ความรู้

ปลูกพืชให้โตเร็ว มารู้จักสารอาหารที่จำเป็นต่อพืช

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ปลูกพืชให้โตเร็ว มารู้จักสารอาหารที่จำเป็นต่อพืช

มารู้จักสารอาหารที่จำเป็นต่อพืช

Photo by Gelgas Airlangga from Pexelsภาพจาก Gelgas Airlangga / Pexels

พืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาบนโลกตั้งแต่หลายพันล้านปีก่อน มีการสันนิษฐานพืชน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆ ของการกำเนิดสิ่งมีชีวิต พืชมีทั้งชนิดที่อยู่บนบกและในน้ำ บางชนิดอาจะสามารถอยู่ในอากาศได้ สิ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นก็คือธาตุอาหารต่างๆ ได้แก่ น้ำ (H2O) ออกซิเจน (O2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) และยังมีธาตุอีกหลายชนิด ธาตุเหล่านี้จะอยู่ทั้งในดิน น้ำ และอากาศ สามารถช่วยให้พืชเจริญเติบโตและดำรงอยู่ได้ เราจะแบ่งธาตุอาหารออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ตามความต้องการของพืช ได้แก่ ธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก (อาหารหลักในดินและอาหารหลักในอากาศ) และธาตุอาหารที่ต้องการในปริมาณไม่มากนัก (ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม)

Advertisement

Advertisement

Photo by PhotoMIX Company from Pexelsภาพจาก PhotoMIX Company / Pexels

ธาตุอาหารหลักจากน้ำและอากาศได้แก่ คาร์บอน (C) ออกซิเจน (O) และไฮโดรเจน (H)

ธาตุอาหารหลักในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการในปริมาณมาก ดังนั้น ดินในธรรมชาติ ธาตุอาหารเหล่านี้ มักมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชจึงส่งผลให้มีการผลิตปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ใช้ในการปลูกพืชเพื่อช่วยเร่งเพิ่มผลผลิตและเร่งการเจริญเติบโต

ถ้าเราไปซื้อปุ๋ยตามท้องตลาด จะเห็นตัวเลข เช่น 16-16-16 , 15-7-18 , 46-0-0 , 13-0-46 เป็นต้น จะเขียนไว้ที่ภาชนะบรรจุ นั่นคือ ตัวเลขที่เขียนบอกปริมาณธาตุอาหาร ที่มีอยู่ในปุ๋ย โดยบอกเป็นค่าของเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของปริมาณ ไนโตรเจนทั้งหมด (N) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) และปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ (K2O) หรือที่เราเรียกกันว่า สูตรปุ๋ย นั่นเอง และในปุ๋ยที่ขายกันตามท้องตลาดบางชนิดก็จะมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมรวมอยู่ด้วย

Advertisement

Advertisement

ธาตุอาหารรองในดิน เช่น แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S) เป็นต้น เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการรองลงมาจากธาตุอาหารหลัก โดยทั่วไป ธาตุเหล่านี้ในดินธรรมชาติมักมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของพืช

ธาตุอาหารเสริม เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการนำมาใช้ในปริมาณไม่มากนัก เช่น เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดีนัม (Mo) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) คลอรีน (Cl) และนิกเกิล (Ni) เป็นต้น

ภาพถ่ายโดย Greta Hoffman จาก Pexelsภาพจาก Greta Hoffman / Pexels

ธาตุอาหารของพืช ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักหรือธาตุอาหารรอง ต่างก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่ต่างกัน เพียงแต่ต้องการในปริมาณมากหรือน้อยไม่เท่ากันเท่านั้น พืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกัน เราจะต้องสังเกตลักษณะของพืชเพื่อให้ธาตุอาการอย่างเหมาะสม เพื่อพืชจะได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์