ความรู้

คำศัพท์ชุดที่ 2: แยกกัน

118
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คำศัพท์ชุดที่ 2: แยกกัน

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

"synonym" คือคำที่มีความหมายเหมือนกันและส่วนใหญ่สามารถใช้แทนกันได้ นอกจากความหมายที่เหมือนกัน คล้ายกัน หรืออยู่ในโทนเดียวกันแล้ว คำที่เป็น "synonym" จะต้องทำหน้าที่เดียวกันได้ในประโยคด้วย

เทคนิคการจำศัพท์ง่ายๆ หรือจำศัพท์ให้ได้เยอะ และไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาไทยต้องฝึกความเข้าใจความหมายของคำศัพท์เป็น "synonym" เพราะการใช้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษต้องใช้ตาม "concept" ของคำไม่ใช้การแปลเป็นภาษาไทยแต่เพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตามชุด synonym ที่จะแนะนำต่อไปนี้อาจจะมีคำบางคำที่จะนิยมใช้ในบางสถานการณ์ที่เจาะจงลงไป โดยจะให้รายละเอียดเรื่องความหมายของแต่ละคำไว้ในประโยคที่ใช้เป็นตัวอย่างคะ

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

แยกออก เป็นคำกริยา มีคำในชุดคำศัพท์ต่อไปนี้

ภาพประกอบโดยผู้เขียนSeparate (เซพ'พะเรท) เป็นคำกริยา มีตัวอย่างการใช้ต่อไปนี้

 • "The field is separated with the fence." แปลว่า "สนามถูกแบ่งด้วยรั้ว"
 • "Water separates from oil." แปลว่า "น้ำแยกจากน้ำมัน"
 • "A coach is separating the two fighting boys." แปลว่า "โค้ชกำลังแยกเด็กผู้ชายสองคนที่ทะเลาะกัน"
 • รูปอื่นของคำว่า "separate" ได้แก่
 • separate (adjective) separately (adverb) แปลว่า เดี่ยวหรือแยกออกไป เช่น  "I want a separate table for myself." แปลว่า "ผมอยากได้โต๊ะเดี่ยว"
 • separation (noun) แปลว่า  สิ่งที่ใช้แยกกั้น, การแยกจากกัน เช่น "The separation between couples causes pain." แปลว่า "การแยกกันของคู่รักนำไปสู่ความเจ็บปวด"
 • separateness (noun) แปลว่า ความโดดเดี่ยว  เช่น "The separateness can be a cause of depression."  แปลว่า "ความโดดเดี่ยวทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้"

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบโดยผู้เขียนIsolate (ไอ'ซะเลท) เป็นคำกริยา มีตัวอย่างการใช้ต่อไปนี้

 • "The man is isolated in the dessert." แปลว่า "ชายคนนั้นถูกแยกไว้โดดเดี่ยวในทะเลทราย"
 • "A scientist isolates hydrogen from water." แปลว่า "นักวิทยาศาสตร์แยกไฮโดรเจนออกจากน้ำ"
 • "People should isolate themselves if contracting Covid-19." แปลว่า "คนที่ติดโควิด-19 ต้องแยกตัวออกมา"
 • รูปอื่นของคำว่า "isolate" ได้แก่
 • isolated (adjective) แปลว่า รู้สึกโดดเดี่ยว เช่น "I feel isolated when I live aboard" แปลว่า "ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่ออยู่ต่างประเทศ"
 • isolation (noun) แปลว่า การแยกตัวออกมา เช่น "Isolation can be a treatment for bad behaviors." แปลว่า "การแยกตัวออกมาเป็นการรับมือกับพฤติกรรมแย่ๆ"

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

divide (ดิไวดฺ') เป็นคำกริยา มีตัวอย่างการใช้ต่อไปนี้

 • "The room is divided into three sections." แปลว่า "ห้องแบ่งเป็นสามส่วน"
 • "A students are divided into groups." แปลว่า "นักเรียนถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ"
 • "Artists divide color shades to make their work easier." แปลว่า "ศิลปินแบ่งสีเป็นหลายๆเฉดเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น "
 • รูปอื่นของคำว่า "divide" ได้แก่
 • division (noun) แปลว่า แผนก, ส่วน เช่น "The company consists of 7 divisions." แปลว่า "บริษัทมี 7 แผนก"

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

part (พาร์ท) เป็นคำกริยา มีตัวอย่างการใช้ต่อไปนี้

 • "We were parted during the war." แปลว่า "เราถูกแยกจากกันในช่วงสงคราม"
 • "I wear the hair parted in the middle." แปลว่า "ฉันไว้ผมแสกกลาง"
 • รูปอื่นของคำว่า "part" ได้แก่
 • part (noun) แปลว่า ชิ้นส่วน เช่น "Car parts are expensive." แปลว่า "อะไหล่รถราคาแพง"

ติดตามได้ที่ English Forward Unlimited

ภาพปกจาก Ann H / Pexels

ครูด้วง

อัปเดตข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้หลากหลายแบบไม่ตกเทรนด์ บน  App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์