คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ตะลุยเมืองแห่งเกาะ " จาการ์ตา อินโดนีเซีย "

Tukky Natapong
Tukky Natapong
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Tukky Natapong
แจ้งตรวจสอบ
ตะลุยเมืองแห่งเกาะ " จาการ์ตา อินโดนีเซีย "

                ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศที่ถูกขนานนามว่าเป็น หมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ยังมีความสำคัญคือ เป็นทางเชื่อมระหว่างทวีปเอเชีย และ ทวีปออสเตรเลีย จึงทำให้ประเทศอินโดนีเซียสามารถเชื่อมการค้าระหว่างประเทศ ได้ทั้ง 2 ทวีป โดยมีช่องแคบที่รู้จักกันทั่วโลกนั่นก็คือ ช่องแคบมะละกา และ ช่องแคบซุนดา ประเทศนี้ยังเป็นศูนย์รวมแห่งเกาะน้อยใหญ่จำนวน 17,508 เกาะ  มีประชาชนอาศัยอยู่หลายกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มพื้นเมืองของชวาอินโดนีเซีย มีเมืองหลวงชื่อ กรุงจาการ์ตา

 ใจกลางกรุงจาการ์ตา               ผู้เขียนมีโอกาสเดินทาง เมื่อครั้งไปร่วมงาน Thailand roadshow ที่กรุงจาการ์ตา และมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่สำคัญในกรุงจาการ์ตา สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและทานอาหารขึ้นชื่อ อาหารพื้นถิ่นของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งชนพื้นเมืองของอินโดนีเซีย นิยมทานโรตี กับแกงมัสมั่น และยังมีอาหารท้องถิ่น อาหารประจําชาติ เช่น gado gado และ เนื้อสเต็ะ เพราะที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของเครื่องเทศ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

Advertisement

Advertisement

ตัวอย่างอาหารอินโดนีเซีย               เริ่มต้นกันที่  ตามันมินิ หรือ Beautiful indinesia miniature Park

 กระเช้าในตามัน Miniแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงจาการ์ตา ที่นี่เป็นศูนย์รวมของแหล่งศิลปะวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง ของกลุ่มต่างๆ โดยมีการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะที่พักอาศัย เครื่องมือใช้สอยในชีวิตประจำวัน และ การแต่งกายของชนพื้นเมืองดั้งเดิม

อาคารที่แสดงในตามันมินิที่นี่มีกระเช้าลอยฟ้าให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เมื่อขึ้นไปนั่งบนกระเช้า เราสามารถมองเห็นสิ่งที่จัดแสดงในบริเวณตามันมินิ และเห็นกรุงจาการ์ตาได้อย่างชัดเจน เมื่อลงจากกระเช้า สามารถเช่ารถจักรยาน ซึ่งมีการออกแบบให้สามารถนั่งได้เป็นกลุ่มประมาณ 2-4 ท่าน ปั่นไปรอบตามันมินิ ชมความสวยงามของลักษณะอาคารบ้านเรือน

Advertisement

Advertisement

ผู้เขียนภายในอุทยานตามันมินิการจัดแสดงส่วนของวัฒนธรรมในราชสำนักของอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ที่นี่ยังมีจุดจำหน่ายของที่ระลึกโดยเป็นสินค้าของชนพื้นเมือง และอาหาร สำหรับเด็กๆ ยังมีสวนน้ำให้บริการอีกด้วย

ตามันมินิจาการ์ตา โอลด์ ทาวน์  ( ดินแดนเมืองเก่า )

เมืองเก่าในกรุงจาการ์ตาเดินทางจาก ตามันมินิ ไม่มากนักเราก็จะพบกับ  โกตาตูอา เมืองเก่าซึ่งมีการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือน ของชุมชนอินโดนีเซียโบราณ ที่ได้รับอาณานิคมปัตตาเวีย เมื่อศตวรรษที่ 17-19  ที่นี่ได้รับขนานนามว่าเป็น อัญมณีแห่งเอเชีย โดยในสมัยนั้นจุดนี้เป็นศูนย์รวมการค้าโลกอีกด้วย  ที่นี่ท่านสามารถเดินเพื่อชมความสวยงามของตึกรามบ้านช่องที่ยังคงความเก่าแก่และคงความสวยงาม ซึ่งจุดนี้มีร้านขายของที่ระลึก และ เครื่องเทศชั้นเยี่ยมอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

จาการ์ตา โอลด์ ทาวน์ห้างมังกาดัว ( Manga dua )

ห้างมังกาดัวศูนย์รวมการขายสินค้า นับว่าที่นี่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของกรุงจาการ์ตา สินค้าพื้นเมืองสินค้าสมัยใหม่ ที่สำคัญที่นี่เปรียบเสมือนศูนย์รวมของผู้คน ไม่ว่าจะมาช้อปปิ้งหรือทานอาหาร ท่านสามารถซื้อของฝากหรือซื้อของใช้ในราคาประหยัดได้ที่นี่ด้วย

ห้างมังกาดัว             กรุงจาการ์ตา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวและจุดสำคัญต่าง ๆ อีกมากมาย ถึงแม้ว่าที่นี่จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่รถติดที่สุดในโลก แต่การบริหารการจัดการบนท้องถนน ผู้เขียนคิดว่าใช้ได้เลยทีเดียว การท่องเที่ยวในเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สวยงาม จะทำให้ท่านหลงรักในเมืองนี้อย่างแน่นอน

หมายเหตุ ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายรูปเองทั้งหมด

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด