ความรู้

ทำอย่างไรจึงจะใช้คำศัพท์ให้ถูกต้อง ep.1

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ทำอย่างไรจึงจะใช้คำศัพท์ให้ถูกต้อง ep.1

หลายๆคนคงคุ้นเคยกับคำที่ว่า ภาษาไทย 1 คำมีหลายความหมาย ส่วนภาษาอังกฤษนั้น 1 ความหมายมีหลายคำ นั่นแสดงว่าการที่เราจะสื่อความหมายหนึ่งๆ ในภาษาอังกฤษ เราต้องรู้คำศัพท์ที่หลากหลาย    เพื่อให้เหมาะสมกับบริบท บุคคล และสถานการณ์ จะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

 

กลุ่มคำศัพท์ที่มักพบบ่อยที่สุด

Group 1 : เเนะนำ

  • advise
  • propose
  • put forward
  • recommend
  • submit
  • suggest

1. advise (v) = แนะนำโดยบอกสิ่งที่เราคิดว่าเขาควรจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความรู้หรือข้อมูลที่เขาไม่มี เช่น I advise you to think carefully before making any decision. (ฉันแนะนำคุณให้คิดอย่างระมัดระวังก่อนทำการตัดสินใจบางอย่างลงไป)

= แนะนำคนหรือองค์กรโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงและการพัฒนากิจกรรมหรือวิธีของพวกเขา เช่น The Advisory Council advises the BBC on further Education (สภาที่ปรึกษาแนะนำ BBC เกี่ยวกับปัญหาการศึกษา)

Advertisement

Advertisement

สรุปไวยกรณ์ advise (แนะนำ)2. propose (v) = เสนอแนะแผนการหรือความคิดเพื่อให้คนคิดและตัดสินใจ เช่น When he was very ill, the priest had to proposed to him that he might like to make a will. (เมื่อเขาป่วยมาก พระได้เสนอแนะเขาว่าเขาต้องทำพินัยกรรม)

= เสนอแนะคนอย่างเป็นทางการสำหรับตำแหน่งงานทางการ เช่น I would like to propose Mr. Peter for the position of manager (ฉันอยากที่จะเสนอคุณปีเตอร์สำหรับตำแหน่งผู้จัดการ)

สรุปไวยกรณ์ propose3. put forward (v) = เสนอแนะแผนการ ข้อเสนอแนะ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต้องตัดสินใจ เช่น The United Nations has put forward a peace plan that it hopes will form the basis for discussion. (องค์การสหประชาชาติได้เสนอแผนการสันติภาพโดยหวังว่าจะสร้างพื้นฐานสำหรับการอภิปราย)

Advertisement

Advertisement

4. recommend (v) = แนะนำให้คนทำบางสิ่งโดยเฉพาะเมื่อเรามีความรู้พิเศษในเรื่องงานหรือได้ศึกษาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น Doctors recommended that all children be immunized against polio and tuberculosis. (หมอแนะนำให้เด็กทั้งหมดควรจะฉีดยาต้านโปลิโอและวัณโรค)

= แนะนำโดยยกย่องคนหรือสิ่งของว่าเหมาะสมกับงานหรือเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เช่น  I asked my friends to recommend a doctor who is good with children. (ฉันขอร้องให้เพื่อนแนะนำหมอที่ชำนาญในเรื่องเด็ก)

= แนะนำบางสิ่งว่าควรจะถูกทำ (ใช้กับการกระทำโดยเฉพาะ) เช่น The Committee  must decide whether or not to recommend that the President should resign. (คณะกรรมการต้องตัดสินหรือไม่ก็แนะนำให้ประธานลาออก)

Advertisement

Advertisement

= แนะนำบางสิ่งกับคนเพราะเรารู้จากประสบการณ์ของตนเองเป็นอย่างดี เช่น  Can you recommended a reasonable hotel near here? (คุณช่วยกรุณาแนะนำโรงแรมที่อยู่ใกล้ที่นี่ได้ไหม)

= แนะนำอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการกระทำหลังจากอภิปรายหรือพิจารณาสถานการณ์อย่างระมัดระวัง เช่น After the inquiry to committee recommended that the safety procedure be thoroughly updated. (หลังจากสอบถามคณะกรรมการแนะนำวิธีการดำเนินรักษาความปลอดภัยควรจะปรับปรุงโดยตลอด)

= แนะนำบุคคลที่เรารู้เป็นการส่วนตัวว่าเหมาะสมกับงานหรือตำแหน่ง เช่น  The first applicant was recommended by a friend of the boss. (ผู้สมัครงานคนแรกได้รับการแนะนำโดยเพื่อนคนหนึ่งของเจ้านาย)

สรุปไวยกรณ์ recommend5. submit (V) = เสนอบางสิ่งในการเขียน เช่น ข้อเสนอ รายงาน หรือแผนการเพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มที่เป็นทางการ พิจารณาเเละตัดสินใจว่าจะยอมรับมันหรือไม่ เช่น We have submitted proposals for a new pay structure to the board of management. (พวกเราได้เสนอเเนะข้อเสนอสำหรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่สำหรับคณะกรรมการฝ่ายจัดการ)

6. suggest (v) = เเนะนำโดยเสนอเเผนการหรือความคิดเพื่อให้เขาคิดพิจารณา เช่น We have to suggest a list of possible topics for next’s seminars. (พวกเราจำเป็นต้องเสนอเเนะรายการของหัวเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับการสัมมนาครั้งหน้า)

= เสนอเเนะคนเข้าทำงาน เสนอเเนะสถานที่ที่น่าสนใจให้ไปเที่ยว เช่น Can you suggest somewhere for a short holiday? (คุณจะกรุณาเสนอเเนะสถานที่บางเเห่งสำหรับวันหยุดสั้นๆหน่อยได้ไหม)

สรุปไวยกรณ์suggestจบกันไปแล้วกับกลุ่มคำศัพท์ ep.1 (เเนะนำ) อย่าลืมทบทวนกันนะคะ สะสมคำศัพท์วันละนิด เก่งขึ้นเเน่นอนค่ะ ครั้งต่อไปเป็นคำศัพท์ในกลุ่มความหมายใด มีความหมายเเละการใช้อย่างไร โปรดติดตามเลยค่ะ

เครดิตรูปภาพ: โดยผู้เขียน

 

 

 

 

 

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์