ความรู้

ทรัพย์สินอะไรบ้างที่กรมบังคับคดี "ไม่ยึด ไม่อายัด" เมื่อศาลมีคำพิพากษา ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ??

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ทรัพย์สินอะไรบ้างที่กรมบังคับคดี "ไม่ยึด ไม่อายัด" เมื่อศาลมีคำพิพากษา ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ??

กฎหมายน่ารู้ ตอน ทรัพย์สินอะไรบ้างที่กรมบังคับคดี "ไม่ยึด และไม่อายัด" เมื่อศาลมีคำพิพากษา ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ เจ้าหนี้ต้องไปยื่นให้ศาลออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อจัดการยึด และอายัดทรัพย์สิน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขกฎหมายบังคับคดี มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

ภาพ1

ทรัพย์สินอะไรบ้างที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ยึด และ ไม่อายัด

  • เครื่องใช้สอยส่วนตัว ที่นอนหมอนมุ้ง เครื่องใช้ในครัวเรือน ราคารวมไม่เกินประเภทละ 20,000 บาท
  • สัตว์ สิ่งของ อุปกรณ์ทำมาหากินประกอบอาชีพ เท่าที่จำเป็น ราคารวมไม่เกิน 100,000 บาท
  • สัตว์ สิ่งของ หรือ อุปกรณ์ทดแทนอวัยวะ
  • ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือวงศ์ตระกูล จดหมาย สมุดบัญชี
  • ทรัพย์ที่โอนไม่ได้ตามกฎหมาย หรือไม่ได้อยู่ในการบังคับคดี เช่น สมบัติแผ่นดิน โฉนดที่อยู่ในเวลาห้ามโอน

Advertisement

Advertisement

ภาพ2

ทรัพย์สินอะไรบ้างที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ยึด และ ไม่อายัด

  • เบี้ยเลี้ยงชีพที่กฎหมายกำหนด เงินรายได้เป็นคราวๆ ที่คนอื่นให้เพื่อเลี้ยงชีพ ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
  • เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ เบี้ยหวัด ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือ ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ หรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร
  • เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้เงินสงเคราะห์ ของพนักงาน ลูกจ้าง ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
  • ค่าชดเชยหรือรายได้อื่น (บุคคลทั่วไป) ไม่เกิน 300,000 บาท
  • เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ได้รับ จากการตายของบุคคลอื่น ตามจำนวนที่จำเป็นในการจัดพิธีฌาปนกิจศพ ตามฐานะของผู้ตาย

ภาพ3


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทร. 02-881 4999 หรือ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ


เมื่อลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามสัญญา ก็จะถือว่าผิดนัดชำระ หากเจ้าหนี้ต้องการจะดำเนินคดีเพื่ออาศัยอำนาจศาลให้ลูกหนี้ติดต่อเพื่อชำระหนี้ ก็ต้องฟ้องภายในระยะเวลาหรืออายุความที่กฎหมายกำหนด โดยอายุความของคดีเริ่มนับจากวันผิดนัดชำระหรือวันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้าย ได้แก่ หนี้บัตรเครดิต 2 ปี สินเชื่อส่วนบุคคล 5 ปี หนี้จากเงินกู้ยืมแบบผ่อนคืนเป็นงวด 5 ปี  เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ภาพ4

สิ่งที่พึงระวังคือ กรณีที่ลูกหนี้พยายามผ่องถ่ายทรัพย์ไปให้ผู้อื่นหรือซ่อนทรัพย์จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝาก จะช่วยให้คนที่กำลังหาข้อมูลว่า ทรัพย์สินอะไรบ้างที่กรมบังคับคดี "ไม่ยึด ไม่อายัด" เมื่อศาลมีคำพิพากษา ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ได้เข้าใจถึงหลักคิดในกระบวนการยุติธรรม พร้อมดูแลและปกป้องตัวเองได้อย่างเหมาะสม เพราะในกระบวนการยุติธรรม การเป็นลูกหนี้ก็มีสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน ขอเพียงปฏิบัติตนให้ถูกต้องหลังถูกฟ้อง ผู้เขียนจึงได้คัดสิ่งที่ควรรู้มานำเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างง่ายๆ กฎหมายน่ารู้ตอนต่อไปรอติดตามอ่านกันได้ในแบบฉบับสั้นๆเข้าใจง่ายใช้ได้ในชีวิตประจำวันกันนะคะ

อ้างอิง


พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560

Advertisement

Advertisement

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350

กรมบังคับคดี


บทความโดยTogether

เครดิตภาพจาก : ภาพ Pixabay

ภาพปก mohamed_hassan

ภาพที่ 1 stevepb

ภาพที่ 2 12019

ภาพที่ 3 RAEng_Publications

ภาพที่ 4geralt


เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Together
Together
อ่านบทความอื่นจาก Together

กฎหมายน่ารู้ เข้าใจง่าย ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อ่านเถอะนะ!

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์