คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชวนเล่าเรื่องราว Let's Fight Ghost ชิงพัดและเสื้อพร้อมลายเซ็นจากเซ้นต์ ศุภพงษ์รวม 2 รางวัล

164
TrueID In-Trend
TrueID In-Trend
|4 min read
อ่านบทความอื่นจาก TrueID In-Trend
แจ้งตรวจสอบ
ชวนเล่าเรื่องราว Let's Fight Ghost ชิงพัดและเสื้อพร้อมลายเซ็นจากเซ้นต์ ศุภพงษ์รวม 2 รางวัล

TrueID ใจดีให้คุณสนุกกับ “Let's Fight Ghost คู่ไฟท์ไฝว้ผี” ฟรี! ถึงวันที่ 4 เม.ย. 64 ชมแล้วอย่าลืมส่งผลงานร่วมสนุกชิงพัดและเสื้อพร้อมลายเซ็นจากเซ้นต์ ศุภพงษ์รวม 2 รางวัลกันน้า!

โจทย์ : ชมซีรีส์ “Let's Fight Ghost คู่ไฟท์ไฝว้ผี” แล้วเขียนหรือทำวิดีโอเกี่ยวกับซีรีส์เพื่อให้ผู้ชมสนใจติดตามชมต่อที่แพ็กเกจ TrueIDPlus ตั้งแต่ 5 เม.ย. เป็นต้นไป

รางวัล
-บทความที่ได้ยอดวิวสูงสุดรับพัดและเสื้อพร้อมลายเซ็นจากเซ้นต์ ศุภพงษ์ 1 รางวัล
-วิดีโอที่ได้ยอดวิวสูงสุดรับพัดและเสื้อพร้อมลายเซ็นจากเซ้นต์ ศุภพงษ์ 1 รางวัล

 

Let's Fight Ghost x TrueID In-Trend
กติกา
1. ใส่ชื่อซีรีส์ “Let's Fight Ghost คู่ไฟท์ไฝว้ผี” ในชื่อผลงานและย่อหน้าแรก
2. ชมและเขียนหรือทำวิดีโอเกี่ยวกับซีรีส์เพื่อให้ผู้ชมสนใจติดตามชมต่อที่แพ็กเกจ TrueIDPlus ตั้งแต่ 5 เม.ย. เป็นต้นไปตามสไตล์ของครีเอเตอร์ โดยในผลงานจะต้องมี Key message ให้ซีรีส์ตามนี้จ้า >>

Advertisement

Advertisement

“ทรูไอดีใจดี ให้คุณชม Let’s Fight Ghost คู่ไฟท์ไฝว้ผี ฟรี พิเศษ!!! ช่วงแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 – 4 เมษายน 2564 ทาง https://bit.ly/38Lxv3h และตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 จะสามารถรับชมย้อนหลังต่อเนื่อง จุใจ แบบไม่มีโฆษณาคั่น ได้ที่แพ็กเกจทรูไอดี พลัส ดูได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกช่องทาง ทั้งแอป เว็บและกล่องทรูไอดี ทีวี"

ระยะเวลาการส่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 4 เม.ย. 64
ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Facebook TrueID In-Trend วันที่ 6 เม.ย. 64 เวลา 18.00 น.

 


 

กติกา‌และ‌เงื่อนไข‌การ‌ร่วม‌สนุก‌กับ‌‌แคมเปญ‌ ‌‌Let's‌ ‌Fight‌ ‌Ghost‌ ‌คู่‌ไฟท์‌ไฝ‌ว้ผี‌ ‌

1.บริษัท‌ ‌ทรู‌ ‌ดิจิทัล‌ ‌กรุ๊ป‌ ‌จำกัด‌ ‌(‌“‌บริษัทฯ‌”)‌ ‌เป็น‌ผู้‌จัด‌ทำ‌กิจกรรม‌นี้‌ ‌โดย‌มี‌‌ระยะ‌เวลา‌กิจกรรม‌ตั้งแต่‌วัน‌ที่‌ ‌

Advertisement

Advertisement

22‌ ‌มี‌.‌ค‌.‌ ‌2564‌ ‌เวลา‌ ‌18.00‌ ‌น‌.‌ ‌–‌ ‌วัน‌ที่‌ ‌4‌ ‌เม‌.‌ย‌.‌ ‌2564‌ ‌เวลา‌ ‌23.59‌ ‌น‌.‌ ‌ผู้‌ร่วม‌กิจกรรม‌ชม‌และ‌เขียน‌

บทความ‌หรือ‌ทำ‌วิดีโอ‌เกี่ยว‌กับ‌ซี‌รีส์‌ ‌‌Let's‌ ‌Fight‌ ‌Ghost‌ ‌คู่‌ไฟท์‌ไฝ‌ว้ผี‌‌ ‌ผ่าน‌เว็บไซต์‌ ‌

www.creators.trueid.net‌ ‌ร่วม‌สนุก‌ชิง‌‌พัด‌และ‌เสื้อ‌พร้อม‌ลาย‌เซ็น‌จาก‌เซ้นต์‌ ‌ศุภ‌พงษ์‌‌ ‌แบ่ง‌เป็น‌ ‌2‌ ‌

รางวัล‌ดังนี้‌ ‌

1.1.บทความ‌ที่‌ได้‌ยอด‌วิว‌สูงสุด‌รับ‌พัด‌และ‌เสื้อ‌พร้อม‌ลาย‌เซ็น‌จาก‌เซ้นต์‌ ‌ศุภ‌พงษ์‌ ‌1‌ ‌รางวัล‌ ‌

1.2.วิดีโอ‌ที่‌ได้‌ยอด‌วิว‌สูงสุด‌รับ‌พัด‌และ‌เสื้อ‌พร้อม‌ลาย‌เซ็น‌จาก‌เซ้นต์‌ ‌ศุภ‌พงษ์‌ ‌1‌ ‌รางวัล‌ ‌

2.ประกาศ‌รางวัล‌ผ่าน‌ทาง‌ ‌Facebook‌ ‌TrueID‌ ‌In-Trend‌ ‌ใน‌วัน‌ที่‌ ‌6‌ ‌เม‌.‌ย‌.‌ ‌2564‌ ‌เวลา‌ ‌18.00‌ ‌น‌.‌ ‌ ‌

Advertisement

Advertisement

3.ทุก‌ผล‌งาน‌ที่‌มี‌‌ ‌“‌Let's‌ ‌Fight‌ ‌Ghost‌ ‌คู่‌ไฟท์‌ไฝ‌ว้ผี‌‌”‌ ‌‌ใน‌ชื่อ‌ผล‌งาน‌รับ‌สิทธิ์‌ร่วม‌กิจกรรม‌โดย‌อัตโนมัติ‌ ‌

4.การ‌นับ‌จำนวน‌ครั้ง‌การ‌เข้า‌ชม‌ ‌ทาง‌ทีม‌งาน‌จะ‌‌นับ‌เฉพาะ‌จำนวน‌การ‌เข้า‌ชม‌ผล‌งาน‌ที่‌เกิด‌ขึ้น‌ใหม่‌ภายใน‌

ช่วง‌วัน‌ที่‌ ‌22‌ ‌มี‌.‌ค‌.‌ ‌2564‌ ‌เวลา‌ ‌18.00‌ ‌น‌.‌ ‌–‌ ‌วัน‌ที่‌ ‌4‌ ‌เม‌.‌ย‌.‌ ‌2564‌ ‌เวลา‌ ‌23.59‌ ‌น‌.‌ ‌และ‌สงวน‌สิทธิ์‌การ‌

มอบ‌รางวัล‌ให้‌กับ‌ผล‌งาน‌ยอด‌วิว‌สูงสุด‌ที่‌มี‌ยอด‌วิว‌มากกว่า‌ ‌200‌ ‌วิว‌เท่านั้น‌ ‌

5.ผู้‌เข้า‌ร่วม‌กิจกรรม‌สามารถ‌แชร์‌ผล‌งาน‌ได้‌ ‌4‌ ‌ช่อง‌ทาง‌ผ่าน‌ทาง‌เฟส‌บุค‌ ‌,‌ ‌ทวิ‌ต‌เตอร์‌ ‌,‌ ‌ไลน์‌ ‌และ‌การ‌คัด‌

ลอก‌ลิงค์‌ ‌URL‌ ‌ของ‌ผล‌งาน‌ ‌

6.ผู้‌ร่วม‌กิจกรรม‌ที่‌มี‌สิทธิ์‌ได้‌รับ‌รางวัล‌จะ‌ต้อง‌ไม่มี‌เจตนา‌ทุจริต‌ ‌หรือ‌กระทำ‌การ‌อัน‌ผิด‌วัตถุประสงค์‌ของ‌

กิจกรรม‌ ‌หรือ‌ดำเนิน‌การ‌โดย‌เจตนา‌ทุจริต‌เพื่อ‌ต้องการ‌ของ‌รางวัล‌ ‌การ‌ตรวจ‌สอบ‌จะ‌ครอบคลุม‌ไป‌ถึง‌

ความ‌ผิด‌ปกติ‌ใน‌การ‌ใช้‌งาน‌อื่น‌ ‌ๆ‌ ‌นอก‌เหนือ‌ไป‌จาก‌ที่‌กล่าว‌ไว้‌ข้าง‌ต้น‌ ‌บริษัทฯ‌ ‌มี‌สิทธิ์‌ใน‌การ‌พิจารณา‌

ระงับ‌การ‌เผย‌แพร่‌รวม‌ถึง‌การ‌จ่าย‌ค่า‌ตอบแทน‌และ‌ตัด‌สิทธิ์‌ผู้‌ร่วม‌กิจกรรม‌ ‌โดย‌ไม่‌ต้อง‌แจ้ง‌ให้‌ทราบ‌ล่วง‌

หน้า‌ ‌ใน‌กรณี‌ที่‌ตรวจ‌สอบ‌พบ‌ว่า‌มี‌การก‌ระ‌ทำใด‌ ‌ๆ‌ ‌ที่‌เข้า‌ข่าย‌ทุจริต‌หรือ‌ผิด‌วัตถุประสงค์‌ของ‌กิจกรรม‌ ‌

7.ผู้‌เข้า‌ร่วม‌จะ‌มี‌สิทธิ์‌รับ‌รางวัล‌ได้‌ ‌1‌ ‌รางวัล‌ ‌ต่อ‌ ‌1‌ ‌บัญชี‌ ‌TrueID‌ ‌In-trend‌ ‌ต่อ‌ ‌1‌ ‌หมายเลข‌บัตร‌ประชาชน‌

ต่อ‌ ‌1‌ ‌รอบ‌กิจกรรม‌ ‌กรณี‌ที่‌ผู้‌เข้า‌ร่วม‌กิจกรรม‌มี‌ผล‌งาน‌ที่‌ได้‌รับ‌รางวัล‌มากกว่า‌ ‌1‌ ‌รางวัล‌ ‌ผู้‌เข้า‌ร่วม‌

กิจกรรม‌จะ‌ได้‌รับ‌รางวัล‌แรก‌เพียง‌ ‌1‌ ‌รางวัล‌ ‌

8.บริษัทฯ‌ ‌มี‌สิทธิ์‌ใน‌การ‌มอบ‌ของ‌รางวัล‌ให้‌แก่‌ผู้‌เข้า‌ร่วม‌กิจกรรม‌ที่‌ปฏิบัติ‌ตาม‌เงื่อนไข‌ที่‌กำหนด‌ไว้‌ถูก‌ต้อง‌

เท่านั้น‌ ‌และ‌มี‌สิทธิ์‌ใน‌การ‌ยกเลิก‌หรือ‌เปลี่ยนแปลง‌เงื่อนไข‌ได้‌โดย‌มิ‌ต้อง‌แจ้ง‌ให้‌ทราบ‌ล่วง‌หน้า‌ ‌

9.หลัง‌จาก‌ประกาศ‌ราย‌ชื่อ‌ผู้‌เข้า‌ร่วม‌กิจกรรม‌ที่‌ได้‌รับ‌รางวัล‌แล้ว‌ ‌ผู้‌เข้า‌ร่วม‌กิจกรรม‌จะ‌ต้อง‌ยืนยัน‌สิทธิ์‌กับ‌

ทีม‌งาน‌ที่‌ติดต่อ‌กลับ‌ไป‌ตาม‌เบอร์‌ที่‌ลง‌ทะเบียน‌ไว้‌ใน‌ระบบ‌ ‌ภายใน‌ ‌3‌ ‌วัน‌หลัง‌จาก‌ประกาศ‌ผล‌ ‌ ‌

10.ผู้‌‌ที่‌ได้‌รับ‌รางวัล‌‌จะ‌ต้อง‌เข้า‌มา‌รับ‌รางวัล‌ด้วย‌ตนเอง‌ ‌โดย‌นำ‌สำเนา‌บัตร‌ประชาชน‌พร้อม‌เซ็น‌สำเนา‌ถูก‌

ต้อง‌มา‌ให้‌แก่‌บริษัทฯ‌ ‌ที่‌ ‌บริษัท‌ ‌ทรู‌ ‌ดิจิทัล‌ ‌กรุ๊ป‌ ‌จำกัด‌ ‌(‌สำนักงาน‌ใหญ่‌)‌ ‌101‌ ‌อา‌คาร‌ทรู‌ ‌ดิจิทัล‌ ‌พาร์‌ค‌ ‌

ชั้น‌ ‌10‌ ‌ถนน‌สุขุมวิท‌ ‌แขวง‌บางจาก‌ ‌เขต‌พระโขนง‌ ‌กรุงเทพมหานคร‌ ‌10260‌ ‌ใน‌วัน‌ที่‌นัด‌รับ‌ของ‌รางวัล‌ ‌

มิ‌เช่น‌นั้น‌ให้‌ถือว่า‌ผู้‌ที่‌ได้‌รับ‌ของ‌รางวัล‌สละ‌สิทธิ์‌ไม่‌ขอรับ‌รางวัล‌ ‌ทั้งนี้‌ ‌บริษัทฯ‌ ‌อาจ‌จะ‌มี‌การ‌แจ้ง‌ให้‌ผู้‌‌ที่‌

ได้‌รับ‌รางวัล‌‌ทราบ‌ถึง‌สถาน‌ที่‌ ‌วัน‌และ‌เวลา‌เพื่อ‌รับ‌รางวัล‌เพิ่ม‌เติม‌ ‌ผ่าน‌เลข‌หมาย‌โทรศัพท์‌ที่‌ลง‌ทะเบียน‌

กับ‌ทรู‌ไอดี‌ ‌อิน‌เท‌รนด์‌ ‌

11.ของ‌รางวัล‌ไม่‌สามารถ‌แลก‌เปลี่ยน‌มูลค่า‌เป็น‌เงินสด‌ได้‌ ‌และ‌ไม่‌สามารถ‌เปลี่ยนแปลง‌หรือ‌โอน‌สิทธิ์‌ให้‌ผู้‌

อื่น‌ได้‌ ‌หาก‌ผู้‌‌ที่‌ได้‌รับ‌รางวัล‌‌ไม่‌สามารถ‌เข้า‌มา‌รับ‌ของ‌รางวัล‌ได้‌ด้วย‌ตนเอง‌ ‌หรือ‌ต้องการ‌ให้‌ผู้‌อื่น‌เข้า‌มา‌

รับ‌ของ‌รางวัล‌แทน‌จะ‌ต้อง‌มี‌หนังสือ‌มอบ‌อำนาจ‌พร้อม‌เซ็น‌สำเนา‌ถูก‌ต้อง‌มา‌แสดง‌แก่‌เจ้า‌หน้าที่‌ ‌

12.เมื่อ‌ได้‌รับ‌รางวัล‌แล้ว‌บริษัทฯ‌ ‌จะ‌ทำการ‌บันทึก‌ภาพ‌เพื่อ‌นำ‌ไป‌ประชาสัมพันธ์‌กิจกรรม‌ผ่า‌นทางเฟ‌ซบุ๊ก‌

ทรู‌ไอดี‌ ‌และ‌เฟส‌บุ๊ค‌ ‌TrueID‌ ‌In-Trend‌ ‌ทั้งนี้‌ ‌ผู้‌เข้า‌ร่วม‌กิจกรรม‌ที่‌ได้‌รับ‌รางวัล‌รับ‌ทราบ‌และ‌ยินยอม‌ให้‌

บริษัทฯ‌ ‌นำ‌ภาพ‌ที่‌ได้‌รับ‌รางวัล‌เผย‌แพร่‌เพื่อ‌การ‌ประชาสัมพันธ์‌ใน‌โอกาส‌ต่าง‌ ‌ๆ‌ ‌ได้‌โดย‌ไม่‌โต้‌แย้ง‌ ‌หรือ‌

เรียก‌ร้อง‌สิทธิ์‌หรือ‌เงิน‌ใด‌ ‌ๆ‌ ‌ทั้ง‌สิ้น‌ ‌

13.บริษัทฯ‌ ‌มี‌สิทธิ์‌ใน‌การ‌เปลี่ยนแปลง‌ระยะ‌เวลา‌กิจกรรม‌ ‌วิธี‌การ‌ร่วม‌กิจกรรม‌ ‌รางวัล‌ ‌และ‌ราย‌ละเอียด‌

เงื่อนไข‌ ‌และ‌/‌หรือ‌ ‌ราย‌ละเอียด‌อื่น‌ใด‌ ‌โดย‌ไม่‌ต้อง‌แจ้ง‌ให้‌ผู้‌เข้า‌ร่วม‌กิจกรรม‌ทราบ‌ล่วง‌หน้า‌ ‌ใน‌กรณี‌ที่‌มี‌

ข้อ‌โต้‌แย้ง‌ใด‌ ‌ๆ‌ ‌เกิด‌ขึ้น‌ ‌คำ‌ตัดสิน‌ของ‌บริษัท‌ถือ‌เป็น‌ที่‌สิ้น‌สุด‌

 


 

Let's Fight Ghost x TrueID In-Trend Campaign Let's Fight Ghost

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด