คัดลอกลิงค์

ความรู้

ประเทศไทย กับ เมืองพุทธ

533
Yothin
Yothin
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Yothin
แจ้งตรวจสอบ
ประเทศไทย กับ เมืองพุทธ

ในโลกของเรานั้นมีมนุษย์ที่เกิดมามากมายหลากหลายเชื้อชาติเหลือเกิน ต่างคนต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม แต่มีที่เหมือนกันอยู่อย่างนึงคือ ทุกคนทุกเชื้อชาติล้วนแล้วแต่มีศาสนาที่ตนเองนับถือ แต่ละชนชาติแต่ละประเทศก็ย่อมนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไป ซึ่งศาสนาก็มีการเกิดขึ้นมามากมายตามความเชื่อของผู้ทื่เริ่มก่อตั้งศาสนาหรือเป็นบุคคลที่ผู้คนที่ให้ความศรัทธาจนยกย่องให้อยู่เหนือตนเอง นั่นก็คือ ศาสดา คือผู้ให้กำเนิด หรือ ผู้ถือกำเนิด

ความศรัทธา

รูปภาพโดย:Simon จาก:Pixapay

ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตั่งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้ว ศาสนาที่นับถือกันในประเทศไทยของเราก็มีด้วยกันอยู่หลายศาสนา แต่ศาสนาที่คนไทยเรานับถือและให้การเคารพบูชากันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือ ศาสนาพุทธ ซึ่งแหล่งกำเนิดมาจากประเทศ อินเดีย ซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายพันปีมาแล้ว

Advertisement

Advertisement

พระพุทธรูปรูปภาพโดย:Walkerssk จาก:Pixapay

ศาสนาพุทธได้แพร่หลายและเริ่มเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัย สุโขทัย ในยุคของพ่อขุนรามคำแหง เมื่อประมาณปี พ.ศ. (1800 - 1920) แต่ความเชื่อทางเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ก็ยังใช้ของ พราหมณ์ ฮินดู ซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ได้สืบทอดกันมาจนถึงในยุคปัจจุบัน

พระพุทธเจ้า

รูปภาพโดย:terimakasih0 จาก:Pixapay

แต่ในยุคปัจจุบันที่เราดำรงชีวิตอยู่นั้น ผู้คนในประเทศไทยของเรานับถือศาสนาพุทธมากกว่า 90 % เลยทีเดียวครับ เพราะคนไทยเรามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธมาอย่างเหนียวแน่น และยาวนาน จนประเทศอื่น ๆ ได้สมญานามว่า ประเทศไทย ประเทศแห่งเมืองพุทธ ซึ่งถ้าจะดูศรัทธาของคนไทยที่มีต่อศาสพุทธ ก็ให้สังเกตุได้ง่าย ๆ จากนิสัยของคนไทยหรือวัดวาอารามที่มีอยู่มากมายในทุก ๆ ที่ และที่สำคัญคือรอยยิ้มหรือความมีน้ำใจที่ได้รับจากคนไทย

Advertisement

Advertisement

ใส่บาตร

รูปภาพโดย:truthseeker08  จาก:Pixapay

เพราะพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามีจิตใจที่โอบอ้อมอารี รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ท่านสอนให้เราเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คนไทยเราจึงมีแต่รอยยิ้มให้กับผู้อื่น ชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยก็จะรู้สึกประทับใจในความที่เราเป็นผู้ให้ มีแต่รอยยิ้ม ประเทศไทยจึงได้สมญานามจากชาวต่างชาติมาอีกหนึ่งชื่อคือ สยามเมืองยิ้ม 

ซึ่งผมเองก็เชื่อว่าชาวไทยทุก ๆ คนภาคภูมิใจกับสมญานามที่ชาวต่างชาติเขาตั้งให้เราที่ได้มาจากการทำความดี ทั้งหมดนี้เป็นเพราะผลพวงมาจากการยึดถือคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ทรงสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี

แบ่งปัน

รูปภาพโดย:sasint จาก:Pixapay

Advertisement

Advertisement

สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าศาสนาที่มีอยู่มากมายในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีหลักคำสอนที่แตกต่างกันไปตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนา แต่ถึงหลักคำสอนจะไม่เหมือนกันก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันอยู่ก็คือ ศาสนาทุกศาสนา ย่อมสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี และนั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของหลักคำสอนของศาสดาทุก ๆ พระองค์ครับ


รูปภาพหน้าปกโดย:sasint จาก:Pixapay

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด