ความรู้

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอน

31.4k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กู้เงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำมาใช้จ่ายภายในครัวเรือนวงเงินทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระการแบกรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และเมื่อได้รับเงินแล้วจะยังไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายในช่วงเวลา 6 เดือนแรก โครงการนี้ใช้ชื่อว่า "โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19" โดยเปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนผ่าน Application Line โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10,000 บาท คิดคำนวณดอกเบี้ยคงที่  0.10% ต่อเดือน (10 บาท) และไม่ต้องใช้หลักประกัน แต่ผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์กู้ยืมเงินก้อนนี้กันครับ

Advertisement

Advertisement

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอน1. เพิ่มเพื่อน @baacfamily ใน Application Line เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ จากทาง ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอน2. กดที่หัวข้อ COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส. (เมนูสีแดง) จากนั้นทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้นเช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อส่งข้อมูแล้วกด คลิก ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินได้เลยครับ

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอน3. อ่านข้อตกลงให้ละเอียด ตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากครับที่ผู้กู้จะต้องอ่านรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางธนาคารกำหนดมาให้ครบถ้วน ถ้ายอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนดให้แล้วก็กดเลือกช่องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการได้เลย และกดปุ่มสีเขียว ยอมรับ เข้าสู่การลงทะเบียน

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอน4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอนกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอนกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ในหัวข้อบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้ ผมแนะนำให้เลือกสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. (ถ้ามี) เพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลครับ

Advertisement

Advertisement

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอน5. วัตถุประสงค์ของการกู้ ตรงนี้สำคัญมากครับ ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กันทั้งนั้น ในส่วนนี้ทาง ธ.ก.ส. ได้เล็งเห็นว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าเกณฑ์การลงทะเบียนโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นให้มากที่สุดครับ ในช่องที่ให้เลือกวงเงินกู้สามารถเลือกได้สูงสุดคือ 10,000 บาทครับ ส่วนช่องอื่น ๆ ก็ใส่ตามความเป็นจริงได้เลยครับ

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอน5. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากเงินกู้คือเงินที่ผู้กู้ต้องชดใช้คืนผู้ให้กู้ตามกฎหมาย ดังนั้นตรงช่องว่างที่ให้เลือกว่า *ข้าพเจ้าสามารถส่งชำระหนี้เงินกู้นี้ได้โดยมีรายได้มาจาก... ตรงนี้ผู้กู้ต้องมั่นใจนะครับว่าหลังจาก 6 เดือนข้างหน้าจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ให้กับธ.ก.ส.ได้ตามจำนวนที่ทำสัญญาไว้เพราะนี่ไม่ใช่เงินที่ให้เปล่าแต่เป็นสินเชื่อ หากมั่นใจว่าสามารถหาทางที่จะหารายได้มาใช้หนี้ส่วนนี้ได้ก็เลือกเหตุผลได้เลยครับ เสร็จแล้วก็เลือกสาขาของ ธ.ก.ส.ที่จะนัดทำสัญญาได้เลยครับ แนะนำให้เลือกสาขาใกล้ที่พักอาศัยปัจจุบันนะครับ เสร็จแล้วกด ถัดไป

Advertisement

Advertisement

ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC FAMILY ทำตามขั้นตอนนี้ได้เงินแน่นอน6. ขั้นตอนสุดท้ายของหารลงทะเบียน ในส่วนสุดท้ายจะมีหัวข้อให้เลือก 2 หัวข้อด้วยกัน คือ ความต้องการประกอบอาชีพภาคการเกษตร และ ทักษะความชำนาญในการประกอบอาชีพอื่นที่ต้องการพัฒนา จากสองหัวข้อสุดท้ายที่ธ.ก.ส.ให้เลือก ผมมองว่านี่เปรียบเสมือนการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างหรือไม่มีงานทำในช่วงนี้ ซึ่งธ.ก.ส.เองก็เป็นธนาคารที่สนับสนุนอาชีพในภาคการเกษตรอยู่แล้ว หากผู้กู้สนใจอาชีพเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม ในอนาคตอันใกล้นี้ทางธนาคารอาจจะมีโครงการต่าง ๆ มาสนับสนุนให้กับผู้กู้ได้มีอาชีพเกษตรเป็นของตนเองครับ

หลังจากทำตามขั้นตอนจนครบหมดแล้ว ระบบจะให้หมายเลขอ้างอิงมาไว้และรอการติดต่อจากธนาคารอีกครั้ง โดยภายในวันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารจะนัดทำสัญญาและส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยจะติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้กู้ให้ไว้ครับ เอกสารที่ต้องเตรียมไว้ก็จะมี

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ของ ธ.ก.ส.หรือยังไม่มีสมุดบัญชีเงินฝาก จะต้องเปิดบัญชีเพื่อรับเงิน)

สำหรับระยะเวลาชำระเงินกู้ฉุกเฉินของ ธ.ก.ส.จะมีรายละเอียดดังนี้ครับ (คิดที่วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)

1. รายเดือน (24 งวด) ชำระงวดละ 429.17 บาท

2. ราย 3 เดือน (8 งวด) ชำระงวดละ 1,287.50 บาท

3. ราย 6 เดือน (4 งวด) ชำระงวดละ 2,575.00 บาท

นี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของการขอสินเชื่อฉุกเฉินของ ธ.ก.ส.ครับ หากใครได้รับผลกระทบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็สามารถกรอกข้อมูลผู้ขอสินเชื่อได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะก้าวผ่านวิกฤติอันแสนเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยกัน สิ่งใดที่พอจะช่วยเหลือกันได้ผมจะนำมาแนะนำให้ทุกคนอีกครั้งในโอกาสต่อไปครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ


ภาพปกและภาพประกอบบทความโดย Screenshot ในเว็บไซต์ www.baac.or.th By Tom Percy on TrueID In-Trend ครับ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
TuinuyStyle
TuinuyStyle
อ่านบทความอื่นจาก TuinuyStyle

 รีวิวทุกอย่างในโลกนี้เลยจ้า 

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์