คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวเลย ธารน้ำใจจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ชาวเลย ธารน้ำใจจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนจำกลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมีนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ห้างร้าน จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง สำหรับโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมการเข้าถึงโอกาส และได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งสุขภาพทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง เช่น จัดให้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม หลังจากออกจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

Advertisement

Advertisement

โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำกล่าวปฎิญาณต่อพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นได้ทำการแจกอาหารให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกว่า 2,000 คน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด