ความรู้

'จานใบจาก' ภาชนะรักษ์โลกด้วยวัสดุธรรมชาติ

153
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
'จานใบจาก' ภาชนะรักษ์โลกด้วยวัสดุธรรมชาติ

ภาพประกอบจากทีมงานนักเขียน


                  วันนี้มีเรื่อวราวดีๆมานำเสนอให้ทุกคนได้อ่านกัน เป็นเรื่องไอเดียดีๆของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา ในจังหวัดตรัง.ที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังและวิทยาเขตสงขลา เพื่อสร้าง'จานใบจาก' ภาชนะรักษ์โลกด้วยวัสดุธรรมชาติ 

'จานใบจาก' ภาชนะรักษ์โลกด้วยวัสดุธรรมชาติภาพประกอบจากทีมงานนักเขียน


        เพื่อสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชนและตอบโจทย์กระแสรักษ์โลก เพื่อที่จะลดปัญหาขยะจากวัสดุพลาสติกที่ย่อยสลายยากตามธรรมชาติซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้. ทางมหาวิทยาลัยเลยมองเห็นว่าใบจากที่ใช้ทำยาสูบนั้นมีราคาถูกแล้วยังไม่มีProductที่นำเอาใบจากมาใช้ซึ่งมีน้อยมากที่นำมาใช้   

        ทั้งนี้ยังมีเศษใบจากเหลือจำนวนมากจากการผลิตใบยาสูบของชุมชน ส่วนมากชาวบ้านมักจะเผาทิ้งหรือปล่อยใหย่อยสลายไปตามธรรมชาติ เลยนำมาพัฒนาวิจัย จนเกิดเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายได้ง่าย นำกลับมาใช้ซ้ำได้2-3ครั้ง สามารถใส่อาหารได้ทุกประเภท ทั้งต้ม, ผัด, แกง, ทอด ทั้งอาหารคาว, หวาน แล้วยังทนอุณหภูมิของอาหารได้ทั้งร้อน-เย็น แล้วยังมีความสวยงามของสีธรรมชาติของใบจาก ทำให้ดูน่าใช้ตอบโจทย์กระเเสรักษ์โลกได้อย่างดีเลย 

Advertisement

Advertisement

'จานใบจาก' ภาชนะรักษ์โลกด้วยวัสดุธรรมชาติภาพประกอบจากทีมงานนักเขียน


   การนำใบจากมาผลิตเป็นภาชนะนั้นก็มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน โดยเริ่มจากการนำใบจากมาตากให้แห้งและตัดให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ แล้วนำมาซ้อนกันเป็นแผ่น  2 แผ่น ที่วางตามแนวยาวและแนวขวางโดยใช้แป้งสาคูเป็นตัวประสาน  จากนั้นนำไปเข้าแม่พิมพ์ (โมล) และใช้เครื่องอัดที่มีระบบแรงดันและความร้อน เพื่ออัดให้แผ่นใบจาก กลายเป็น “จานใบจาก”  ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ 

Advertisement

Advertisement

'จานใบจาก' ภาชนะรักษ์โลกด้วยวัสดุธรรมชาติภาพประกอบจากทีมงานนักเขียน


'จานใบจาก' ภาชนะรักษ์โลกด้วยวัสดุธรรมชาติภาพประกอบจากทีมงานนักเขียน


'จานใบจาก' ภาชนะรักษ์โลกด้วยวัสดุธรรมชาติภาพประกอบจากทีมงานนักเขียน


   ซึ่งในแต่ละวันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะทำจานใบจากได้ประมาณ 30-50 ใบ ราคาขายใบละ 20 บาท จึงเน้นตลาดบนและตลาดกลางที่มีกำลังซื้อ ซึ่งกำลังปรับลงสู่ตลาดล่างในชุมชนสีเขียว เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา ผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่า เป็นการนำขยะจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดมลภาวะ โดยมี 2 แบบคือจานจากใบจากและเศษใบจากนำมาบดอัดก่อนขึ้นรูป ซึ่งเป็นนวัตกรรมรักษ์โลกและปลอดสารพิษ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยยังต้องปรับต้นทุนเพื่อลดราคาลงให้เข้าสู่ตลาดล่างได้มากขึ้นในอนาคต

Advertisement

Advertisement

เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาโลกใบนี้ ด้วยการแก้ปัญหาใกล้ตัว. ผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถช่วยกันรักษาโลกใบนี้ได้เช่นกัน ด้วย2มือของคุณเอง ถ้าคุณไม่เริ่มลงมือทำมันวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นได้อย่างไร #ฝากไว้ให้คิดนะครับ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เรื่องเล่าภายในใจ
เรื่องเล่าภายในใจ
อ่านบทความอื่นจาก เรื่องเล่าภายในใจ

ชีวิตคือการเรียนที่ไม่มีวันสิ้นสุด จงเปิดรับทุกสิ่งที่เข้ามาแล้วเรียนรู้ด้วยเวลาที่ผ่านไป

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์