ความรู้

ตกงานอย่าลืมไปลงทะเบียนว่างงาน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ตกงานอย่าลืมไปลงทะเบียนว่างงาน

หลังจากที่เราลาออกจากงานประจำและมีผลสิ้นสุดการเป็นพนักงานประจำในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เราก็ถือเป็นคนว่างงานแบบเต็มตัวมาตั้งแต่วันนั้นและแน่นอนว่าในสถานการณ์เช่นนี้การออกหางานใหม่คงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เราเลยตัดสินใจไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เราอยู่เพื่อลงทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางานเพื่อรับเงินชดเชยในกรณีว่างงานในช่วงที่เรายังหางานใหม่ทำไม่ได้ เมื่อเราไปถึงบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาไม่ใช่เพราะช่วงนี้ไม่มีคนตกงานแต่จริง ๆ คนตกงานเยอะมาก แต่อาจะเพราะด้วยช่วงที่ไวรัสโควิดระบาด – 19 อยู่คนส่วนใหญ่เลยยังไม่อยากออกมายังสถานที่ต่าง ๆ ที่คิดว่าจะมีคนจำนวนมากมารวมกัน ก็ถือเป็นความโชคดีของเราเพราะไม่ต้องรอคิวนานเพราะตอนแรกในใจคิดว่าคนมาลงทะเบียนว่างงานต้องมีจำนวนมากแน่เลย

คิวน้อย

หลังจากไปถึงที่สำนักงานจัดหางานของจังหวัดแล้วก่อนเข้าไปภายใน ก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือตรงที่ล้างมือด้านหน้าตัวอาคารก่อนเข้าไปยังภายในตัวอาคารของสำนักงาน เมื่อเข้าไปถึงก็จะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สอบถามว่าเรามาติดต่อเรื่องอะไรและวัดอุณหภูมิร่างกายของเราก่อน เมื่อเราแจ้งว่าเรามาลงทะเบียนว่างงานเจ้าหน้าที่จะสอบถามเราว่าจะลงทะเบียนหางานด้วยหรือไม่ เราก็แจ้งว่าต้องการลงทะเบียนหางานด้วยเพื่อเป็นอีกช่องทางในการหางานทำให้ตัวเราเองในช่วงเวลานี้ เผื่อที่สำนักงานจัดหางานประสานงานไว้กับบริษัทห้างร้านต่าง ๆ และตรงกับคุณสมบัติและประสบการณ์งานของเรา เราจะได้มีงานทำโดยไม่ต้องไปวิ่งหาเอาเองแต่หากงานที่ทางสำนักงานจัดหางานแนะนำให้เราไม่ตรงกับความต้องการงานของเรา เราก็สามารถปฏิเสธได้ไม่จำเป็นต้องรับงานที่สำนักงานจัดหางานหาให้เราเสมอไป

Advertisement

Advertisement

ใบคำร้อง

หลังจากได้ใบคำร้องมา 2 ใบคือใบคำร้องลงทะเบียนว่างงานและใบคำร้องหางาน เราก็มานั่งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ในส่วนของเอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่นก็คือ

  1. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  2. บัตรประชาชนตัวจริง
  3. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  4. หากในกรณีเลิกจ้างให้นำเอกสารเลิกจ้างถ่ายเอกสารไปด้วย แต่หากเป็นกรณีลาออกเหมือนเราไม่ต้องใช้เอกสารการลาออก

ขั้นตอนการยื่นคำร้องลงทะเบียนว่างงานและลงทะเบียนหางาน คือ

  1. เข้าไปที่สำนักงานจัดหางานของจังหวัด (ไม่ใช่สำนักงานประกันสังคมนะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม)
  2. แจ้งประชาสัมพันธ์ของสำนักงานว่ามายื่นลงทะเบียนว่างงาน เจ้าหน้าที่จะสอบถามเลยว่าต้องการลงทะเบียนหางานด้วยไหมถ้ามีงานรองรับหรือรองานไม่ต้องลงทะเบียนหางานก็ได้คะ แต่ถ้ายังไม่มีงานรองรับให้ลงทะเบียนหางานไว้ด้วยเผื่อมีงานดี ๆ สำนักงานจัดหางานจะประสานให้เราคะ
  3. กรอกรายละเอียดในใบคำร้องให้เรียบร้อยและแนบเอกสารไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เรากดบัตรคิวเมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว  (ในการกรอกรายละเอียดให้กรอกตามความเป็นจริงเท่านั้นเพราะเขาสามารถตรวจสอบได้ค่ะ)
  4. นั่งรอคิวเรียกเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ในการยื่นเอกสารลงทะเบียนว่างงาน เมื่อถึงคิวให้ยื่นเอกสารพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
  5. เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้เราเรียบร้อยแล้วจะมีใบนัดรายงานตัวมาให้เรา และอธิบายให้เราทราบถึงขั้นตอนการรายงานตัวทั้งหมด 3 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน เมื่อรายงานตัวแล้วเราจะได้รับเงินชดเชยรายได้ 30% จากค่าแรงที่เราแจ้งไว้ในประกันสังคม (ต้องรายงานตัวทุกครั้งถึงได้เงินชดเชยรายได้หากไม่ไปรายงานตัวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยรายได้)

Advertisement

Advertisement

สถานที่ติดต่อ

รายละเอียดที่เจ้าหน้าแจ้งให้เราฟังว่า “การลงทะเบียนวันนี้เป็นการลงระบบว่าเราเป็นผู้ว่างงาน ซึ่งเราจะได้เงินในส่วนของเงินชดเชยรายได้เนื่องจากว่างงานหลังจากที่เรามารายงานตัวกับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น ซึ่งใบนัดการรายงานตัวจะกำหนดไว้ 3 ครั้งรายงานตัวทุกเดือนต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากรายงานตัวครั้งแรกของเราวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เงินค่าชดเชยรายได้จะเข้าหลังจากนั้น 5 วันทำการ เป็นเงิน 30% จากค่าแรงที่แจ้งไว้ที่ประกันสังคม” ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของค่าชดเชยรายได้ตามมาตรการของรัฐบาลจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในกรณีของเราว่างงานจากการลาออก ซึ่งถามว่ามีผลกระทบจากโควิด – 19 ไหมก็มีอยู่พอสมควรแต่มันไม่เข้าเงื่อนไขของคนที่ตกงานจากผลกระทบโดยตรงของโควิด – 19

ใบนัด

ซึ่งเราเองเข้าใจดีและรับได้กับค่าชดเชยที่เราจะได้ในส่วนนี้และต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่า แม้ว่าคุณจะมีฐานเงินเดือนเกิน 15,000 บาทขึ้นแต่ฐานเงินเดือนที่เราจะได้รับค่าชดเชยในกรณีว่างง่าน มันจะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทแจ้งเงินเดือนเราเข้าประกันสังคมเท่าไหร่และเงินชดเชยจะได้ไม่เกินฐานเงินเดือน 15,000 บาทเท่านั้น ซึ่งของเราเงินเดือน 12,000 บาท ค่าตำแหน่ง 3,000 บาท แต่บริษัทแจ้งเข้าประกันสังคมแค่ 8,000 บาทเราก็จะได้ชดเชยรายได้จากฐานเงินเดือน 8,000 บาทเท่านั้น หากใครตกงานทั้งจากการลาออกและการเลิกจ้าง แนะนำว่าให้ไปลงทะเบียนว่างงานก่อน 30 วันนับจากวันที่สิ้นสุดการเป็นพนักงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แต่ก็ต้องไปยื่นเอกสารอยู่ดี ดังนั้นไปที่สำนักงานจัดหางานใกล้บ้านเพื่อลงทะเบียนเลยจะดีที่สุด และในกรณีรายงานตัวหากไม่สะดวกไปด้วยตัวเองสามารถรายงานตัวผ่านเว็บจัดหางานได้ค่ะ สำนักงานจัดหางานและหากใครที่ยังว่างงานอยู่ อย่าได้เพิกเฉยต่อโชคชะตา เพราะนี่คือช่องทางที่อาจจะทำให้คุณพบวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้ คลิกที่นี่เลย

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพทั้งหมดจากผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
หมูจ้าว
หมูจ้าว
อ่านบทความอื่นจาก หมูจ้าว

ชื่นชอบการเขียนบทความ และอ่านบทความ ถนัดบทความหลากหลายแนวค่ะ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์