ความรู้

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม แตกต่างกันอย่างไร

170.8k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม แตกต่างกันอย่างไร

หลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมนั้นแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนค่ะว่า ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม หมายถึงอะไร งั้นเราไปดูกันเลย 

ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม หมายถึง การบ่งชี้หรือการบอกลักษณะตัวแปรที่มีในการทดลองนั้น ๆ 

พอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ว่าแต่ละตัวแปรหมายถึงอะไร ดีเลยค่ะ แต่ถ้าให้ทายคงจะมีคนสงสัยอีกใช่ไหมคะ ว่า “ตัวแปร” คืออะไร นั้นไงจริง ๆ ด้วยไม่ต้องสงสัยนะค่ะ เพราะสิ่งที่จะได้รู้ต่อไปนี้จะไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับแต่ละตัวแปรเลยค่ะ

1. ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่แตกต่างหรือไม่เหมือนกันในการทำการทดลอง ซึ่งตัวแปรนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติ

2. ตัวแปรตาม คือ ผลที่ได้จากการทดลอง จะอยู่ในขั้นสรุปผลการทดลอง

3. ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งที่เหมือนกันในการทำการทดลอง ตัวแปรนี้จะอยู่ในขั้นที่บอกว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่ใช้ในการทำการทดลอง แต่บางทีอาจจะอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติก็ได้นะค่ะ ต้องลองสังเกตดูค่ะ

Advertisement

Advertisement


ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละตัวแปรนะค่ะ แต่ถ้าเพื่อความเข้าใจและความแม่นยำในการที่จะนำไปใช้ เราต้องมาลองดูตัวอย่างการแยกแต่ละตัวแปรกันก่อนค่ะไปกันเลย


ตัวอย่างการทดลอง

ตัวอย่าง

เรื่อง ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของพืช

ปัญหา แสงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของพืชหรือไม่

ข้อสันนิษฐาน แสงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของพืช

อุปกรณ์
- กระถางต้นไม้ ขนาดเท่ากัน 2 ใบ

- ดินร่วน 

- ต้นไม้ ชนิดเดียวกัน 2 ต้น

- น้ำ

วิธีปฏิบัติ

1. นำดินร่วนใส่ในกระถางต้นไม้ใบที่1 และ กระถางใบที่ 2 ในปริมาณที่เท่ากัน

2. ใส่ต้นไม้ลงไปในกระถางที่1 และ กระถางใบที่ 2

3. รดน้ำต้นไม้ทั้ง 2 กระถาง ด้วยปริมาณที่เท่ากัน

Advertisement

Advertisement

4. นำกระถางต้นไม้ใบที่ 1 ไปวางกลางแจ้ง และ ใบที่ 2 ไปวางในตู้ที่แสงไม่สามารถเข้าได้

5.  ทิ้งไว้เป็นระยะ 1 สัปดาห์ ในระหว่าง 1 สัปดาห์นั้นให้คอยรดน้ำต้นไม้ในทั้ง 2 กระถาง โดยที่ต้องมีปริมาณเท่ากัน

6. จดบันทึกลักษณะของต้นไม้ในแต่ละวัน
 

บันทึกผลการทดลอง

ตารางบันทึกผลการทดลองสรุปผลการทดลอง

สรุปผลการทดลองต้นไม้กระถางที่ 1 มีใบสีเขียวเข้มขึ้น เพราะมีแสงแดดช่วยสร้างสารอาหารและคลอโรฟิลล์ที่เป็นสารสีเขียวในใบไม้ ส่วนต้นไม้กระถางที่ 2 มีใบสีน้ำตาล และมีลักษณะใบที่อ่อนนิ่มและเหี่ยว เพราะต้นไม้กระถางที่ 2 ไม่ได้รับแสงแดด จึงไม่สามารถสร้างสารอาหาร และคลอโรฟิลล์ได้

เราได้อ่านตัวอย่างการทดลองไปกันแล้ว ต่อไปเราลองมาดูการแยกตัวแปรจากตัวอย่างของการทดลองกันเลยค่ะ

ตัวแปรต้น คือ แสงแดด และสถานที่ที่วาง

ตัวแปรตาม คือ กระถางใบที่1 มีต้นไม้ที่มีใบสีเขียว และ กระถางใบที่ 2 มีต้นไม้ใบสีน้ำตาลและเหี่ยว

Advertisement

Advertisement

ตัวแปรควบคุม คือ การถางต้นไม้ ปริมาณของดินร่วนและน้ำ และชนิดของต้นไม้

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์