้าน ไม่ไปในสถานที่แออัด หรือชุมชนที่มีคนทำกิจกรรมมากมาย อันสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ 

https://pixabay.com/th/illustrations/coronavirus-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-microbe-4930321/เครดิตภาพจาก pixabay แต่งภาพโดยผู้เขียน

ผู้เขียนคิดว่า การนำข้อปฏิบัติตน มาสร้างเป็นแนวปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้ภาษา ที่ทำให้ผู้อ่านจดจำและสามารถนำไปปฏิบัติตน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางการแพทย์และประกาศของภาครัฐ อย่าง คาถา 5 ส. สู้ Covid-19 ที่ให้ทุกคนได้ยึดหลักความสะอาด สังเกตอาการ สำรวจข่าวสาร มีสติ และสิงสถิตย์อยู่กับบ้าน โดยย่อเป็นคาถาจำง่าย ว่า สะ-สัง-สำ-สติ-สิงสถิตย์ จะทำให้ผู้อ่านบทความนี้เข้าใจว่า การต่อสู้กับไวรัส Covid-19 มีวิธีการรับมือด้วยข้อปฏิบัติที่ง่าย และเน้นเรื่องความปลอดภัยในด้านสุขภาพเป็นสิ่งสูงสุด 


เครดิตภาพปกจาก pixabay

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด