ความรู้

ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

4.7k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย

นับเป็นรากฐานทางวรรณคดีที่เก่าเเก่ที่สุดของไทย ส่วนใหญ่จารึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  สะท้อนถึงบ้านเมือง ความเป็นอยู่ของชาวสุโขทัย เเละยังมีวรรณคดีคำสอนเพื่อให้รู้จักละอายต่อบาปอีกด้วย


1.ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำเเหง (ศิลาจารึกหลักที่ 1)

พบที่เนินประสาทเมืองเก่าสุโขทัย ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

1.1ผู้เเต่ง

สันนิษฐานว่าเป็นพระราชนิพนธ์ในพ่อขุนรามคำเเหงมหาาราช

1.2จุดมุ่งหมายในการเเต่ง

เพื่อบันทึกพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช เเละเรื่องเกี่ยวกับความเจริญของสุโขทัย

1.3รูปเเบบคำประพันธ์

เป็นร้อยเเก้ว ที่มีลักษณะเป็นภาษาไทยเเท้ เป็นประโยคสั้นๆกะทัดรัด บางตอนมีเสียงสัมผัสคล้องจองกันระหว่างวรรค

1.4เนื้อเรื่อง

เนื้อเรื่องเเบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

Advertisement

Advertisement

ตอนที่1 เป็นพระราชประวัติพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช กล่าวถึงสงครามที่พ่อขุนรามคำเเหงมีบทบาทสำคัญ

ตอนที่2 กล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา สภาพบ้านเมือง  เเละการประดิษฐ์อักษรไทยในสมัยพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช

ตอนที่3 สดุดีพระเกียรติของพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช เเละ กล่าวถึงอาณาเขตของสุโขทัย

1.5คุณค่า

ด้านภาษา มีสำนวนภาษาที่ไพเราะ กะทัดรัด  มีการใช้คำคล้องจอง ทำให้มีศิลาจารึกนี้มีความงามด้านภาษาในระดับสูง

ด้านประวัติศาสตร์ กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำเเหงมหาราชไว้อย่างละเอียด เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเมืองการปกครอง เป็นต้น

ตัวอย่างบางส่วน

ตัวอย่างศิลาจารึกพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช


2.จารึกนครชุม (ศิลาจารึกหลักที่ 2)

ปัจจุบันอยู่ที่ หอพระสมุดเเห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

2.1ผู้เเต่ง

เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่1(ลิไท)

Advertisement

Advertisement

2.2จุดมุ่งหมายในการเเต่ง

เพื่อกล่าวถึงการสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่เมืองนครชุม เเละเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหาธรรมาราชา-ที่1(ลิไท)

2.3รูปเเบบคำประพันธ์

เป็นร้อยเเก้วที่มีลักษณะเป็นภาษาไทยเเท้ เป็นประโยคสั้นๆ กะทัดรัด  บางตอนมีเสียงสัมผัสคล้องจองกันระหว่างวรรค

2.4เนื้อเรื่อง

กล่าวถึงพระราชประวัติของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) เมื่อขึ้นครองราชย์ จากนั้นกล่าวถึงการสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองนครชุมและการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากนั้นจึงเป็นการสรรเสริญพระเกียรติของทหารทำและชาที่ 1 (ลิไท) ว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม และเป็นกษัตริย์ที่มีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาด้วย

2.5คุณค่า

ด้านประวัติศาสตร์ ทำให้ทราบถึงพระราชประวัติของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)

ด้านศาสนา ทำให้ทราบเเนวคิดควาามเชื่อทางพระพุทธศาสนาในสมัยของ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)

Advertisement

Advertisement

เเละเเสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาของลังกาที่มีต่อสุโขทัย

ตัวอย่างบางส่วน

จารึกนครชุม


3.จารึกปู่ขุนจิตขุนจอด (ศิลาจารึกหลักที่ 45)

พบที่ริมเสาเบื้องขวาหน้าวิหารหลวง ด้านหลังวิหารสูง วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

3.1ผู้เเต่ง

เป็นศิลาจารึกของพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย)

3.2จุดมุ่งหมายในการเเต่ง

กล่าวถึงการกระทำสัตย์ปฏิญาณระหว่างกษัตริย์สุโขทัยกับกษัตริย์เมืองน่านเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรต่อกันเมื่อเวลามีสงครามกับรัฐใกล้เคียง

3.3รูปเเบบคำประพันธ์

เป็นร้อยเเก้วประโยคสั้นๆ กะทัดรัด

3.4เนื้อเรื่อง

ด้านที่ 1 กล่าวถึงการกระทำสัตยาธิษฐาน

ด้านที่ 2 รายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชิญมาเป็นพยาน

ด้านที่ 3 เป็นคำสาปแช่งผู้ที่ผิดคำสาบาน

3.5คุณค่า

ด้านพิธีกรรม กล่าวถึงพิธีกรรมในสมัยโบราณโดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำสัตย์สาบาน

ด้านสังคม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับเมืองน่านซึ่งมีความสัมพันธ์คล้ายเครือญาติ

ตัวอย่างบางส่วน

จารึกปู่ขุนจิตขุนจอด


4.ไตรภูมิพระร่วง

เป็นวรรณคดีที่มีความเก่าเเก่เรื่องหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ของพระพุทธศาสนิกชน ตั้งเเต่สุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน

4.1ผู้เเต่ง

เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่1(ลิไท)

4.2จุดมุ่งหมายในการเเต่ง

เพื่อเทศนาถวายพระมารดา เเละสืบทอดพระศาสนา

4.3รูปเเบบคำประพันธ์

เป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยเเก้ว ชนิดพรรณนาโวหาร  บรรยายโวหาร เเละเทศนาโวหาร

4.4เนื้อเรื่อง

พรรณนาถึงเรื่องการเกิด การตาย ของสัตว์ทั้งหลาย เวียนว่ายตายเกิดในภูมิทั้งสาม ได้เเก่ กามภูมิ รูปภูมิ เเละอรูปภูมิ

4.5คุณค่า

ด้านปรัชญา กล่าวถึงการกำเนิดของสรรพสิ่งในโลกนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับภูมิต่างๆ

ด้านคำสอน สอนให้ประชาชนรู้จักบุญ-บาป

ด้านอิทธิพลต่อกวีรุ่นหลัง เป็นที่มาของเเรงบันดาลใจ ความเชื่อเกี่ยวกับโลกในคติทางพระพุทธศาสนา


ก็จบไปเเล้วนะคะกับการเรียนรู้ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย หวังว่าทุกคนที่ได้อ่านจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย ขอบคุณที่เข้ามาอ่านนะคะ

รูปภาพโดยผู้เขียนทั้งหมด

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์