คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

น่าน หมวกกันน็อก 99 บาท เราขายถูกกว่าค่าปรับ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
น่าน หมวกกันน็อก 99 บาท เราขายถูกกว่าค่าปรับ
น่าน หมวกกันน็อก 99 บาท เราขายถูกกว่าค่าปรับ ตำบลไชยสถานขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทั้งตำบล อบต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน ของผู้ใช้รถใช้ถนน หวังสร้างเสริมวินัยองค์กร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวินัยจราจร ป้องกันและลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุบนท้องถนนในชุมชน วันนี้ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานปล่อยแถว ร่วมกับ ขบวนรณรงค์ดำเนินการมาตรการองค์กรด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ ลานกิจกรรม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน นำโดย นายเอกชาติ  อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถาน นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายก อบต.ไชยสถาน  พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน  แขวงทางหลวงน่านที่ 1 แขวงทางหลวงน่านที่ 2  ขนส่งจังหวัดน่าน แขวงทางหลวงชนบทน่าน  ประกันสังคมจังหวัดน่าน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาน่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางค่า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน โกบอลเฮ้าส์ สาขาน่าน กำนันตำบลไชยสถาน ผู้นำชุมชน

Advertisement

Advertisement

โดยมาตรการ องค์กรปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% หวังเป็นต้นแบบปลูกจิตสำนึก ให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัย และวินัยจราจร จะเดินทางใกล้ไกล เด็กหรือผู้ใหญ่ สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100% ในงานจำหน่ายหมวกนิรภัยที่ได้มาตราฐานราคาถูก เพียง 99 บาท เพื่อลดภาระให้พี่น้องประชาชน จำหน่ายโดย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับการตอบรับและความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด