ความรู้

จดทะเบียนสมรส ประโยชน์มากกว่าที่คิด

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
จดทะเบียนสมรส ประโยชน์มากกว่าที่คิด

ขอบคุณภาพถ่ายโดย: Pixabay License

ทะเบียน " สมรส " สำคัญยังไง? การที่คนสองคนผูกพันธ์ ตกลงแต่งงานกัน คือ การสัญญาว่าต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน แต่มีหลายคู่ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทำให้จบสถานะ สามี ภรรยา แล้วเราจะได้อะไรจากการ สิ้นสุดความสัมพันธ์ครั้งนี้ มาดูความสำคัญของแผ่นกระดาษ ที่เรียก ทะเบียนสมรสกัน.

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81-1209121/

ขอบคุณภาพถ่าย : Pixabay License

รู้จักทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรสเป็นเอกสารทางราชการ ผูกพันธ์ตามกฎหมาย ที่หน่วยงานราชการออกให้ ผู้จดทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากอายุต่ำกว่านี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย ระหว่างที่ตกลงทำการสมรสกัน ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะกระทำการนอกใจคู่สมรสไม่ได้ ถึงกฎหมาย ไม่ได้บัญญัติให้เป็นคดีความร้ายแรง แต่สามารถฟ้องร้องทำการ " หย่า " เพื่อแบ่งสินสมรสได้

Advertisement

Advertisement

ในแง่กฎหมาย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอันเป็นไป ทรัพย์สินย่อมตกเป็นของ ภรรยาและบุตร ที่ได้ทำการสมรส และจดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงบิดา มารดา เจ้าของทรัพย์คนละส่วน แต่บุคคลอื่นที่อาจผูกสายสัมพันธ์ เช่น ญาติ พี่น้อง ไม่มีส่วนรับในมรดกของทรัพย์สินส่วนนี้ เว้นแต่.. มีการทำพินัยกรรมระบุชื่อของผู้รับชัดเจน

เห็นประโยชน์ของทะเบียนสมรสไหมคะ? เรามาดูต่อว่าทำไม บุคคลที่ทำการสมรสกันแล้วควรจดทะเบียน

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-2573111/

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : Pixabay License

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนอกใจ

การเลิกรากัน เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ปราถนา แต่มาถึงจุดหนึ่งที่ชีวิตคู่ไปต่อไม่ได้ แล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำการนอกใจโดยชัดแจ้ง คบชู้ ยกย่องบุคคลอื่นมากกว่าคู่สมรสของตนเอง ฝ่ายที่ได้รับผลเสียหาย สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอหย่า และรับค่าชดเชยรักษาจิตใจได้ ทั้งนี้ต้องสามารถพิสูจน์ได้จริงว่าฝ่ายคบชู้ กระทำผิดจริง รวมถึงสามารถฟ้องค่าเสียหายจากชู้ของฝ่ายที่นอกใจได้

Advertisement

Advertisement

ทรัพย์สินที่เกิดจากการ หย่า ต้องเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้น หลังทำการจดทะเบียนสมรสกัน ไม่รวมถึงสินดั้งเดิมที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีมา ทั้งนี้รวมถึงการฟ้องชู้ ย่อมทำได้เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบุคคลดังกล่าว มีความผิดและเป็นชู้จริง ข้อเสียของการฟ้องหย่า หากเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังการแต่งงาน และจดทะเบียนกัน ทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบมูลหนี้คนละครึ่งร่วมกัน เพราะกฎหมายระบุว่า สามี ภรรยาเป็นบุคคล คนเดียวกันจะเรียกร้องให้ฝ่ายที่กระทำผิดรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้

ทรัพย์สินของบุตร

หากสามี ภรรยา มีการหย่าเกิดขึ้น และมีบุตรร่วมกัน ย่อมมีสิทธิ์ในค่าเลี้ยงดูบุตร โดยศาลมีอำนาจสั่งการให้ ฝ่ายที่เลี้ยงดูบุตรได้รับค่าเลี้ยงดูส่วนนี้ ฉะนั้น.. บุตรจะไม่ตกเป็นภาระของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดด้านเดียว กรณีบุตรนอกสมรส ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนรับรองบุตร ตามกฎหมาย ย่อมไม่ได้ทรัพย์สินในส่วนค่าเลี้ยงดู เว้นแต่พิสูจน์จริง มีเหตุอันชวนเชื่อแก่หลักฐาน สามารถอุทธรณ์ได้ นอกจากทะเบียนสมรสจะมีความสำคัญต่อตัวเรา ยังสามารถครอบคลุมถึง บุตร ในแง่ค่าเลี้ยงดูต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาได้

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%9E-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%9E-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-2421821/

ขอบคุณภาพจาก : Pixabay License

การเสียชีวิต

การเสียชีวิตของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ย่อมไม่มีใครปราถนาให้เกิดขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าชีวิตมีความเสี่ยงเกิดขึ้นทุกวัน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทะเบียนสมรส สามารถเป็นหลักประกันในการคุ้มครองคู่สมรส และ บุตร ว่าสามารถดำเนินชีวิตได้ ทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่ามรดกของผู้จากไป หรือ ทรัพย์สินที่เกิดจากสินสมรส ผู้รับผลประโยชน์ก็คือ คู่สมรสที่จดทะเบียน และ บุตร ผู้เป็นทายาทเท่านั้น แม้ว่าพ่อ แม่ ผู้เสียชีวิตจะได้รับสิทธิ์ในมรดกนี้ด้วยแต่ก็ต้องทำการแบ่งทรัพย์สินให้คู่สมรสก่อน(รายละเอียดย่อยตามกฎหมาย)

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-2595862/

ขอบคุณภาพจาก: Pixabay License

อ่านมาถึงบรรทัดนี้ เริ่มเห็นถึงข้อดีของการจดทะเบียนสมรส หรือยังคะ? หากมั่นใจในความรัก และพร้อมจะจูงมือกันและกัน อย่าลืมไปจดทะเบียนสมรสเพื่อเป็นหลักประกันของชีวิตคู่นะคะ การจดทะเบียนสมรส สามารถลดความเสี่ยงได้หลายอย่าง ลดปัญหาความยุ่งยาก ที่อาจตามมาในอนาคต แค่จูงมือกันไปที่อำเภอ กรอกชื่อในใบสมรส แค่นั้นเราก็เป็น สามี ภรรยา ที่สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วค่ะ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์