คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

น่าน จัดงานแข่งเรือ “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2562

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
น่าน จัดงานแข่งเรือ “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี  2562
จังหวัดน่าน จัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (สนามเทศบาลเมืองน่าน) เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เพื่อร่วมรักษาและสืบทอดประเพณีแข่งเรือของชาวน่านอันมีเอกลักษณ์ของเรือ ที่โดดเด่น สวยงาม ที่มีมาแต่โบราณกาลให้คงสืบไป “คนน่านภูมิใจ แข่งเฮือยิ่งใหญ่ บ่มีเหล้า-เบียร์” วันนี้ (14 กันยายน 2562) นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2562 จัดโดย เทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่ง จังหวัดน่าน และหน่วยงานภาคี โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

Advertisement

Advertisement

โดยก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พระครูสุชัยธรรมนันธ์ (ครูบาธรรมชัย) เจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัย ได้สัมโมทนียกถาแก่ชาวเรือและผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งการแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน สนามเทศบาลเมืองน่านชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า-เบียร์ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน สมาคมเรือแข่ง จังหวัดน่าน และหน่วยงานภาคี ในการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ นับเป็นอีกสนามที่มุ่งสร้างค่านิยม ทางสังคม ให้งานประเพณีแข่งเรือปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นนโยบายสาธารณะ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน ในการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน กรมประชาสัมพันธ์ FM94.75MHz ในการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงผ่านช่องทางต่างๆตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วันที่มีการแข่งขัน

Advertisement

Advertisement

ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นพระเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล เรือแข่งจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม เป็นเรือขุดแบบชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่างาม หางเรือแกะสลักเป็น รูปหางพญานาค งอนสูง ลำตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่านทุกคน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด