ความรู้

ประตูน้ำวังมัจฉา วัดเจริญสุขาราม บางนกแขวก สมุทรสงคราม

896
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ประตูน้ำวังมัจฉา วัดเจริญสุขาราม บางนกแขวก สมุทรสงคราม

วัดเจริญสุขารามวรวิหารวัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตั้งอยู่ในตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาแลง สมัยสุโขทัยมีขนาดใหญ่โตงดงาม และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพศักการะของชาวบ้านชุมชนคลองบางนกแขวก วัดเจริญสุขารามวรวิหารวัดเจริญสุขารามวรวิหารนอกจากวัดเจริญสุขารามวรวิหาร จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบางคณฑี เมธีชุณหะวันวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมเก่าแก่ อยู่ด้านหลังของวัด ส่วนด้านหน้าวัดติดริมคลองบางนกแขวก เชื่อมต่อกับคลองดำเนินสะดวก มีประตูน้ำบางนกแขวกอยู่หน้าวัด ทำหน้าที่เก็บกักน้ำไว้เพื่อให้การคมนาคม และการเกษตรกรรม ได้มีน้ำใช้ตลอดปี  มีระยะทางห่างจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกเพียง 4 กิโลเมตร บริเวณหน้าวัดจึงมี “วังมัจฉา” เป็นแหล่งชุมนุมคับคั่งของปลาใหญ่สารพัดชนิด อาทิ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลากราย ปลาดุก เป็นต้น จึงทำให้มักมีชาวบ้าน หรือนักท่องเที่ยว เดินทางมากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพักผ่อนหย่อนใจให้อาหารปลากันอยู่ไม่ขาดสายวัดเจริญสุขารามวรวิหารวัดเจริญสุขารามวรวิหาร

Advertisement

Advertisement

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร“คลองบางนกแขวก” นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “คลองดำเนินสะดวก” โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริขยายเส้นทางการเดินทางจากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร กับแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. 2409 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) ที่พระสมุหกลาโหม ในสมัยนั้น เป็นผู้อำนวยการขุดคลองขึ้น ใช้วิธีการขุดเป็นระยะ ๆ เหมือนทำทำนบกั้นน้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำก็กัดเซาะทำให้ทำนบพังทะลุถึงกันกลายเป็นคลอง  ใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี รวมระยะทาง 35.8 กิโลเมตร โดยได้มีพิธีเปิดคลอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2411 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การเดินทางระหว่างบางช้างสวนนอกและบางกอกสวนใน ผ่าน 4 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี  และจังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นที่มาของชื่อ “คลองดำเนินสะดวก” ในปัจจุบันนี้ด้วยวัดเจริญสุขารามวรวิหาร

Advertisement

Advertisement

วัดเจริญสุขารามวรวิหารวัดเจริญสุขารามวรวิหารนอกจากนี้ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ยังมีอนุสรณ์สถานลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเคยถูกเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรมาทิ้งระเบิดทำลายประตูน้ำบางนกแขวก เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยุทธปัจจัย และเป็นจุดพักของทหารญี่ปุ่น ในเส้นทาง ระหว่างกรุงเทพ - กาญจนบุรี หนึ่งในนั้นมีระเบิดด้านภายหลังได้นำมาตั้งแสดงไว้ให้ได้ชมกันด้วยวัดเจริญสุขารามวรวิหารวัดเจริญสุขารามวรวิหาร

ผ่านไปจังหวัดสมุทรสงคราม หนึ่งในวัดที่น่าสนใจอีกวัดหนึ่ง ขับรถไปถนนสมุทรสงคราม – บางแพ หมายเลข 325 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเส้นตลาดน้ำอัมพวา ขับผ่านไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 6002 ประมาณ 10 กิโลเมตร แวะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พักผ่อนหย่อนใจให้อาหารปลาตัวใหญ่ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพริมน้ำได้อีกที่ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที เพราะที่นี่คือ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเล็ก ๆ แต่เรื่องราวของเค้าไม่เคยเล็ก

Advertisement

Advertisement

ภาพทุกภาพ :BY ผู้เขียน

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์