ความรู้

งานราชการเงินเดือน 18000 บาท สมัครเลย!

10.0k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
งานราชการเงินเดือน 18000 บาท สมัครเลย!

งานราชการ อาชีพที่มีความมั่นคงและเป็นงานที่ปรารถนาของใคร ๆ หลายคน แม้ค่าตอบแทนจะไม่มากนัก และไม่ได้สบาย หากถ้าเทียบกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย เพราะงานราชการมีทั้งงานราษฎร์และงานหลวงจริง ๆ แต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ก็คือ อาชีพราชการ คืออาชีพที่ได้ทำงานกับพี่น้องประชาชน ได้ใกล้ชิด และเป็นความหวังของประชาชน เนื่องจากเป็นคนของรัฐ ซึ่งก็มี “งานราชการเงินเดือน 18000 บาท”ตำแหน่งพนักงานราชการ ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ ณ ขนาดนี้ จึงขอนำมาฝากสำหรับผู้ที่มีความสนใจ

#งานราชการเงินเดือน18000สมัครเลย! #งานราชการเงินเดือน18000 #สมัครเลย! #งานราชการ #เงินเดือน18000 #สมัครเลย #สมัครงานราชการ2564 #สมัครงานราชการ #ที่ไม่ต้องผ่านกพ #หางานราชการ2564 #หางานราชการ #สอบงานราชการ2564 #สอบงานราชการ #สอบครูผู้ช่วย2564 #สอบครูผู้ช่วย #ข้าราชการ #ข้าราชการท้องถิ่น #สอบข้าราชการท้องถิ่น2564 #สอบพนักงานราชการ

ในฐานะที่ผู้เขียน กำลังรับราชการ “ข้าราชการท้องถิ่น” เงินเดือนและค่าตอบแทน พอเพียงต่อการดำเนินชีวิต แต่ไม่สามารถทำให้ร่ำรวยหรือฟุ่มเฟือยได้ แต่สิ่งที่ได้ นั่นคือ คุณค่าทางจิตใจ การได้ทำงานเพื่อผู้อื่น การตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ได้ช่วยเหลือดูแลประชาชน ส่วนเงินเดือนที่มาในแต่ละเดือน คือ เงินที่ได้จากภาษีของประชาชน เหมือนดังคำที่ว่า “สีกากี คือ สีของแผ่นดิน”

Advertisement

Advertisement

ข้อดีของงานราชการ (ในมุมมองของผู้เขียน) : ความมั่นคง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงานได้อย่างต่อเนื่องการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่ผิดวินัยร้ายแรงหรือฉ้อโกง ไม่มีการไล่ออก

#งานราชการเงินเดือน18000สมัครเลย! #งานราชการเงินเดือน18000 #สมัครเลย! #งานราชการ #เงินเดือน18000 #สมัครเลย #สมัครงานราชการ2564 #สมัครงานราชการ #ที่ไม่ต้องผ่านกพ #หางานราชการ2564 #หางานราชการ #สอบงานราชการ2564 #สอบงานราชการ #สอบครูผู้ช่วย2564 #สอบครูผู้ช่วย #ข้าราชการ #ข้าราชการท้องถิ่น #สอบข้าราชการท้องถิ่น2564 #สอบพนักงานราชการ

งานราชการเงินเดือน 18000 บาท” ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในช่วงนี้

1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พนักงานราชการ1 อัตรา)

 • อัตราค่าตอบแทน : งานราชการเงินเดือน 18000 บาท
 • เปิดรับสมัครสอบ :วันที่ 14– 18 มิถุนายน 2564
 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

หน้าที่ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล ประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงการจัดการระหว่างสำนักงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อดี :เปิดรับสมัครสอบ ปริญญาตรี ทุกสาขา

รายละเอียดในการสมัครสอบเพิ่มเติม :https://cad.thaijobjob.com/
#งานราชการเงินเดือน18000สมัครเลย! #งานราชการเงินเดือน18000 #สมัครเลย! #งานราชการ #เงินเดือน18000 #สมัครเลย #สมัครงานราชการ2564 #สมัครงานราชการ #ที่ไม่ต้องผ่านกพ #หางานราชการ2564 #หางานราชการ #สอบงานราชการ2564 #สอบงานราชการ #สอบครูผู้ช่วย2564 #สอบครูผู้ช่วย #ข้าราชการ #ข้าราชการท้องถิ่น #สอบข้าราชการท้องถิ่น2564 #สอบพนักงานราชการ

Advertisement

Advertisement

2. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พนักงานราชการ1 อัตรา)

 • อัตราค่าตอบแทน : งานราชการเงินเดือน 18000 บาท
 • เปิดรับสมัครสอบ :วันที่ 7– 15 มิถุนายน 2564
 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

หน้าที่ : ดำเนินงานสนับสนุนงานการเจ้าหน้าที่และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อดี : เปิดรับสมัครสอบ ปริญญาตรี ทุกสาขา

รายละเอียดในการสมัครสอบเพิ่มเติม : https://www.ratchakarnjobs.com/opsmoac-12/

กระทรวงเกษตร3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (พนักงานราชการ 2 อัตรา)

 • อัตราค่าตอบแทน : งานราชการเงินเดือน 18000 บาท
 • เปิดรับสมัครสอบ :วันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564
 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน้าที่ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการหรือโครงสร้างของส่วนราชการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Advertisement

Advertisement

ข้อดี : เปิดรับสมัครสอบ ปริญญาตรี ทุกสาขา

รายละเอียดในการสมัครสอบเพิ่มเติม : http://skmo.moph.go.th/?q=node/1278

#งานราชการเงินเดือน18000สมัครเลย! #งานราชการเงินเดือน18000 #สมัครเลย! #งานราชการ #เงินเดือน18000 #สมัครเลย #สมัครงานราชการ2564 #สมัครงานราชการ #ที่ไม่ต้องผ่านกพ #หางานราชการ2564 #หางานราชการ #สอบงานราชการ2564 #สอบงานราชการ #สอบครูผู้ช่วย2564 #สอบครูผู้ช่วย #ข้าราชการ #ข้าราชการท้องถิ่น #สอบข้าราชการท้องถิ่น2564 #สอบพนักงานราชการ4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(พนักงานราชการ 15 อัตรา)

 • อัตราค่าตอบแทน : งานราชการเงินเดือน 18000 บาท
 • เปิดรับสมัครสอบ : วันที่ 10 – 18 มิถุนายน 2564
 • ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครูอาชีวะศีกษา)

หน้าที่ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนอาชีวะศึกษาตามสาขาวิชาและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อดี : เปิดรับสมัครสอบ ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดในการสมัครสอบเพิ่มเติม : รักครู.com

#งานราชการเงินเดือน18000สมัครเลย! #งานราชการเงินเดือน18000 #สมัครเลย! #งานราชการ #เงินเดือน18000 #สมัครเลย #สมัครงานราชการ2564 #สมัครงานราชการ #ที่ไม่ต้องผ่านกพ #หางานราชการ2564 #หางานราชการ #สอบงานราชการ2564 #สอบงานราชการ #สอบครูผู้ช่วย2564 #สอบครูผู้ช่วย #ข้าราชการ #ข้าราชการท้องถิ่น #สอบข้าราชการท้องถิ่น2564 #สอบพนักงานราชการ

5. กรมทางหลวงชนบท (พนักงานราชการ 7 อัตรา)

 • อัตราค่าตอบแทน : งานราชการเงินเดือน 18000 บาท
 • เปิดรับสมัครสอบ : วันที่ 2 – 16 มิถุนายน 2564
 • ตำแหน่ง : นิติกร

หน้าที่ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอความเห็นวินิจฉัยปัญหากฎหมายระเบียบราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อดี : เปิดรับสมัครสอบ ปริญญาตรี สาขาวิชาทางกฎหมาย

รายละเอียดในการสมัครสอบเพิ่มเติม : https://drr.thaijobjob.com/

#งานราชการเงินเดือน18000สมัครเลย! #งานราชการเงินเดือน18000 #สมัครเลย! #งานราชการ #เงินเดือน18000 #สมัครเลย #สมัครงานราชการ2564 #สมัครงานราชการ #ที่ไม่ต้องผ่านกพ #หางานราชการ2564 #หางานราชการ #สอบงานราชการ2564 #สอบงานราชการ #สอบครูผู้ช่วย2564 #สอบครูผู้ช่วย #ข้าราชการ #ข้าราชการท้องถิ่น #สอบข้าราชการท้องถิ่น2564 #สอบพนักงานราชการงานราชการ สีกากี คือ ภาษีของประชาชน ดังนั้น ค่าตอบแทนของงานราชการเงินเดือน 18000 บาท หากเทียบกับเอกชนแล้ว ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่เลี้ยงชีพ พอเพียงต่อการดำเนินชีวิต ไม่ได้ทำให้ฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายได้มากมาย แต่ถ้าหากยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต รู้จักเก็บ รู้จักกินใช้ รายรับและรายจ่ายจัดสรรให้เพียงพอ ผู้เขียนเชื่อเหลือเกินว่าอย่างไรก็เหลือเก็บอย่างแน่นอน

อ่านบทความเพิ่มเติม สมัครงานราชการ 2564 ที่ไม่ต้องผ่าน กพ. สมัครเลย!
#งานราชการเงินเดือน18000สมัครเลย! #งานราชการเงินเดือน18000 #สมัครเลย! #งานราชการ #เงินเดือน18000 #สมัครเลย #สมัครงานราชการ2564 #สมัครงานราชการ #ที่ไม่ต้องผ่านกพ #หางานราชการ2564 #หางานราชการ #สอบงานราชการ2564 #สอบงานราชการ #สอบครูผู้ช่วย2564 #สอบครูผู้ช่วย #ข้าราชการ #ข้าราชการท้องถิ่น #สอบข้าราชการท้องถิ่น2564 #สอบพนักงานราชการเครดิตภาพปกโดย : Namfah Phupha (ผู้เขียนเอง)

ภาพที่ 1 - 2 โดย : Namfah Phupha (ผู้เขียนเอง)

เครดิตภาพที่ 3 โดย : https://cad.thaijobjob.com/

เครดิตภาพที่ 4 โดย : http://skmo.moph.go.th/?q=node/1278

เครดิตภาพที่ 5 โดย : รักครู.com

เครดิตภาพที่ 6 โดย : https://drr.thaijobjob.com/

เครดิตภาพที่ 7 โดย : Namfah Phupha (ผู้เขียนเอง)
์Namfah Phupha

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายบน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
NamfahPhupha
NamfahPhupha
อ่านบทความอื่นจาก NamfahPhupha

…… รักการพาแม่เที่ยวที่สุด กินทุกจุดร้านอร่อย … ชอบบ่อยๆสันทนาการ โปรดปานไหว้พระทำบุญ … ขอบคุณโอกา

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์