ความรู้

ทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes) แหล่งชุมนุมทะเลสาบหินปูน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes) แหล่งชุมนุมทะเลสาบหินปูน

ทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes) แหล่งชุมนุมทะเลสาบหินปูน

ทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes) ในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes National Park) ตั้งอยู่ที่เมืองลิก้า (Lika) ประเทศโครเอเชีย มีเนื้อที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่สีเขียวมรกตและสีฟ้าเทอร์คอยซ์ ซึ่งน้ำที่ไหลกัดเซาะชั้นหินปูนและก้อนหินโดโลไมท์มีต้นน้ำกำเนิดจากภูเขามาลาคาเปลา

pixabay.com/photos/plitvice-lakes-national-park-croatia-5060754/ เวลาผ่านไปหลายพันปีจนคราบหินปูนค่อยๆ โตสะสมประมาณปีละ 1 เซนติเมตร ทำให้ลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปตามการทับถมของหินคาร์บอเนต และไหลผ่านแม่น้ำโครานา (Korana) เกิดเป็นทะเลสาบที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด 16 แห่ง และทะเลสาบย่อย 4 แห่ง (ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด คือ Kozjak ขนาดพื้นที่ 0.81 ตารางกิโลเมตร) โดยแบ่งทะเลสาบเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ทะเลสาบตอนบน (Upper Lakes) และทะเลสาบตอนล่าง (Lower Lakes)

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/photos/plivicer-lakes-croatia-forest-2646798/ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes National Park) ตั้งอยู่ระหว่างมณฑลตอนกลางประเทศคือ Lika – SenJ County และ Karlovac County อยู่ติดชายแดนทางตะวันออกของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา ส่วนตัวทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes) อยู่กลางเทือกเขา 3 แห่ง คือ “Pljesevica”, “Mala Kapela” และ “Medvedak” ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเทือกเขาไดนาริก แอลป์ (Dinaric Alps) วางตัวลดหลั่นกันตามไหล่เขาจนเกิดเป็นน้ำตก

ทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes) มีลักษณะทอดตัวยาวไปตามแนวร่องระหว่างเทือกเขา และมีเขื่อนธรรมชาติ (พวกมอส สาหร่าย และแบคทีเรีย ที่ก่อตัวเป็นเปลือกแข็งห่อหุ้มสลับกันไปเป็นชั้นๆ) ขวางกั้นทะเลสาบไว้เป็นช่วงๆ ทั้งยังมีน้ำตก “เวลิกิ สแล็พ” (Veliki Slap) ที่มีขนาดใหญ่และสูงกว่า 70 เมตร

https://pixabay.com/photos/plivicer-lakes-croatia-forest-2646783/ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes National Park) มีสภาพป่าไม้กว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ บางส่วนยังได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษให้เป็นป่าสงวน และด้วยลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตร์ของพืชในบริเวณนี้จึงถูกกำหนดเป็นลักษณะของป่ายุคแรกของโลก และด้วยระบบนิเวศที่หลากหลายทำให้สัตว์น้ำและสัตว์บก อาทิ หมีสีน้ำตาล นกอินทรี และนกชนิดต่าง ๆ กว่า 140 สายพันธุ์ สามารถเจริญเติบโตได้ จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes National Park) ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2522

Advertisement

Advertisement

นอกจากนี้สภาพอากาศจะแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลโดยในฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม) มีแสงแดด อากาศอบอุ่นสบาย อาจมีร้อนบ้าง ขณะที่ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม) มีอากาศเย็นจัดและหิมะตกจำนวนมาก ส่วนฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) ผู้มาเยือนควรพกร่มมาด้วยเพราะมีฝนตกประปราย

https://pixabay.com/photos/plitvice-lakes-nature-lake-croatia-230960/ ผู้มาเยือนสามารถทำกิจกรรมปีนเขาและผจญภัยลัดเลาะตามเส้นทางต่างๆ หรือจะเลือกล่องเรือในทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes) สัมผัสความสวยงามของแผ่นน้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงการตั้งแคมป์ ปัจจุบันมีผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตไวซ์ (Plitvice Lakes National Park) ในแต่ละปีมากกว่า 1 ล้านคน


รูปภาพที่ 1/ รูปภาพที่ 2/ รูปภาพที่ 3/ รูปภาพที่ 4

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์