คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินที่อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินที่อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทอท. ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชุมชน จัดกิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและสนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 วันนี้ (22 ต.ค.62) เวลา 09.30 น. นายกฤติยา  ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยฟัง ตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและสนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประจำปี 2562 จำนวน 7 ราย ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับเครื่องช่วยฟังดังกล่าวสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Advertisement

Advertisement

นายกฤติยา เปิดเผยว่า การมอบเครื่องช่วยฟังในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบ ทสภ. ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ทอท. จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดดำเนินการ ทสภ. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 3,000 คนต่อปี สำหรับในปี 2562 นี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,095 คน การตรวจโดยบริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,095 คน เป็นผู้มีสมรรถภาพการได้ยินปกติ จำนวน 2,210 คน และเป็นผู้มีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ จำนวน 885 คน ทั้งนี้ สามารถจำแนกสาเหตุความผิดปกติของการได้ยินออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. การเสื่อมสมรรถภาพการได้ยินตามวัยหรืออายุ จำนวน 511 คน 2. จากการเจ็บป่วยหรือพิษยา จำนวน 30 คน 3. จากการได้รับเสียงดังมากกว่าปกติในที่ทำงาน จำนวน 6 คน 4. บาดเจ็บบริเวณใบหู จำนวน 2 คน และ 5. ไม่ได้ยินบางเสียงบางความถี่ จำนวน 336 คน

Advertisement

Advertisement

นายกฤติยา กล่าวว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจรจากโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ทอท. จึงได้จัดกิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 แล้วสำหรับการคัดเลือกผู้มีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติเพื่อสนับสนุนเครื่องช่วยฟังประจำปี 2562 นั้น ทอท. จะพิจารณาจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และเป็นผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับหูตึงรุนแรง - หูตึงรุนแรงมาก ที่จะต้องตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบต่อเนื่องโดยการตรวจการได้ยินอย่างละเอียด รวมทั้งจากประวัติผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2561 โดยมีโสต ศอ นาสิกแพทย์ ของบริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณารับรองผลตรวจการได้ยิน ทั้งนี้ ในปี 2562 มีผู้ได้รับเครื่องช่วยฟัง จำนวน 7 คน 12 เครื่อง โดยมี 2 คน ที่ได้รับคนละ 1 ข้าง และมี 5 คน ที่ได้รับคนละ 2 ข้าง ราคาเครื่องละ 30,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000.-บาท เมื่อรวมกับปี 2560 และปี 2561 ที่มีผู้ได้รับเครื่องช่วยฟังจำนวน 20 ราย 27 เครื่อง คิดเป็นเงิน 810,000.- บาท รวม 3 ปี ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 39 เครื่อง เป็นเงิน 1,170,000.-บาท

Advertisement

Advertisement

นายกฤติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีนโยบายให้ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง คือ ทสภ. ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตชุมชนโดยรอบ ดังนั้น ทสภ. ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. จึงได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน การศึกษา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนที่อยู่โดยรอบ ทสภ. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดดำเนินการ เช่น สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ การร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนโดยรอบ ทสภ. สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีรับบัวของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนงบประมาณโครงการเดินวิ่งการกุศลบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้จัดกิจกรรมและโครงการที่ช่วยส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ โครงการ “ตลาดนัดแรงงาน” โครงการ “สุวรรณภูมิแฟร์” โดยเป็นการจัดพื้นที่ให้ร้านค้าชุมชนและโอทอปของจังหวัดสมุทรปรา การ เขตลาดกระบัง และใกล้เคียงมาจำหน่ายสินค้าภายใน ทสภ. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น [gallery columns="2" size="medium" ids="947201,947205,947209,947213"] ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทรศัพท์  0 2132 9029 โทรสาร   0 2132 9019

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด