คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ปากแดงดินแดนแสนอบอุ่น

nira14
nira14
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก nira14
แจ้งตรวจสอบ
ปากแดงดินแดนแสนอบอุ่น

บ้านปากแดง ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บ้านปากแดงเป็นหมู่บ้านในชนบท โดยมีหุบเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำแดงและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันจึงได้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านปากแดง คนเฒ่าคนแก่เล่าตามกันมาว่า มีนายท้วมและเพื่อนบ้านสองครอบครัว หาบสิ่งของเดินตามป่าเขา เพื่อหาแหล่งที่พักอาศัย แต่บริเวณนั้นมีแต่ภูเขาสูงเป็นส่วนมากจึงหาทำเลที่ตั้งหมู่บ้านไม่ได้สักที พอเดินมาพบบริเวณที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบ กันก็คิดว่าบริเวณนั้น เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์จึงได้เลือกเป็นแหล่งที่พักอาศัย และได้ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้น ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านปากแดง และใช้เป็นชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

1.สถานที่ตามธรรมชาติ บ้านปากแดงมีภูเขาสูงล้อมรอบเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีน้ำตกและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ ตาดนาค วังหัวช้าง วังอาง ห้วยใหญ่ ห้วยตาด ห้วยสักง่า ห้วยช้างดอ วังป่าเตีย ภูกกต้อง ภูกกม่วง โค้งบักนอด เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

1.1 ตาดนาค เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและเดินทางไปไม่ไกลจากหมู่บ้าน ที่ได้ชื่อน้ำตกตาดนาคเพราะ มีตัวนาคตกลงมาจากน้ำตกตาย ชาวบ้านจึงตั้งชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่าตาดนาค

ภาพโดย : ผู้เขียน


1.2 วังอ่าง เป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำภาพโดย : ผู้เขียน


1.3 ห้วยสักง่า เป็นลำคลองที่อยู่ใกล้หมู่บ้านสักง่า ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าห้วยสักง่า

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana


1.4 ห้วยใหญ่ เป็นแม่น้ำสายใหญที่ไหลผ่านหมู่บ้านปากแดง ชาวบ้านเรียก ห้วยใหญ่

ภาพโดย : ผู้เขียน


1.5 โค้งบักนอด เป็นโค้งทางเข้าหมู่บ้านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์และเหมาะสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าพร้อมกับทะเลหมอกสวยๆ

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


1.6 ภูกกม่วง เป็นจุดที่เห็นเกือบทุกหลังคาเรือนในหมูบ้านปากแดง

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana


2.อาหาร มีอาหารตามธรรมชาติไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปี ได้แก่ (ข้าวโพดนำมาทำข้าวปาด) (หน่อไม้นำมาต้มหน่อไม้,หมกหน่อไม้,แกงหน่อไม้) (แอ้หรือรถด่วนนำมาทำเป็นขั่วขั่วแอ้) (หอยแก่งหรือหอยหอมนำมาทำเป็นแกงหอย,เอาะหอย,ผัดหอย) (ปลานำมาทำหมกปลา,แกงปลา,ปิ้งปลา) (ปูหินหรือปูภูเขานำมาทำจี่ปู,ผัดปู) (ออกอ้อนำมาแจ่วออกอ้อ) (เภานำมาทำแจ่วเภาหรือลาบเภา) (อิปุ่มนำมาหมกอิปุ่ม,แกงอิปุ่ม) (ตุ่นนำมาหลามตุ่น,ขั่วตุ่น) (เขียดนำมาแกงเขียด,เอาะเขียด) เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

2.1ข้าวปาด คือกานน้ำข้าวโพดมาปดแล้วนำไปกวนให้สุกแล้วนำมาใส่ภาชนะเช่น ถาด (ทำเหมือนวุ้น)

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana


2.2 ต้มหน่อไม้ นำหน่อไม้อ่อนๆมาต้มให้สุก ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


2.3 หมกหน่อไม้ น้ำหน่อไม้สดมาสับแล้วปรุงรส จากนั้นน้ำมาห่อไปตองแล้วนำไปนึ่งในลังผึงให้สุก

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


2.4 แกงหน่อไม้ นำหน่อไม้สดไปสับแล้วนำไปแกงให้สุก
ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


2.5 ขั้วแอ้ นำหนอนรถด่วนมาทำให้สุกในกะทะโดยไม่ต้องใส่น้ำมัน

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 2.6 ผัดหอย นำหอยแก่งหรือหอยหอมมาล้างให้สะอาดแล้วทำให้สุกด้วยการผัด

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana


2.7  ปิ้งปลา ทำปลาให้สุกโดยการปิ้ง

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana


2.8 หมกปลา ทำปลาให่สุกโดยการห่อใบตองแล้วนำไปหนกในถ่านอ่อนๆ

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


2.9 ผัดปู นำปูไปผัดให้สุก

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


2.10 แจ่วออกอ้อ นำออกอ้อมาล้างให้สะอาดแล้วปรุงรส

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


2.11 แจ่วเภา นำเภามาล้างทำความสะอาดแล้วนำมาแกงให้สุก

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


2.12 แกงอิปุ่ม นำลูกอ๊อดมาล้างทำความสะอาดแล้วนำไปแกงให้สุก

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 2.13 ตุ่น นำไปหลาม แกงหรือขั่ว

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


2.14 เอาะเขียดหรือเอาะแงด ทำเขียดไปทำความสะอาดแล้วนำไปแกงจากนั้นใส่ข้าวเบือให้ข้น

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


3.ผักและผลไม้ ผักและผลไม้ที่หากินได้ง่าย  ได้แก่ หมากจี่จ้อ หมากฮวด หมากหลอด หมากเดี่ย หมากค้อคอแลน หมากส้มฟุตหรือเสาวรส ดอกน้ำแน้ เป็นต้น

3.1 หมากจี่จ้อ

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana


3.2 หมากฮวด

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


3.3 หมากหลอด

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


3.4 หมากค้อคอแลน

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 3.5 หมากเดี่ย

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


3.6 หมากส้มฟุตหรือเสาวรส

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


3.7 ดอกน้ำแน้

ภาพโดย : ฺBancha Pimsana

 


มีอีกกหลากหลายอย่างที่ยังไม่ได้กล่าวถึง เพราะมีเรื่องราวมากมาย รวมถึงการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชน ความรักความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ชุมชนมีความอบอุ่น กิจกรรมบางส่วนของชุมชนก็ทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี เช่น เอาแฮงกันในการทำไร่ (ลงแขกแต่ไม่ได้มีการจ้างด้วยเงิน) และทุก ๆ ปีจะมีงานพาแลงสัมพันธ์ ผูกแขนเห็นเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาประถมชั้นปีที่6 จากโรงเรียนบ้านปากแดง คือมีกิจกรรมให้ชาวบ้านทำอาหารมาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละคุ้ม และมีการกินข้าวร่วมกันของทุกในในชุมชนที่กลางสนามโรงเรียนกันทั้งหมู้บ้าน ทำให้คนในชุมชนมีความรักใคร่ปรองดอง ชุมชนมีความอบอุ่น 


ภาพโดยผู้เขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด