คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ตะลุยกรุงโซล หมู่บ้านฮันอก คลองชองกเยชอน

Tukky Natapong
Tukky Natapong
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Tukky Natapong
แจ้งตรวจสอบ
ตะลุยกรุงโซล หมู่บ้านฮันอก คลองชองกเยชอน

หมู่บ้านฮันอก         วันนี้ผู้เขียนจะพาท่านเดินทางไปยังกรุงโซล ประเทศเกสหลีใต้ ดินแดนแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ แห่งหนึ่งของโลก ไปกันที่ หมู่บ้านฮันอก หรือ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก   หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางตึกสูงที่ทันสมัยของกรุงโซล แต่ยังคงความเป็นชุมชนเกาหลีโบราณ ด้วยพื้นที่และการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ตัวของอาคารบ้านเรือน กลิ่นอายของเกาหลีเก่าแก่ ท่านจะได้สัมผัสบ้านเรือนของขุนนางเกาหลีในสมันก่อน บ้านเรือนที่ยังคงความงดงามแห่งสมัยราชวงศ์โซช็อน

หมู่บ้านฮันอกหมู่บ้านฮันอก            โดยปัจจุบันทางการเกาหลีได้ขึ้นทะเบียนหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยบ้านบางหลังได้ดัดแปลงให้เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงชา หรือ ทำเป็นที่จัดแสดงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเกาหลีโบราณให้ได้ชมกัน และที่นี่ยังมีที่พัก ที่ทำเป็นเกสเฮาส์ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

Advertisement

Advertisement

หมู่บ้านฮันอก          หมู่บ้านแห่งนี้มีจุดถ่ายรูปมากมาย ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นหมู่บ้านเชิงประวัติศาสตร์ห้อมล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงโซล เช่น พระราชวังชางด๊อกกุง , พระราชวังหลวงเคียงบ๊อกกุง , คลองชองกเยชอน , ตลาดขายสินค้าทงแดมุน ที่สำคัญหมู่บ้านแห่งนี้ให้เข้าชมฟรี

คลองชองเกชอน         ต่อด้วยอีกที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงโซล นั่นก็คือ คลองชองกเยชอน ลำธารที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล เริ่มต้นจากทางทิศตะวันตก ไป ทิศตะวันออก ลำธารแคซ็อน แห่งนี้มีความยาวประมาณ 10  กว่ากิโลเมตร เป็นลำธารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซช็อน

คลองชองเกชอน

ผู้เขียนถ่ายที่คลองชองเกชอน           ปัจจุบันได้รับการบูรณะและสร้างเป็นจุดพักผ่อน จุดท่องเที่ยวสำคัญของกรุงโซล เพราะทางการเกาหลีได้จัดทำสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมสองฝั่ง ส่วนด้านล่างได้มีการจัดทำทางเดินเท้า และ จุดนั่งพัก โดยปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม  ตอนกลางคืนมีการประดับไฟสีสวยงาม โดยมีสะพานข้ามทั้งหมด 20 สะพาน แต่ละสะพานมีการออกแบบที่ต่างกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของของแต่ละจุด ด้วยการออกแบบที่ลงตัวของอดีตและอนาคต นักท่องเที่ยวสามารถเดินเรียบข้างคลองที่มีการตกแต่ง การวาดภาพจิตรกรรม การจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเกาหลี ให้ได้ชมตลอดทางเดินของคลองแห่งนี้

Advertisement

Advertisement

คลองชองเกชอน          คลองแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเดินเล่นเพื่อชมความสวยงาม และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้บริการท่านเมื่อขึ้นมายังบนสะพานของแต่ละสะพานอีกด้วย

 คลองชองเกชอน            ความสวยงามที่ลงตัวของ 2 ที่นี้ ท่านจะประทับใจในวัฒนธรรมเกาหลีที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม และ สัมผัสเมื่อคราเยือนกรุงโซล ผู้เขียนมีโอกาสไปหลายครั้ง ความประทับใจยังติดตรึงทุกครั้งไม่เสื่อมคลาย........ฉันรักกรุงโซล

Advertisement

Advertisement


หมายเหตุ  ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายรูปเองทั้งหมด

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด