คัดลอกลิงค์

สุขภาพ

น้ำเปลี่ยนชีวิต...คิดก่อนดื่ม

อึ้งตวงเง้ง
อึ้งตวงเง้ง
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก อึ้งตวงเง้ง
แจ้งตรวจสอบ
น้ำเปลี่ยนชีวิต...คิดก่อนดื่ม

ภาพปก ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/th/photos/สัตว์-นก-นกพิราบ-เครื่องดื่ม-น้ำ-2369628/

น้ำมีความสำคัญต่อชีวิต ร่างกายมีน้ำเป็นองค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ 60 ของน้ำหนักตัว ถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ใช่สารอาหารที่ให้พลังงานเหมือนกับคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน แต่ก็เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมภายในร่างกายทำให้อวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ได้ตามปกติ ดังนั้น ทุกคนจึงควรดื่มน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการน้ำของร่างกายตนเอง

ความต้องการน้ำ ในแต่ละวัน แต่ละคนมีความต้องการน้ำแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กิจกรรมทางกาย ภาวะสุขภาพฯ คนที่มีกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายระดับหนักที่มีเหงื่อออกมาก แทบจะเรียกได้ว่าอาบเหงื่อต่างน้ำ เช่น ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งหรือนักวิ่งมาราธอนมีความต้องการน้ำมากกว่าผู้ที่ทำงานอยู่ในร่มหรือคนที่เดินเล่นกินลมชมวิว

Advertisement

Advertisement

https://unsplash.com/photos/l__g1muWh0Uขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/photos/l__g1muWh0U

การได้รับน้ำของร่างกาย ร่างกายได้รับน้ำจากเครื่องดื่มและอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับจากเครื่องดื่ม การเลือกเครื่องดื่มแต่ละครั้งจึงควรพิจารณาประเภทและปริมาณของเครื่องดื่มด้วย

https://unsplash.com/photos/uVubUaWJ_rkขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/photos/uVubUaWJ_rk

การสูญเสียน้ำของร่างกาย ร่างกายสูญเสียน้ำหลายทาง ได้แก่  ทางปัสสาวะ ทางอุจจาระ ทางอาเจียน การมีเหงื่อ และการหายใจออก โดยทั่วไปการสูญเสียน้ำส่วนใหญ่เกิดขึ้นทางปัสสาวะ หากมีการสูญเสียทางอื่น ควรพิจารณาลักษณะความรุนแรงของการสูญเสียนั้นร่วมด้วย เช่น เมื่อมีอาการท้องเสีย ควรสังเกตลักษณะของอุจจาระ ปริมาณและจำนวนครั้ง

ทุกคนควรได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอกับปริมาณที่สูญเสียไปในแต่ละวัน เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ โดยทั่วไป แนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ 1.2 ถึง 2 ลิตรต่อวัน หรือประมาณ 8 แก้วต่อวัน

Advertisement

Advertisement

https://unsplash.com/photos/N59Vi1H8-zUขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/photos/N59Vi1H8-zU

ภาวะขาดน้ำ เป็นภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าที่ได้รับ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะไข้ อาเจียน ท้องเสีย ฯ และเกิดได้กับทุกเพศและทุกวัย โดยวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียน้ำมากกว่าวัยผู้ใหญ่ จึงควรติดตามประเมินการได้รับน้ำและสูญเสียน้ำ เพื่อให้ได้รับน้ำทดแทนอย่างเหมาะสม เช่น

 • ภาวะไข้ เพราะร่างกายมีการสร้างความร้อนจากกระบวนการเผาผลาญของร่างกายเพิ่มขึ้น และมีการเสียความร้อนด้วยการขับเหงื่อออกทางผิวหนังและความชื้นทางการหายใจออก โดยทารกควรได้รับนมแม่ เด็กและผู้สูงอายุควรดื่มน้ำเปล่าที่สะอาด

Advertisement

Advertisement

 • อาการอาเจียนและท้องเสีย เพราะร่างกายมีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกไปกับสิ่งที่อาเจียนและอุจจาระเหลว หากมีอาการเล็กน้อย ควรรับประทานผงน้ำตาลเกลือแร่ละลายน้ำตามคำแนะนำบนฉลาก ในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงมาก ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการได้รับสารน้ำทดแทนทางหลอดเลือดดำ
 • https://unsplash.com/photos/HwbSRFerbvgขอบคุณภาพจาก https://unsplash.com/photos/HwbSRFerbvg

  สัญญาณเตือนจากอาการของภาวะขาดน้ำที่สังเกตได้สะดวก คือ ปัสสาวะมีปริมาณน้อย ลักษณะขุ่น สีเหลืองเข้ม และกลิ่นฉุน หากภาวะขาดน้ำไมได้รับการแก้ไข จะมีอาการรุนแรงขึ้นและเป็นอันตราย ได้แก่ ริมฝีปากแห้ง ตาแห้ง ผิวหนังแห้ง หลังมือมีความยืดหยุ่นลดลงโดยเมื่อเอามือดึงแล้วปล่อย ผิวหนังมีการคืนตัวกลับช้า ชีพจรเต้นเร็วและแรงขึ้น ความดันโลหิตต่ำลงเมื่อเปลี่ยนท่าทาง เช่น ท่านอนเป็นท่านั่ง ทำให้มีอาการเวียนศีรษะ อ่อนเพลียมาก ง่วงซึม และสับสน  

  ประเภทของน้ำ อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ดีต่อกาย ฉายแวว สุขภาพดี ได้แก่ น้ำเปล่าที่สะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มได้เป็นประจำ ถ้าซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ควรเลือกน้ำดื่มที่มีการผลิตตามมาตรฐาน หลีกเลี่ยงน้ำดื่มที่มีราคาถูกมาก เพราะอาจจะเป็นประเภท  “กรอกเองกับมือ” ถ้าใช้เครื่องกรองน้ำ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการล้างเครื่องกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำและไส้กรองอย่างเคร่งครัด

  https://pixabay.com/th/illustrations/น้ำ-ขวด-ดื่ม-ภาชนะบรรจุ-เวกเตอร์-2313378/ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/th/illustrations/น้ำ-ขวด-ดื่ม-ภาชนะบรรจุ-เวกเตอร์-2313378/

  1. ดีต่อใจ ใกล้โรค ลดอายุขัย ได้แก่ เครื่องดื่มกลุ่มที่ให้พลังงานสูงแต่ไม่มีคุณค่าทางสารอาหาร (Empty energy)  เช่น น้ำอัดลม น้ำหวานต่างๆ ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบสูง ซึ่งคาร์โบไฮเดรต 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี  และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งแอลกอฮอล์ 1 กรัมให้พลังงาน 7 กิโลแคลอรี หากร่างกายได้รับเครื่องดื่มประเภทนี้ในปริมาณมากเป็นประจำ จะทำให้รู้สึกอิ่ม รับประทานอาหารน้อยลง และอาจนำไปสู่การขาดสารอาหารได้ นอกจากนั้นการรับประทานเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ส่วนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคตับแข็งและอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสาเหตุการป่วยและการตายที่สำคัญของคนไทย จึงควรดื่มนานๆ ครั้ง เพราะเครื่องดื่มกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะทำให้รู้สึกชื่นใจช่วงเวลาสั้นๆ แต่บั่นทอนสุขภาพในระยะยาวค่ะ

  https://pixabay.com/th/photos/เครื่องดื่ม-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์-2578446/ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/th/photos/เครื่องดื่ม-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์-2578446/

              เพราะน้ำเปลี่ยนชีวิต คิดก่อนดื่มสักนิด เพื่อชีวิตปลอดภัยนะคะ                  

   

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด