ความรู้

ทำไมเราควรพูดสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเอง | อธิบายด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

100
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ทำไมเราควรพูดสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเอง | อธิบายด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

“จงคิดดี พูดดี กับตัวเองและผู้อื่นเข้าไว้นะ”

ผมเชื่อว่าคำพูดนี้คงเป็นคำที่คุณได้ยินบ่อยจนชินหูกันแล้ว แต่เคยสงสัยไหมครับว่าการทำแบบนี้มันจะส่งผลดีกับตัวเราได้อย่างไร ?

0

บทความนี้จะมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจกันว่า ความคิดและคำพูดมันส่งผลอย่างไรกับเราบ้างผ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยงานวิจัยที่ผมนำมานี้เป็นงานวิจัยที่ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า“ความคิดและคำพูดของคนมีผลต่อน้ำอย่างไร” เพราะเราทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่าร่างกายของเราส่วนประกอบไปด้วยน้ำที่มากถึง 70% ของน้ำหนักร่างกายเลยทีเดียว หากคำพูดและความคิดมีผลต่อน้ำก็ย่อมส่งผลต่อเราได้เช่นกัน


งานวิจัยชิ้นนี้มาจากโครงการวิจัยของ ดร.มาซารุ อิโมโต ที่ชื่อว่า “Hado Water” และยังได้นำผลการทดลองที่ได้ทำออกมาเป็นหนังสือขายดีที่ชื่อว่า The Hidden Messages in water อีกด้วย โดยการทดลองจะรวบรวมน้ำจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน  จากนั้นนำน้ำที่ได้มาแช่แข็งจนได้เป็นผลึกในรูปแบบต่าง ๆ  แล้วถ่ายภาพผลึกด้วยกล้องไมโครสโคปความเร็วสูงกำลังขยาย 200-500 เท่า และได้ทำการรวบรวมผลของผลึกน้ำกว่าหมื่นภาพจนได้ข้อสรุปดังนี้

Advertisement

Advertisement

0

โครงสร้างของผลึกน้ำที่สะอาดจะอยู่ในรูปของผลึก 6 เหลี่ยมมาตรฐานที่สวยงาม โดยน้ำจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันก็จะมีลักษณะผลึกที่ต่างกัน มีทั้งเป็นผลึก 6 เหลี่ยมสวยงาม บางที่ก็ไม่เป็นรูปทรงอะไรเลย แต่สำหรับน้ำที่ต่างสถานที่อาจมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้รูปผลึกไม่เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่น่าแปลกคือในการทดลองดังกล่าวได้มีการทดสอบน้ำจากที่เดียวกันแต่ได้ผลไม่เหมือนกัน

0

โดยได้นำน้ำจากแหล่งเดียวกันเข้าไปทดลองในห้องแลป โดยเปิดเพลงแนวต่าง ๆ ให้น้ำฟัง พบว่าแนวดนตรีหนัก ๆ ที่มีเนื้อหารุนแรงอย่างแนวเฮฟวี่เมทัลส่งผลต่อผลึกของน้ำให้กระจัดกระจายไม่เป็นรูปทรง ขณะที่แนวดนตรีคลาสสิคฟังสบาย ๆ อย่างเพลงของโมซาร์ทกลับให้รูปผลึก 6 เหลี่ยมที่เป็นรูปทรงสวยงาม

0

นอกจากนั้นคำพูดก็ยังมีผลเช่นกัน โดยการทดลองได้นำกระดาษเขียนคำว่า “รัก” กับ “เกลียด” มาแปะบนขวดน้ำเพื่อเปรียบเทียบผล พบว่าผลึกน้ำจากขวดที่แปะคำว่า“รัก” มีผลึกที่สวยงาม แต่ขวดที่แปะคำว่า“เกลียด”ผลึกลับไม่เป็นรูปทรง

Advertisement

Advertisement


จากผลการทดลองแสดงให้เห็นแล้วว่าทั้งคำพูด เสียงเพลง สภาพแวดล้อมล้วนมีผลโดยตรงต่อโมเลกุลของน้ำ นั่นก็แสดงว่าทุกครั้งที่เราคิดไม่ดีกับตนเอง พูดจาดูถูกตนเอง มันกำลังส่งผลเสียโดยตรงกับน้ำในร่างกายของเรา จนมันอาจกลายเป็นน้ำเน่าได้ ทางที่ดีเราควรปรับทัศนคติของตนเองใหม่ พยายามมองหาแต่สิ่งดี คิดแต่สิ่งดี และพูดแต่สิ่งที่ดี เพื่อดูแลรักษาคุณภาพของน้ำในร่างกายของเราไว้

0

ไม่เพียงเท่านั้นการที่เราด่าคนอื่นหรือคิดไม่ดีกับคนอื่น คำพูดเหล่านั้นมันย่อมส่งผลเสียโดยตรงกับน้ำในร่างกายเราก่อน เพราะก่อนที่ความคิดและคำพูดจะเดินทางไปหาคน ๆ นั้น มันย่อมต้องผ่านร่างกายของเราก่อนเสมอ บางทีคำด่านั้นอาจส่งผลเสียกับเรามากกว่าคนที่เรากำลังด่าเสียอีก นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงควรคิดดี พูดดีกับตนเองและคนอื่นอยู่เสมอ

0

Advertisement

Advertisement

ความคิดและคำพูดของเราส่งผลโดยตรงต่อน้ำในร่างกายของเรา การที่เราคิดดี พูดดีกับตนเองและผู้อื่น นอกจากจะสร้างสังคมที่น่าอยู่แล้ว ยังส่งผลดีต่อน้ำในร่างกายของเราอีกด้วย หากรู้อย่างนี้แล้วก็มาสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับตนเองและผู้อื่น ผ่านคำพูดและความคิดของเรากันเถอะครับ


ขอบคุณภาพประกอบจาก pexels ภาพปก/ภาพที่1/ภาพที่2/ภาพที่3/ภาพที่4/ภาพที่5/ภาพที่6/

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์