คัดลอกลิงค์

บันเทิง

ดนตรีในโรงเรียนชนบท

ณัฐพล ชั้นกระโทก
ณัฐพล ชั้นกระโทก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ณัฐพล ชั้นกระโทก
แจ้งตรวจสอบ
ดนตรีในโรงเรียนชนบท

ดนตรีในโรงเรียนชนบท

                   ในที่นี้จะขอจำกัดความไว้แค่ดนตรีที่พบเห็นได้ทั่วไปในต่างจังหวัด ที่ไม่ใช่ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในภาคอิสาน ที่ ."จขบค." (เจ้าของบทความ) ได้อาศัยอยู่  จขบค.ได้เกิดและโตในต่างจังหวัด รวมไปถึงการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่ในต่างจังหวัดและเป็นพื้นที่ในเขตชนบท ถึงแม้เขตที่ จขบค. อาศัยจะไม่ได้มีความลำบากมากมายสักเท่าไหร่ แ่ต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นชนบท (แน่สิก็มันต่างจังหวัดนี้)

หมู่บ้านในต่างจังหวัด https://goo.gl/maps/4BBvR2thaXDphNP8A

                                                                    https://goo.gl/maps/4BBvR2thaXDphNP8A

               แน่นอนในเรื่องของความทันสมัย ไม่ทางที่จะสู้กับกรุงเทพฯได้ในเร็ว ๆ นี้ พอมองมาอย่างนี้ผู้คนในเขตชนบทเค้าหาความสุขได้จากอะไร จขบค. ก็โตมาในชนบทหนึ่งสิ่งที่สร้างความบันเทิงสนุกสนานให้กับผู้คนได้อย่างดีเลยก็คือ "ดนตรี" ดนตรีในเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชนบท รวมอยู่ในประเพณีและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันในนาม "ดนตรีพื้นบ้าน"  พอพูดถึงดนตรีพื้นบ้านหลายคนอาจจะเข้าใจว่า มันคือดนตรีในภาคอิสาน แต่ดนตรีพื้นบ้านในความหมายของ จขบค.คือดนตรีในปรากฏอยู่ในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด 

Advertisement

Advertisement

ตัวอย่างวงดนตรีในต่างจังหวัด                                                                                         ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

              จขบค. เองก็ได้ศึกษาและเติบโตมากับโรงเรียนในชนบท สิ่งที่ทำให้ผู้คนในชนบทได้รู้จักกับดนตรีนั้นก็คือโรงเรียน โรงเรียนคือสถานที่บ่มเพาะดนตรีที่ให้ผลค่อนข้างดีมาก ดังนั้นเด็กๆ ในชุมชนจงสามารถนำดนตรีที่ครูได้ชี้ทางให้นำไปเผยแพร่ ได้ในชุมชน โรงเรียนเป็นสถาที่ที่ใช้เป็นจุดเริ่ใดนตรีในการเรียนรู้ดนตรีของเด็ก ๆ นักดนตรีในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็ริเริ่มเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขาเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้นเอง อาจเกิดจากความที่เขามีความสนใจ หรือเกิดจากการชักจูงของครูสอนดนตรี และเมื่ออยู่กับดนตรีนานวันเข้าก็เกิดความรู้สึกรักในดนตรีขึ้นมา

Advertisement

Advertisement

ตัวอย่างวงดนรีในโรงเรียน

                                                                                         ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

                  ดนตรีที่โรงเรียนชนบทส่วนมาก จะเน้นดนตรีพื้นบ้านเป็นหลัก เพื่อที่จะสืบสานดนตรีดั้งเดิมเอาไว้ จากนั้นค่อยต่อยอดเพิ่มเติมดนตรีอื่น ๆ เข้ามา และดนตรีที่แทบจะทุกโรงเรียนที่มีดนตรีเลยก็คือ "ดนตรีสากล" ดนตรีมีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งรูปแบบที่ต้องมีเลยก็คือ วงโยธวาทิต เพื่อใช้ในพิธีการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัด นอกจากนั้นยังสามารถนำวงประเภทนี้ไปมีส่วนร่วมกับชุมชนได้อีกด้วย วงโยทวาทิตมีขนาดของวงที่เล็กใหญ่แตกต่างกันไปแล้วแต่จำนวนนักเรียน และขนาดของโรงเรียนนั้น ๆ  ประกอบไปด้วยสองส่วนใหญ่ ๆ คือ กลุ่มเครื่องเป่า และเคื่องกระทบ วงโยธวาทิตของแต่ละโรงเรียนจะเป็นวงสำหรับเด็กที่ฝึกหัดเล่นเครื่องดนตรี การมีกฎระเบียบในวงนี้จะช่วยให้เกิดความมีวินัยในการฝึกซ้อมของเด็กได้เป็นอย่างดีตัวอย่างวงโยธวาทิต

Advertisement

Advertisement

                                                                                         ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

              และอีกวงดนตรีที่นิยมคือ "วงดนตรีลูกทุ่ง" วงดนตรีแบบนี้ในโรงเรียนชนบทสามารถพลิกแพลง ปรับใช้วงได้ตามสถานการณ์ สามารถนำไปใช้กับกิจกรรมในโรงเรียน และที่สำคัญยังสามารถนำไปมีส่วนร่วมในชุมชน สร้างรายได้ในกับเด็กนักเรียนท่เป็นสมาชิกในวงดนตรีได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังพัฒนาไปถึงระดับการแข่งขันได้อีก วงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนชนบทจะประกอบไปด้วยสองส่วนใหญ่  ๆ  1 คือวงดนตรีที่ต้องใช้เด็กที่มีความสามารถมาบรรเลงร่วมกันทั้งเครื่องเป่า กีต้าร์ เบส กลอง และนักร้อง นักดนตรีส่วนใหญ่ในวงก็จะเป็นสมาชิกในวงโยธวาทิตอยู่แล้ว 2 การแสดงส่วนใหญ่ก็คือการเต้น รำ การแสดงจะเข้ามามีบทบาททำให้วงดนตรีมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นวงลูกทุ่งในโรงเรียน

                                                                                         ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

                     ถึงแม้คุณภาพในการเล่นดนตรีของเด็กชนบทจะไม่สามารถเทียบเท่าดนตรีในกรุงเทพฯ ได้ แต่ดนตรีในชนบทเป็นแหล่งที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และสามารถพัฒนาไปในระดับที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นดนตรีมันก็คือความสามารถอย่างหนึ่งที่สามาพัฒนาได้ เด็กชนบทใช้จะสู้เด็กกรุงเทพฯไม่ได้ แต่ถ้าหากมีการฝึกฝนฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ ฝีมือในการเล่นดนตรีของเด็กชนบทก็ไม่เคยเป็นสองลองใคร และดนรีของพวกเขาไม่ได้มีไว้แข่งขัน แต่มีไว้สำหรับสร้างความสุขให้กับผู้คน

 

ภาพปกโดย : ผู้เขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด