คัดลอกลิงค์

ไลฟ์แฮ็ก

นักการตลาดที่ดี ควรมีนิสัยอะไรบ้าง

กาญจน์ศิริ เพ็งชัยเจริญ
กาญจน์ศิริ เพ็งชัยเจริญ
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก กาญจน์ศิริ เพ็งชัยเจริญ
แจ้งตรวจสอบ
นักการตลาดที่ดี ควรมีนิสัยอะไรบ้าง

นักการตลาดที่ดี ควรมีนิสัยอะไรบ้าง

นักการตลาดหรือพนักงานฝ่ายการตลาด มีหน้าที่ในการวางกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ การรักษฐานลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาดที่ดีจะใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้ดีพอ ๆ กัน กล่าวคือมีความคิดสร้างสรรค์ มีศิลปะ ในขณะเดียวกันก็แม่นเรื่องตรรกะและมีกลยุทธ์  

มาดูกันว่า “นิสัย” แบบเป็นรูปธรรม จับต้องได้ ที่นักการตลาดที่ดีพึงมี มีอะไรบ้าง

1.ช่างสังเกต

การตลาดเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลก่อนเป็นดับแรก เป็นการหาความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงวางแผนในการทำการตลาดให้ตอบโจทย์ลูกค้า ดังนั้นนิสัยในการช่างสังเกตจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเป็นคนช่างสังเกตจะช่วยให้สร้างโอกาส เกิดไอเดีย และประหยัดต้นทุนได้

https://pixabay.com/photos/thinking-person-person-thinking-2681494/ขอบคุณรูปภาพจาก https://pixabay.com/photos/thinking-person-person-thinking-2681494/

Advertisement

Advertisement

2.เป็นผู้ฟังที่ดี

จริง ๆ นิสัยนี้เหมาะกับคนทุกอาชีพ การเป็นผู้ฟังจที่ดีะนำมาซึ่งการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า เพราะไม่มีอะไรจะมีมูลค่าไปกว่า “ข้อมูล” ของลูกค้าอีกแล้ว การฟังที่ดีคือการฟังด้วยใจที่เปิด ไม่มีอคติ ไม่ตัดสินไปก่อน

https://www.pexels.com/photo/photography-of-women-talking-to-each-other-1181717/ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pexels.com/photo/photography-of-women-talking-to-each-other-1181717/

3.เข้าอกเข้าใจผู้อื่น

อาจารย์คนหนึ่งของผู้เขียน เป็นที่ปรึกษาทางการตลาด และสอนการตลาดในมหาวิทยาลัยที่มีคนต้องการลงเรียนมากที่สุด ได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าไม่เข้าใจคนอื่น ไม่มีทางเป็นนักการตลาดได้” การเข้าอกเข้าใจคนอื่น จะช่วยเปิดสติปัญญาในการพัฒนาสินค้าและบริการ และการสื่อสารคุณค่าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

4.พร้อมปรับตัวเสมอ

นักการตลาดที่ดีจะต้องพร้อมปรับตัว ปรับแผน อยู่ตลอดเวลา เพราะโลกของเราหมุนไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมาย หากเราสังเกตได้ว่า ปัจจุบันมีธนาคารออนไลน์ ที่ไม่มีสาขา, มีสกุลเงินสมมติ, มีเทคโนโลยีใหม่ กำลังจะมีรถยนต์ไร้คนขับ และอื่น ๆ เราจะรู้ได้ทันทีว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลง และในบางครั้งเป็นการเปลี่ยนแบบทันทีทันใด หรือ disrupt นั่นเอง ดังนั้นแล้วนักการตลาดที่นี่จะต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

Advertisement

Advertisement

https://www.pexels.com/photo/blur-close-up-code-computer-546819/ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pexels.com/photo/blur-close-up-code-computer-546819/

5.รักการเรียนรู้ ไม่สิ้นสุด

อีกนิสัยหนึ่งที่นักการตลาดควรจะมีคือการรักการเรียนรู้ การรักการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องเรียนระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยเสมอไป แต่การรักการเรียนรู้ง่าย ๆ เลยก็คือการเป็นนักอ่าน หรือไม่ก็เป็นนักฟัง (Audio Book) ใครที่เรียนด้านการตลาดมาจะรู้ว่าแนวคิดการตลาดยุคเก่าไม่สามารถนำมาใช้ในยุคนี้ได้แล้ว ดังนั้นแล้วเราจึงจะต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จำไว้ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน

Advertisement

Advertisement

https://www.pexels.com/photo/man-in-suit-jacket-standing-beside-projector-screen-2173508/ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pexels.com/photo/man-in-suit-jacket-standing-beside-projector-screen-2173508/

และนี่ก็คือนิสัย 5 อย่าง ที่นักการตลาดควรจะมีติดตัว เพื่อการทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้อ่าน

โอ้

Facebook : fb.me/justlearntogether

YouTube : https://bit.ly/2PpkbZu

IG : kanziri

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด