ความรู้

ชวนทำแบบทดสอบบุคลิกภาพใหญ่ 5 อย่าง (The Big Five: OCEAN)

4.2k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ชวนทำแบบทดสอบบุคลิกภาพใหญ่ 5 อย่าง (The Big Five: OCEAN)

ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ย่อมมีบุคลิกที่แตกต่างหลากหลาย สาเหตุอาจเป็นเพราะความแตกต่างทางพันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมที่ตัวเราอาศัยอยู่ โดยเฉพาะครอบครัวที่หล่อหลอมให้เราเป็นตัวเป็นตนเป็นคนอย่างในทุกวันนี้ คุณลองสังเกตบุคลิกและนิสัยคนรอบตัวคุณ 5 คนที่ใกล้ชิดคุณที่สุดสิ คุณจะเห็นว่าตัวเองมีบุคลิกและนิสัยใกล้เคียงกับคนที่คุณใกล้ชิดด้วย (แบบที่เจอะเจอ พูดคุย และเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันนะ) ทำไมถึงเป็นแบบนั้น? "Jim Rohn" นักพูดระดับโลกเขาบอกไว้ว่า "ตัวเราคือค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่เราใกล้ชิดและพูดคุยด้วยมากที่สุด" คำพูดนี้จริงแท้แน่นอนขนาดไหนนั้น อยากให้คุณพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยการสังเกตพฤติกรรมของตัวเองและคนใกล้ชิดคุณทั้ง 5 คน พูดถึงเลข 5 ทำให้ตะวันนึกถึงแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ชื่อว่า "แบบทดสอบบุคลิกภาพใหญ่ 5 อย่าง" ที่มาจากทฤษฎีที่ชื่อว่า "The Big Five: OCEAN" และในบทความนี้ตะวันก็มีแบบทดสอบบุคลิกภาพนี้มาให้คุณผู้อ่านได้ลองเล่นกัน แต่ก่อนที่จะทำแบบทดสอบ ตะวันอยากชักชวนให้คุณผู้อ่านได้มาทำความรู้จักกับทฤษฎี "The Big Five: OCEAN" ว่ามันคืออะไร? มีที่มาอย่างไร? เอาละ ตะวันอยากให้คุณเปิดประตูสมอง พร้อมรับความรู้ทางจิตวิทยาที่ตะวันจะมาเสิร์ฟให้ถึงสมองของคุณ

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/vectors/question-questions-man-head-2519654/* "The Big Five: OCEAN" ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ

https://www.youtube.com/watch?v=KCwHV9HCxH0 ทฤษฎีนี้มีที่มาจากนักจิตวิทยาสองคน คนแรกชื่อ "Robert Mccrae" เขามีความเชื่อว่าบุคลิกภาพมนุษย์มีความคงที่และเน้นศึกษาเรื่องลักษณะนิสัย (traits) คนที่สองชื่อ "Paul Costa" เขาเน้นศึกษาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและธรรมชาติของบุคลิกภาพ ทฤษฎีนี้มีที่มาจากทฤษฎี "ลักษณะนิสัย (traits)" ของ "Gordon M.Allport" (เขาเป็นบิดาแห่งทฤษฎีบุคลิกภาพ) ทฤษฎี traits หรือลักษณะนิสัยเนี่ย Allport ให้ความหมายไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพของบุคคลได้ดี ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นแนวทางกำหนดการแสดงออก ซึ่งลักษณะนิสัยมีมากถึง 4,000-5,000 และมีชื่อมากถึง 18,000 ชื่อเลยทีเดียว อย่างเช่น ความเป็นมิตร ความใฝ่สูง ความเจ้าระเบียบ ความกระตือรือร้น ความขี้อาย ความช่างเจรจา ความเก็บกด เป็นต้น ทีนี้เรามาเข้าเรื่องทฤษฎี "The Big Five: OCEAN" ว่ามีอะไรบ้าง

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/vectors/open-doors-open-exit-doorway-1518244/1. ตัว O มาจาก "Openness to Experience" คือการเปิดรับประสบการณ์ ความเป็นคนช่างฝัน ใช้จินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอยากรู้อยากเห็น ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ช่างฝัน

2. มีความสุนทรีย์

3. เน้นอารมณ์ความรู้สึก

4. พร้อมลองทำกิจกรรมใหม่ ๆ

5. มีความคิดสร้างสรรค์

6. ยอมรับค่านิยม

คนที่มี Opennessต่ำจะเป็นคนที่มีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม คิดตามกรอบประเพณีดั้งเดิม ชอบสิ่งเรียบ ๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ส่วนคนที่มี Opennessสูงจะเป็นคนมีจินตนาการ ไวต่อความรู้สึก หลงใหลไปกับประสบการณ์แปลกใหม่ ชอบใช้สติปัญญามากกว่าอารมณ์

https://pixabay.com/illustrations/arrow-target-range-bullseye-sport-2889040/2. ตัว C มาจาก "Conscientiousness" คือการมีจิตสำนึก ความมีวินัยในตนเอง รู้จักหน้าที่ มีหลักการ มุ่งความสำเร็จ ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่

1. มีความสามารถ

2. มีความเป็นระเบียบ

Advertisement

Advertisement

3. รับผิดชอบในหน้าที่

4. แสวงหาความสำเร็จ

5. มีวินัยต่อตนเอง

6. มีความระมัดระวัง รอบคอบ

คนที่มี Conscientiousness ต่ำจะเป็นคนที่สามารถปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นได้ ไม่ทะเยอทะยาน ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ดูไม่น่าเชื่อถือ ทำสิ่งต่าง ๆ บนความต้องการของตัวเอง ส่วนคนที่มี Conscientiousness สูงจะเป็นคนชอบวางแผนล่วงหน้า ควบคุมการกระทำของตนเองได้ หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา จริงจังกับทุกเรื่อง ต้องการความสมบูรณ์แบบ เคร่งเครียดตลอดเวลา ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่

https://pixabay.com/illustrations/friends-family-friendship-happy-4187953/3. ตัว E มาจาก "Extraversion" คือการแสดงตัว ชอบเข้าสังคม ช่างพูดช่างคุย ช่างเจรจา เปิดเผยตนเอง ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่

1. อบอุ่น

2. ชอบพบปะสังสรรค์

3. การยืนยันรักษาสิทธิ์

4. ชอบมีกิจกรรม

5. แสวงหาความตื่นเต้น

6. มีอารมณ์ทางบวก

คนที่มี Extraversion ต่ำจะเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคม เก็บตัว ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มีความเป็นมิตรและไม่สนใจผู้อื่น ส่วนคนที่มี Extraversion สูงจะเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริง มองโลกในแง่ดี มีความเป็นมิตร กระตือรือร้น ชอบเหตุการณ์ตื่นเต้นเร้าใจ ชอบแสดงออก และชอบเป็นผู้นำ

https://pixabay.com/illustrations/hand-friend-people-friendship-782688/4. ตัว A มาจาก "Agreeableness" คือความเป็นมิตร การยอมผ่อนปรนให้ผู้อื่น ชอบความกลมกลืนทางสังคม เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ไว้วางใจผู้อื่น

2. ตรงไปตรงมา

3. เห็นแก่ผู้อื่น

4. อ่อนน้อมถ่อมตน

5. การยอมให้ผู้อื่น

6. จิตใจอ่อนโยน

คนที่มี Agreeableness ต่ำจะเป็นคนที่สนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง ไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สงสัยการกระทำของผู้อื่น มีความหวาดระแวง ไม่ค่อยเป็นมิตร ส่วนคนที่มี Agreeableness สูงจะเป็นคนที่มีความเป็นกันเอง มองธรรมชาติมนุษย์ในแง่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความปรองดอง ยอมรับตามบรรทัดฐานของกลุ่ม

https://pixabay.com/illustrations/stress-pressure-anxiety-angst-1837384/5. ตัว N มาจาก "Neuroticism" คือความไม่มั่นคงทางอารมณ์ มีความหวั่นไหวทางอารมณ์สูง มีแนวโน้มจะเกิดความเครียด วิตกกังวล กลัว โกรธได้ง่าย ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่

1. วิตกกังวล

2. ก้าวร้าว

3. ซึมเศร้า

4. ระมัดระวังตน

5. หุนหันพลันแล่น

6. อารมณ์เปราะบาง

คนที่มี Neuroticism ต่ำจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์ทางลบ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความยืดหยุ่น ส่วนคนที่มี Neuroticism สูงจะเป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ต่ำ ความคิดขาดเหตุผล ทักษะการเผชิญกับความเครียดไม่เท่าคนอื่น

https://pixabay.com/illustrations/graduate-silhouettes-graduating-4880943/ เอาละ คุณผู้อ่านพอจะทราบทฤษฎีแล้ว ทีนี้เรามาทำแบบทดสอบบุคลิกภาพใหญ่ 5 อย่าง "The Big Five: OCEAN" กันดีกว่า ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคำถามทั้ง 25 ข้อเป็นการจำลองสถานการณ์ในการที่คุณเป็นบัณฑิตจบใหม่กำลังมองหางานและถูกเรียกไปสัมภาษณ์ ตะวันอยากให้คุณจินตนาการภาพนั้น พร้อมแล้วก็ไปทำแบบทดสอบได้ที่เว็บไซต์ "A Real Me" >> https://www.arealme.com/big-five-personality-traits-test/th/ (เว็บไซต์นี้จะมีแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ครอบคลุมทั้งเรื่องความรู้ บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ ) เมื่อคุณทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว คุณจะได้รู้ว่าคุณมีบุคลิกภาพอย่างไรใน 5 องค์ประกอบนี้ ซึ่งคุณสามารถแชร์ผลลัพธ์ลงบนโซเชียลได้ด้วยนะ

https://pixabay.com/illustrations/self-confidence-self-safety-2076788/ ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร เราอย่าไปซีเรียสกับมันมาก มันอาจจะไม่ตรงเป๊ะ 100% แต่โดยรวมแล้วก็มีส่วนที่ใช่อยู่บ้าง ทำเล่น ๆ สนุก ๆ เนอะ ไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกอย่างไร ไม่ว่าคุณจะพอใจหรือไม่พอใจในตัวเอง ตะวันอยากให้คุณยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น แม้ว่าการยอมรับข้อเสียหรือด้านมืดของตัวเองมันจะยาก แต่เราก็คือเรา มนุษย์สีเทาที่มีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง เราต่างก็ต้องการความรัก การยอมรับ และความเข้าใจ :)

--------------------------------------------------------

ตามไปอ่านบทความอื่น ๆ ของตะวันซันชายน์ได้ที่ >> creators.trueid.net/@25346

---------------------------------------------------------

ขอบคุณภาพประกอบ >> Canva / pic 1 pixabay / pic 2 youtube / pic 3 pixabay / pic 4 pixabay / pic 5 pixabay / pic 6 pixabay / pic 7 pixabay / pic 8 pixabay / pic 9 pixabay

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ตะวันซันชายน์
ตะวันซันชายน์
อ่านบทความอื่นจาก ตะวันซันชายน์

มนุษย์ชอบอ่านชอบเขียนที่เรียนจิตวิทยา มนุษย์ธรรมดาที่สอดแทรกจิตวิทยาในงานเขียน

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์