ความรู้

พระธาตุอินทร์แขวน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
พระธาตุอินทร์แขวน

ไปสักการระพระธาตุอินทร์แขวน

ตามความเชื่อของคนล้านนา พระธาตุอินทร์แขวน เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีจอ ( ปีเส็ด ) เป็นพระธาตุ ๑  ใน ๔ องค์ที่ตั้งอยู่นอกเขตดินแดนล้านนา อันประกอบด้วย พระธาตุพุทธคยา ประจำปีมะเส็ง พระธาตุชเวดากอง ประจำปีมะเมีย  พระธาตุพนม ประจำปีวอกและพระธาตุอินทร์แขวน ประจำปีจอ เชื่อกันว่าเกิดปีใดก็ควรมีโอกาสไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดสักครั้งหนึ่งในชีวิต

พระธาตุอินทร์แขวน  ภาพโดยผู้เขียนลักษณะการซ้อนกันของก้อนหิน ภาพโดยผู้เขียนอีกมุมหนึ่งของพระธาตุ ภาพโดยผู้เขียนมุมที่ดูเหมือนพระธาตุจะตกลงมา ภาพโดยผู้เขียน

พระธาตุอินทร์แขวนคนพม่าเรียก " ไจก์ทิโย " ชาวตะวันตกเรียก " Golden Rock Pagoda " ตั้งอยู่ในรัฐมอญ  ประเทศพม่า มีลักษณะเป็นพระเจดีย์องค์ไม่ใหญ่นัก เชื่อมต่ออยู่บนก้อนหินสูง ๕ เมตรเศษ แล้วตั้งเทินอยู่บนก้อนหินที่เป็นหน้าผาลักษณะหมิ่นเหม่ที่จะตกลงไปได้ทุกเมื่อ นับเป็นความน่ามหัศจรรย์ของพระธาตุองค์นี้ มีตำนานกล่าวถึงประวัติว่า มีพระฤาษีตนหนึ่งได้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้บูชา โดยเก็บซ่อนไว้ในมวยผมของตน ครั้นถึงเวลาจะละสังขาร จึงไปแจ้งแก่พระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นว่า ประสงค์จะให้พระเกศาธาตุไว้เป็นที่บูชา แต่ต้องไปหาหินที่มีลักษณะเหมือนศีรษะของตน แล้วสร้างเจดีย์ไว้บนนั้น จนร้อนไปถึงพระอินทร์ต้องไปงมหินมาจากก้นมหาสมุทร แล้วนำไปแขวนไว้บนยอดเขา จึงเป็นที่มาของชื่อ “ พระธาตุอินทร์แขวน ” ตามคำบอกเล่าของคนโบราณ กล่าวว่า หินก้อนนี้ลอยอยู่ในอากาศจริง ๆ ขนาดไก่เดินลอดได้ต่อมาคนเราทำความชั่วทำบาปกันมากขึ้น พระธาตุก็จะลอดต่ำลงเรื่อย ๆ เหลือเพียงนกพิราบเดินลอดได้ ต่อมาก็เหลือเพียงนกกระจอกเดินลอดได้ สุดท้ายก็เหลือเพียงเอาเส้นด้ายลอดใต้ก้อนได้ ปัจจุบันมีลักษณะวางอยู่บนก้อนหิน ไม่แน่ใจว่าเส้นด้ายจะลอดได้หรือไม่

Advertisement

Advertisement

กล่าวกันว่าสามารถนำด้ายมาลอดก้อนหินได้  ภาพโดยผู้เขียนองค์พระธาตุสูงราว  ๕ เมตร  ภาพโดยผู้เขียนผู้คนหลั่งไหลเข้าไปปิดทองพระธาตุ ภาพโดยผู้เขียน

การปิดทองคำเปลวที่ฐานพระธาตุ ภาพโดยผู้เขียนกลางคืนจะเิดไฟสปอร์ตไลท์ส่องพระธาตุให้มีประการสีทอง ภาพโดยผู้เขียน

สำหรับการเดินทางนั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางโดยรถยนต์ จากย่างกุ้งผ่านหงสาวดี เมืองไจก์โด สภาพถนนค่อนข้างดี จากนั้นใช้ถนนท้องถิ่นจากเมืองไจก์โดอีกราว ๑๕ กิโลเมตร ถึงแคมป์คินปูนเบส รวมระยะทางประมาณ ๑๖๐  กิโลเมตร จากนั้นต้องเปลี่ยนเป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ วางกระดานให้นั่งเป็นแถว ๆ เหมือนรถโดยสารคอกหมูในบ้านเรา บรรทุกผู้โดยสารคันละราว ๔๐ คน ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๕ นาที เส้นทางคดเคี้ยวสูงชัน ทางแคบ บางจุดจะสวนทางกันไม่ได้ ต้องสับหลีกกันขึ้น ดูน่าหวาดเสียวจนลืมเมารถ ทราบว่าปัจจุบันมีบริการ Cable car ใช้เวลาเพียง ๑๐ นาทีเท่านั้น อย่างไรก็ตามก็ต้องต่อด้วยการเดินเท้าขึ้นไปอีก ๘๐๐ เมตร แต่หากต้องการความสะดวกสบายหรือสุขภาพไม่ดี จุดนี้จะมีเสลี่ยงคานหามรับจ้างขึ้นพระธาตุ ลักษณะเป็นเก้าอี้มีคานหาม ๒ ข้าง คนหาม ๒ คน หน้าหลัง ยิ่งใกล้พระธาตุร้านรวงต่าง ๆ ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพระธาตุอินทร์แขวนเป็นหนึ่งใน ๕ ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่คนพม่าจะต้องไปกราบไหว้ หรือที่เรียกว่า ๕ มหาบูชา  อันประกอบด้วย

Advertisement

Advertisement

๑. เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง

๒. เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือเจดีย์มุเตา เมืองหงสาวดี

๓. พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจก์โด

๔. เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม

๕. พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์

รถคอกหมูบรรทุกผู้โดยสารขึ้นพระธาตุ ภาพโดยผู้เขียนร้านค้าบริเวณก่อนถึงพระธาตุ ภาพโดยผู้เขียน

สำหรับชาวพม่าเชื่อว่าการมาสักการระพระธาตุอินทร์แขวนในชีวิตจะต้องสักการะให้ได้ ๓ ครั้ง สำหรับผู้เขียนเองไม่แน่ใจว่าจะได้มาอีกครั้งเมื่อใด เลยขอไปนมัสการพระธาตุ ๓ ครั้งในคราวเดียวกัน คือ เมื่อมาถึง ๑ ครั้ง หลังจากรับประทานอาหารเย็น ๑ ครั้ง และเวลาเช้ามืดวันรุ่งขึ้นอีก ๑ ครั้ง

ประชาชนที่ขึ้นมานอนเฝ้าพระธาตุ ภาพโดยผู้เขียนของที่ขายในตลาดด้านหลังวัด  ภาพโดยผู้เขียนน้ำมันเลียงผา  ภาพโดยผู้เขียนสินค้าจำพวกสมุนไพร ในตลาดด้านหลังวัด ภาพโดยผู้เขียนบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงมองจากโรงแรมที่พัก  ภาพโดยผู้เขียน

ผู้เขียนพักที่โรงแรม Mountain Top ห้องพักและอาหารดีพอสมควรแต่อยู่ห่างพระธาตุราว ๓๐๐ เมตร ต้องเดินไกลหน่อยแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไร ช่วงค่ำ ๆ คนยิ่งคึกคักเนื่องจากมีคนขึ้นมาไหว้พระธาตุ บางคนมานอนค้างบนวัดเพื่อเฝ้าพระธาตุ ลานใกล้ ๆ กับพระธาตุคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นธูปควันเทียน ที่ด้านบนฐานพระธาตุอนุญาตให้ผู้ชายเข้าไปปิดทองได้ ร่องรอยการปิดทองคำเปลวหนามาก ลองใช้นิ้วแตะดูจะรู้สึกหยุ่น ๆ แสดงถึงปริมาณทองคำเปลวที่ทับซ้อนกันมหาศาล หลังจากไหว้พระปิดทองพระธาตุแล้ว สามารถเดินจับจ่ายซื้อของที่ตลาดด้านหลังวัดได้ สินค้าที่เห็นจะเป็นพวกอาหารทะเล สมุนไพร ของที่ระลึก งานฝีมือต่าง ๆ ในเวลาเช้ามืดของวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านที่มานอนเฝ้าพระธาตุจะพากันเตรียมอาหารใส่ถาด เรียกว่าถวายข้าวพระธาตุนับได้หลายร้อยถาด นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพม่าที่น่าชื่นชมไม่น้อย

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย : ผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์