ความรู้

บริหารเงินด้วยโถ 6 ใบ (ฉบับได้ผลจริง)

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
บริหารเงินด้วยโถ 6 ใบ (ฉบับได้ผลจริง)

เครดิตรูปภาพ https://www.pexels.com/photo/cash-currency-dollar-finance-585292/

ในยุคปัจจุบัน สิ่งที่เราทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ นอกจากเรื่องของการทำงาน และหารายได้แล้ว การบริหารเงิน ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าหาเงินเก่ง แต่บริหารเงินไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้เราประสบปัญหาทางการเงินได้ และการบริหารเงิน นั้นก็มักจะมีหลากหลายวิธี ตามที่ปรากฏในหนังสือหรือบทความทางการเงิน ต่าง ๆ แต่สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำ วิธีบริหารเงินด้วยโถ 6 ใบ(ฉบับได้ผลจริง มีเงินเหลือ)

coin

เครดิตรูปภาพ https://www.freepik.com/free-photo/coin-wooden-table_5508853.htm#page=2&query=money&position=41

การบริหารเงินด้วย โถ 6 ใบเป็นวิธีบริหารเงิน คิดค้นโดย T Harv Eker (ที ฮา เอเคอร์) นักพูดและนักคิดทางด้านการเงินการลงทุน เจ้าของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind ซึ่งถือว่าเป็นวิธีบริหารเงินที่ได้ผลจริง เพราะเหมาะกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งก็ถือว่า เป็นการจัดการความสมดุลของชีวิตผ่านการบริหารการเงิน เลยก็ว่าได้ สำหรับหลักการบริหารการเงินด้วยหลักโถ 6 ใบ คือ การจัดการกับเงินที่เราได้มา โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ใส่ในโถแต่ละใบ ดังนี้

Advertisement

Advertisement

กินใช้ โถที่ 1 เป็นโถที่ใช้เก็บเงิน สำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า ที่พักอาศัย ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหาร  ทั้งนี้เพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี สัดส่วนเงินที่เก็บในโถใบนี้ ไม่ควรเกิน 50-55%

กันจน โถที่ 2 เป็นโถที่ใช้เก็บเงิน สำหรับการลงทุนในระยะยาว หรือ เงินที่เก็บไว้ในยามเกษียณ ซึ่งถือเป็นเงินที่เก็บออมระยะยาว ทั้งนี้เราสามารถบริหารเงินในโถใบนี้ต่อได้อีก ไม่ว่าจะเป็น การซื้อหุ้นที่พื้นฐานดี กองทุน LTF RMF SSF เป็นต้น สัดส่วนเงินที่เก็บในโถใบนี้ ควรจะอยู่ที่ 10-20%edu

เครดิตรูปภาพเครดิตรูปภาพ https://pixabay.com/get/55e3d3454956b108feda84608229327b133fd8e45a4c704c7d2c72d49f45c55c/notebook-336634_1920.jpg

กลัวโง่ โถที่ 3 เป็นโถที่ใช้เก็บเงิน สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเอง  เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าหนังสือ ค่าคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สเรียนภาษา เป็นต้น สัดส่วนเงินที่เก็บในโถใบนี้ ควรจะอยู่ที่ 10%

Advertisement

Advertisement

ก้อยาก โถที่ 4 เป็นโถที่ใช้เก็บเงินในส่วนที่เป็น การให้รางวัลตัวเอง ซื้อสิ่งของที่เราอยากได้ สนองความสุขของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือการท่องเที่ยวทริปเล็ก ๆ  เป็นต้นสัดส่วนเงินที่เก็บในโถใบนี้ ควรจะอยู่ที่ 5-10%

ก้าวตามฝัน โถที่ 5 เป็นโถที่เก็บเงินสำหรับ ทำตามความฝันของเรา ไม่ว่าจะเป็น ฝันดาวน์รถ ดาวน์บ้าน ท่องเที่ยวต่างประเทศ ต่อเติมบ้าน หรือเรียนต่อ เป็นต้นสัดส่วนเงินที่เก็บในโถใบนี้ ควรจะอยู่ที่ 10%

dream

เครดิตรูปภาพ https://pixabay.com/get/57e1d14a485aa514f6d1867dda6d49214b6ac3e45659724075277fd091/luggage-1149289_1920.jpg

กตัญญู (หรือบริจาค) โถที่ 6 เป็นโถที่เก็บเงิน สำหรับการให้ ในที่นี้ จะหมายถึงการให้เงินเลี้ยงดู พ่อแม่ หรือการ บริจาคไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์จรจัด เป็นต้น สัดส่วนเงินที่เก็บในโถใบนี้ ควรจะอยู่ที่  5-10%bank

Advertisement

Advertisement

เครดิตรูปภาพ https://pixabay.com/get/54e8dd4a4a56aa14f6d1867dda6d367b1039dee352586c48702778dd9745cd5dbf/piggy-bank-2889046_1920.jpg

ทั้งนี้ เราสามารถ ปรับเปลี่ยนสัดส่วน ข้างต้นให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราให้มากที่สุด หากมีส่วนไหนบวกลบก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  เพราะหากเราบริหารการเงินได้ตามที่เราวางแผนไว้ เราย่อมเกิดความมั่นใจ และภูมิใจในตัวเอง และแน่นอน ความมั่งคั่งก็จะเกิดขึ้น สิ่งสำคัญอีกอย่างนอกจาก การบริหารการเงินที่ดีแล้ว การมีรายได้ที่หลากหลายช่องทางก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์